Oplysninger om enkelte forfattere

Disse sider er under stadig udbygning.

Bemærk venligst, at navnene på denne side er ordnet efter fornavn. Det er gjort for at udligne størrelse på disse sider.
Hvis du vil se en alfabetisk oversigt over forfattere ordnet efter efternavn, så klik på et bogstav herunder.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ

BF


F.C.C. Birch (1812-1889)

rektor
f. Frederik Christian Carl B. i Vindekilde, Odsherred
1812 Født Født: 21-8-1812
1829 Student student (Slagelse)
1836 Uddannelse cand.philol.
1840 Debut Debut i bogform: Læren om indicativus og conjunctivus samt om sætningers forbindelse med hinanden i det latinske sprog
1849 Note rektor (Horsens lærde Skole), 1849-1871
1851 Note gift med Sophie Frederikke Knobelauch
1858 Pris 04-08-1858 Titulær professor
1858 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind s1, side 154
1871 Note rektor (Metropolitanskolen), 1871-82
1879 Pris Æresdoktor ved Københavns Universitet: dr.phil. h.c.
1888 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905: bind 2, S.B. Thrige
1889 Død Død: 16-11-1889

1934 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 2, Per Krarup

Finn Barlby (f. 1945)

forlægger, redaktør
1979 Debut Debut i bogform: Frit slag!
1988 Leksikon Kari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst
2002 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Arbejdslegat
2003 Leksikon Leksikon for børnelitteratur. Branner og Korch
2004 Pris Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

0000 Bibliografi 12-05-2007 Omtale i elektronisk form: International Forfatterbibliografi

Finn Brandt-Pedersen (1926-1991)

lektor
f. i Flensborg
0000 Krak Kraks Blå Bog
1926 Født Født: 22-01-1926
1965 Pris Det danske Akademis litt. prispopgave: Modernisme og Kvalitet, en indføring i læsning og vurdering af den ny poesi
1968 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1968. 3. udg. Politiken, 1968. Bind 1
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974
1977 Bibliografi Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Politiken Illustreret med foto
1991 Død Død: 08-08-1991 ?

F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)

professor, dr.phil.
f. Frederik Julius B.J. i Hvidbjerg, Thy
0000 Krak Kraks Blå Bog
1907 Født Født: 30-09-1907
1926 Student student (Herlufsholm)
1935 Debut Debut i bogform: Sources vives de la Pensée de Montaigne
1936 Pris Københavns Universitets Guldmedalje: (alm. litteraturvidenskab)
1938 Note 22-10-1938 gift med Vibeke Collet Henrichsen
1944 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944: bind 27 (supplement), Paul V. Rubow
1945 Bibliografi Hvem skrev hvad. Politiken, 1945
1948 Pris Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris
1951 Bibliografi Hvem skrev hvad. Politiken, 1951
1955 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad. Politiken, 1955
1958 Pris Holberg-Medaillen
1964 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1964. 2. udg. Politiken, 1964. Bind 1
1967 Pris Medlem af Det danske Akademi
1968 Leksikon Magister-stat 1967
1968 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1968. 3. udg. Politiken, 1968. Bind 1
1969 Pris G.E.C. Gads Fonds Hæderspris
1972 Pris Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974: opslag: Jansen, F.J. Billeskov
1977 Bibliografi Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Politiken Illustreret med foto
1979 Pris Krebs' Skoles Pris
1979 Pris Æresdoktor ved Lunds Universitet
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 2, Flemming Conrad
1981 Pris Æresdoktor: Universitetet i Oslo
1984 Pris Einar Hansens Forskningsfond, Malmø
1987 Bibliografi Bibliografier: Lisette Skovlunn Rungsøe: F.J. Billeskov Jansen - en bibliografi
1989 Pris 13-02-1989 Ingenio et arti
1989 Bibliografi Aage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989: nr 311
1991 Pris Det Treschowske Fonds Legat
1991 Afsnit i bog Tage Kaarsted: For videnskab og kunst. Medaljen Ingenio et arti 1841-1991: selvbiografi side 351-360 (1990)
1992 Pris Georg Brandes-Prisen:
1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002: bind 2 + supplement
1996 Leksikon Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm. 6. bind. 1893-1993. Af N.E.A. Møller. Thaning & Appel: nr 1609, 1926
2002 Død Død: 21-6-2002

Flemming Bergsøe (1905-1968)

maler, forfatter
f. på Frdbg.
0000 Pris + Andre priser
0000 Krak Kraks Blå Bog
1905 Født Født: 12-01-1905
1905 Se også far, Paul Bergsøe
1930 Note gift med Grete Utzon-Frank (ægteskabet opløst)
1937 Artikel Debut: i Politiken (kronik)
1938 Note gift med Birte Svarre (ægteskabet opløst)
1939 Debut Debut i bogform: Sytten uden ramme (essays)
1943 Note 20-03-1943 gift med Elisabeth Rørdam (ægteskabet opløst)
1945 Bibliografi Hvem skrev hvad. Politiken, 1945
1948 Note gift med Maria Sabine Nørregaard
1951 Bibliografi Hvem skrev hvad. Politiken, 1951
1953 Bog Blækspruttens historiske blå bog. Gyldendal, 1973 Illustreret med billede
1955 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad. Politiken, 1955
1959 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64
1964 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1964. 2. udg. Politiken, 1964. Bind 1
1968 Død Død: 28-11-1968

1968 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1968. 3. udg. Politiken, 1968. Bind 1
1969 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Politiken, 1969
1974 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974.
1977 Bibliografi Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Politiken Illustreret med foto
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 1, Henrik Bramsen
1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002
0000 Webudgave af bibliografi Web link Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1949

Folke Barker Jørgensen (1924-1986)

lærer, forfatter
1974 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974.
1976 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Rejselegat
1980 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Rejselegat
1986 Død Død: 03-03-1986

1988 Leksikon Kari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst

0000 Bibliografi 12-05-2007 Omtale i elektronisk form: International Forfatterbibliografi

Francis Beckett (1868-1943)

kunsthistoriker, dr.phil.
f. i Kbh.
1868 Født Født: 26-3-1868
1886 Student student (privat dimitteret)
1897 Uddannelse dr.phil., Renaissancen og kunstens historie i Danmark
1910 Krak Kraks Blå Bog: sidst 1943
1919 Afsnit i bog Dansk Forfatterforening 1894-1919: side 25
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1929 Leksikon De kgl. danske ridderordener og medailler. Biografisk billedgalleri. Red. af Th. Hauch-Fausbøll Illustreret med foto : (Riddere af Dannebrog), side 256
1933 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1943 Død Død: 12-7-1943

1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med foto
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84
1984 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve. Bind 1-2
2002 Leksikon Danmarkshistoriens personer. Aschehoug

Franz Berliner (f. 1930)

forfatter
f. Franz Lillevang B. i Harburg (ikke Hamborg)
0000 Krak Kraks Blå Bog
1930 Født Født: 10-08-1930
1949 Student student (Horsens Statsskole)
1952 Se også 31-05-1952 gift med Bibi Nørgaard
1953 Uddannelse certifikat som radiotelegrafist
1954 Debut Debut i bogform: Evelyn (noveller)
1955 Pris 19-10-1955 H.C. Andersen-Mindemedaillen: Tingelingelater (roman)
1955 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad. Politiken, 1955
1958 Pris Carl Møllers Legat
1959 Pris Tipsmidler
1964 Pris Frøken Suhrs Forfatterlegat
1964 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1964. 2. udg. Politiken, 1964. Bind 1
1965 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Arbejdslegat
1967 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Engangsydelse
1968 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Engangsydelse
1968 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1968. 3. udg. Politiken, 1968. Bind 1
1969 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Engangsydelse
1969 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Politiken, 1969 Illustreret med foto
1970 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Engangsydelse
1974 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974. Illustreret med foto
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974: supplement
1977 Bibliografi Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Politiken Illustreret med foto
1979 Pris Kulturministeriets Børnebogspris: Ulven som jager alene og Hævneren
1979 Bog Jakob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. Gyldendal: side 180-193
1980 Konkurrence Konkurrence: Nordisk konkurrence om ungdomsbog, delt 1. plads: Seksten dage i september (sammen med Bibi Berliner)
1980 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Engangsydelse
1981 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Rejselegat
1985 Pris Danmarks Skolebiblioteksforenings pris Boghylden
1985 Pris Klods Hans-Prisen: "Læsehesten", Østjyllands Radio
1986 Afsnit i bog Bent Rasmussen: 53 danske børnebogsforfattere. Gyldendal, 1986
1988 Leksikon Kari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst
1989 Statens Kunstfond Statens Kunstfond. Arbejdslegat
1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002
2003 Leksikon Leksikon for børnelitteratur. Branner og Korch

0000 Web Link 06-10-1999 Omtale i elektronisk form: Forlaget Høst & Søn
0000 Web Link 27-12-1998 Omtale i elektronisk form: ForfatterWeb. Børn
0000 Bibliografi 12-05-2007 Omtale i elektronisk form: International Forfatterbibliografi

Fr. Bøgh (1880-1967)

rektor
f. Frederik B. i Tranekær, Langeland
1948 Note rektor (Christianshavns Gymnasium)

Fr. Bokkenheuser (1837-1914)

skolebestyrer
f. Carl Henrik Frederik (Fritz/Frits) B. i Kbh.
0000 Note bestyrer (De Bokkenheuserske Kursus)
1837 Født Født: 12-8-1837
1856 Student student (Aalborg)
1862 Uddannelse cand.theol.
1864 Note 04-11-1864 gift med Therese Langeland
1893 Note bestyrer (Efterslægtens latin- og realskole), 1893-1908
1896 Pris Titulær professor
1896 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Det var i året ...! Spredte minder
1910 Krak Kraks Blå Bog: sidst 1914
1914 Død Død: 2-9-1914

1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 2, Chr. Buur (opdateret)

Frederik Barfod (1811-1896)

historisk forfatter, politiker
f. Povl Frederik B. i Lyngby ved Grenaa
A.S. (pseudonym)
Palle Jyde (pseudonym)
1811 Født Født: 07-04-1811
1811 Note om navn døbt Barfoed
1811 Note far, H.P. Barfoed (f. 1770 - d. 1841)
1820 Note halvbror, Immanuel Barfod (f. 1820 - d. 1896)
1828 Student student (privat)
1833 Artikel Debut: i Kjøbenhavnsposten
1835 Debut Debut i bogform: Poetisk læsebog for børn og barnlige sjæle. Nytårsgave for 1836
1836 Pris Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris: Poetisk læsebog for børn og barnlige sjæle
1841 Note 11-09-1841 gift med Emilie Birkedal
1841 Se også svoger, Vilhelm Birkedal
1843 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 1, side 75-75
1843 Note søn, H.P.B. Barfod (f. 1843 - d. 1926)
1845 Note datter, Agathe Johanne Gote Birkedal Barfod
1848 Note søn, N.Fr.S. Grundtvig Gote Birkedal Barfod
1850 Note søn, Ludvig Harbo Gote Birkedal-Barfod (f. 1850 - d. 1937)
1851 Note adoptivdatter, Hulda Christine Nielsen Birkedal Barfod, 1873 gift la Cour (f. 1846 - d. 1908)
1852 Note datter, Kirstine Charlotte Gote Birkedal Barfod
1858 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind s1, side 71-78
1871 Pris Finansloven: 300 rd. i årlig understøttelse
1873 Note svigersøn, Poul la Cour (f. 1846 - d. 1908)
1878 Pris Finansloven: fast understøttelse
1887 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905: (opslag: Barfod, Povl Fr.)
1892 Pris Finansloven: støtte forhøjes fra 1.200 til 1.400 kr
1896 Død Død: 15-06-1896

1897 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Richard Petersen: Frederik Barfod. Et levnedsløb
1909 Om forfatteren Bøger om person eller værker: P. Lauritsen: Frederik Barfod
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1921 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: H.P.G. Barfod: Minder fra et langt liv
1924 Afsnit i bog Carl S. Petersen og Vilh. Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Bd.1-4. Gyldendal, 1924-34: bind 3, side 630-631
1933 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1938 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med foto
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 1, Roar Skovmand

0000 Web Link 04-12-2011 Wikipedia: Wikipedia (dansk)
0000 Webudgave af bibliografi Web link Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1949

Frederik Bjerre Andersen (f. 1979)

journalist
f. på Frdbg.
1979 Født Født: 28-4-1979
1998 Student student (Frederiksberg Gymnasium)
2006 Uddannelse cand.comm. (Roskilde Universitetscenter)
2006 Konkurrence Konkurrence: Poetry slam, Århus, vinder
2010 Debut Debut i bogform: Hovedpersonen (tekster)

0000 Web Link 03-12-2011 Hjemmeside: http://bjerreandersen.dk/
0000 Web Link 03-12-2011 Wikipedia: Wikipedia (dansk)

Frederik Bramming (1911-1991)

tegner
f. i Frederikshavn
1911 Født Født: 23-10-1911
1947 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: klippeark med "kravlenisser", der hermed var opfundet
1990 Leksikon Danske Journalister
1991 Død Død: 19-04-1991

1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002
1996 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1996 Leksikon Anders Hjorth-Jørgensen: Carlsens store tegneserieleksikon. 1996
2003 Om forfatteren Bøger om person eller værker:

0000 Web Link 18-08-2010 Omtale i elektronisk form: Dansk tegnefilms historie
0000 Web Link 15-07-1998 Omtale i elektronisk form: Tegneseriemuseet

Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)

forfatter
f. Frederik Sneedorff B. i Maribo
Lachmann, E. (pseudonym)
Nemo (pseudonym)
Qvis (pseudonym)
1805 Født Født: 1-3-1805
1823 Student student (Århus)
1828 Debut Debut i bogform: Phantasus. En samling af danske folkesagn
1839 Note erklæres umyndig
1843 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 1, side 132-133
1858 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind s1, side 155
1869 Død Død: 11-3-1869

1869 Note ugift
1888 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905
1915 Leksikon Salmonsens konversationsleksikon. 2. udgave. Bind 1-26, 1915-30: bind 2
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1934 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1943 Bibliografi Lauritz Nielsen: Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek
1953 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 2, Emanuel Sejr
1989 Bibliografi Aage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989: nr 312

0000 Web Link 04-12-2011 Wikipedia: Wikipedia (dansk)
0000 Webudgave af bibliografi Web link Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1949

Fredrik Bajer (1837-1922)

forfatter, politiker
f. Frederik Beyer i Vesteregede ved Næstved
1837 Født Født: 21-04-1837
1865 Note om navn 06-11-1865 navneændring til Fredrik Bajer
1865 Debut Debut i bogform: Om modersmålets opdyrkning
1867 Note 08-10-1867 gift med Pauline Matilde Theodora Schlüter (f. 1840 - d. 1934)
1887 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905
1908 Pris Nobelprisen: fred (delt med K.P. Arnoldson, Sverige)
1909 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Fredrik Bajers Livserindringer udgivne af hans søn (udg. 1909-10)
1910 Krak Kraks Blå Bog: sidst 1922
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1922 Død Død: 22-01-1922

1933 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med foto
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84
1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002
2001 Afsnit i bog Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen: Hvem ligger hvor. Ture på københavnske kirkegårde. Politiken
2002 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: Henning Dehn-Nielsen: Danske Nobelprismodtagere
2002 Leksikon Danmarkshistoriens personer. Aschehoug

0000 Web Link 15-09-2013 Omtale i elektronisk form: Soranerbiografien
0000 Web Link 24-05-2008 Omtale i elektronisk form: Slægtstavle
0000 Webudgave af bibliografi Web link Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1949

Fridtjof Bon (1866-1929)

skoleinspektør, forfatter
f. i Sandvig
1866 Født Født: 20-7-1866
1886 Student student (Kbh., Hauchs Skole)
1887 Uddannelse cand.phil.
1892 Debut Debut i bogform: Hjemstavnsbilleder fra Bornholm (noveller)
1894 Note 03-11-1894 gift med Åsa Riis
1910 Krak Kraks Blå Bog: sidst 1929
1913 Afsnit i bog Oskar Thyregod: Lærerne og skønlitteraturen. Særtryk af "Lærerne og samfundet". 1914: side 473-475
1915 Leksikon Th. Lind: Gyldendals forfatter-lexikon
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1929 Død Død: 2-6-1929

1943 Bibliografi Lauritz Nielsen: Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek
1984 Bog Dansk litteraturhistorie. Gyldendal. Bind 1-9, 1983-85: bind 6, side 564
0000 Webudgave af bibliografi Web link Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900. Skønlitteratur 1500-1949

Friederike Brun (1765-1835)

forfatterinde
f. Sophie Christiane Friederike (Frederikke) Münter i Tyskland, opvokset i Kbh.
1765 Født Født: 03-06-1765
1765 Note bror, Friederich Münter (f. 1761 - d. 1830)
1782 Debut Debut i bogform: Tagebuch meiner ersten reise (rejseberetning)
1783 Note 18-07-1783 gift med Constantin Brun
1792 Note datter, Ida de Bombelles (f. 1792 - d. 1857)
1793 Bog Birch: Billedgallerie for fruentimmer. Bind 1-3, 1793-95
1824 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Wahrheit aus Morgenträumen und Ida's ästhetische Entwicklung (oversat til dansk 1917 med titlen: Ungdoms-erindringer)
1829 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Briefe von Karl Viktor v. Bonstetten an Friederike Brun. Hrsg. v. Friedrich v. Matthisson. Frankfurt am Main [på tysk]
1835 Død Død: 25-03-1835

1843 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 1, side 216-218
1858 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind s1, side 253
1889 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905: bind 3 (opslag: Brun, Sophie C.F.), A. Jantzen
1910 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Louis Bobé: Frederikke Brun, født Münter
1917 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Ungdoms-erindringer (oprindelig udgivet på tysk, 1824)
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1930 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1934 Afsnit i bog Carl S. Petersen og Vilh. Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Bd.1-4. Gyldendal, 1924-34: bind 2, side 982-84
1934 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1943 Bibliografi Lauritz Nielsen: Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek
1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med billede
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974
1975 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Frauen zur Goethezeit. Ein Briefwechsel. Caroline von Humboldt - Friederike Brun ... erstmalig hrsg. und kommentiert von Ilse Foerst-Crato. Düsseldorf [på tysk]
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84
1989 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1989 Bibliografi Aage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989: nr 2656-2659
1992 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1992 Bibliografi Bibliografier: Inge Lise Rasmussen: Friederike Brun (side 180-82)
1993 Afsnit i bog Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind 1-5. Rosinante, 1996-98: bind 2, side 23-30
1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002
1998 Afsnit i bog Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind 1-5. Rosinante, 1996-98: bind 5
1999 Bog Inge Nørballe: Guldalderdigtere. Portrætter og poesi. Høst, 1999: side 63-71
2000 Leksikon Dansk kvindebiografisk leksikon. Bind 1-4. Rosinante, 2000-01: Karen Klitgaard Povlsen
2001 Leksikon Dansk forfatterleksikon. Biografier. Redigeret af John Chr. Jørgensen. Rosinante, 2001
2001 Afsnit i bog Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen: Hvem ligger hvor. Ture på københavnske kirkegårde. Politiken
2002 Leksikon Danmarkshistoriens personer. Aschehoug
2004 Leksikon Grethe Jensen: Kvinder i Danmarkshistorien. Politiken

0000 Web Link 04-12-2011 Wikipedia: Wikipedia (dansk)

Frithiof Brandt (1892-1968)

professor, dr.phil.
f. i Horsens
0000 Krak Kraks Blå Bog
1892 Født Født: 23-05-1892
1922 Debut Debut i bogform: Den mekaniske naturopfattelse hos Thomas Hobbes (disputats)
1944 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944: bind 27 (supplement), Else Thorkelin
1951 Bibliografi Hvem skrev hvad. Politiken, 1951
1955 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad. Politiken, 1955
1964 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1964. 2. udg. Politiken, 1964. Bind 1
1968 Bibliografi Vor tids hvem skrev hvad 1914-1968. 3. udg. Politiken, 1968. Bind 1
1968 Leksikon Magister-stat 1967
1968 Død Død: 20-10-1968

1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med foto
1977 Bibliografi Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Politiken Illustreret med foto
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84
1995 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ