Oplysninger om enkelte personer

Hvis du vil se en alfabetisk oversigt over personer ordnet efter efternavn, så klik på et bogstav herunder.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ

Chr. Winther (1796-1876)

forfatter
f. Rasmus Villads Christian Ferdinand W. i Fensmark præstegård ved Næstved
1796 Født Født: 29-07-1796
1811 Se også stedbror, Poul Martin Møller, moderen gifter sig med dennes far, Rasmus Møller, præst i Købelev
1815 Student student (Nykøbing F.)
1820 Artikel Debut: Her under nathimlens rolige skygge (digt, sunget i Regensens gård 5-6-1820 ved stiftelsen af Studenterforeningen)
1823 Debut Debut i bogform: En samling lollandske og falsterske ord
1824 Uddannelse cand.theol.
1825 Note huslærer hos grosserer H.C. Müffelmann, 1825-1829
1828 Debut Debut i bogform: Digte (digte, heri "Flyv, fugl! flyv over Furesøens vove")
1830 Note på grundlag af arv, 25.000 daler, 1 års rejse til Tyskland og Italien (Rom)
1832 Note forlovet med Sophie Hansen
1835 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: Flugten til Amerika (digt i "Nogle digte", 1900 udgivet med illustrationer af Alfred Schmidt)
1835 Pris Fonden ad Usus Publicos: lån på 600 rbd. sølv
1838 Pris Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris: til udgivelse af digtsamling
1839 Pris Finansdeputationen: 300 rbd. årligt
1841 Pris Titulær professor
1842 Pris Partikulærkassen: 600 rbd. årligt indtil han fik en ansættelse, det skete først i 1853
1847 Pris Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris: Reineke Voss (oversættelse)
1848 Note gift med Julie Constantia Werliin, f. Lütthans
1849 Pris Finansloven: fortsat understøttelse på 300 rd. til han får en embedsstilling
1850 Pris Finansloven: årlig understøttelse hæves fra 200 til 500 rd.
1853 Pris Finansloven: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1853 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 3, side 575-579
1855 Kendt værk Hovedværk: Hjortens flugt (digt)
1868 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind s3, side 638-642
1875 Pris Finansloven: den årlige hædersgave forhøjet
1876 Død Død: 30-12-1876

1877 Afsnit i bog Georg Brandes: Danske Digterportrætter. Gyldendal, 1964: side 71-135, oprindelig trykt i Danske digtere, 1877
1880 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve fra og til Chr. Winther. Udgivne af F.L. Liebenberg
1881 Afsnit i bog Fr. Winkel Horn: Den danske literaturs historie. En håndbog. Del 1-2. Gyldendal: del 2, side 296-303
1893 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Nicolaj Bøgh: Christian Winther. Et livsbillede I-III, 1893-1901
1896 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Poul Levin: Christian Winther. Et digterbillede
1905 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905: (opslag: Winther, Rasmus Villads C. Ferdinand)
1907 Afsnit i bog Vilh. Østergaard: Illustreret dansk literaturhistorie. Gyldendal, 1907: andet afsnit, side 324-341
1915 Leksikon Th. Lind: Gyldendals forfatter-lexikon
1918 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Julius Clausen: Chr. Winthers digt-cyklus "Til een". En studie over digt og virkelighed. Med 51 utrykte digte "Til een"
1923 Bog Chr. Kirchhoff-Larsen: Digtere og kærlighed: side 115-142
1924 Afsnit i bog Carl S. Petersen og Vilh. Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Bd.1-4. Gyldendal, 1924-34: bind 3, side 364-96
1926 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926
1938 Bog Danske i Paris gennem tiderne. Bind 1-3. C.A. Reitzel, 1936-38 Illustreret med billede : bind 2.1, side 210-14
1943 Bibliografi Lauritz Nielsen: Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek
1944 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944: bind 26, Oluf Friis
1954 Leksikon Hvem skrev hvad før 1914. Politiken, 1954
1964 Afsnit i bog Georg Brandes: Danske Digterportrætter. Gyldendal, 1964: side 71-135, oprindelig trykt i Danske digtere, 1877
1964 Erindringer eller breve Digtere fortæller om deres barndom. Bind 1-4. Gyldendal, 1961-64:
1967 Bog Chr. Kirchhoff-Larsen: Danske digteres kærlighedshistorie. Samlet udgave.: side 181-200
1969 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Politiken, 1969 Illustreret med billede
1970 Bibliografi Bibliografier: Chr. Winther: Bibliografi over Chr. Winthers forfatterskab
1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med foto
1974 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve fra og til Christian Winther. Ny udgave. Ved Morten Borup. Bind 1-4
1974 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974. Illustreret med foto
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974: se også opslaget: Hjortens flugt (roman)
1975 Leksikon Nordisk litteratur før 1914. Politiken 1975
1976 Bibliografi Danske klassikere. En selektiv bibliografi. Redigeret af Niels Chr. Lindtner. 1976: nr 801-808
1981 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. 1. udgave. Gyldendal
1984 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 15, Oluf Friis (opdateret)
1984 Bog Dansk litteraturhistorie. Gyldendal. Bind 1-9, 1983-85 Illustreret med billede : bind 5 side 369-380 (billede), bind 6, side 53-54
1985 Leksikon Poul Zerlang: Dansk litterær opslagsbog. Gad
1988 Leksikon Kari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst
1988 Bog Erik Halvorsen: Forfattere i deres samtid. Aschehoug: side 31-32
1989 Bibliografi Aage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989: nr 5463-5474
1989 Afsnit i bog Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere. 1. samling: Digtere og forfattere. Dansk historisk Håndbogsforlag, 1989
1989 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. 4. udgave. Gyldendal
1996 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. Bind 2. Forfatterbiografier, litteraturleksikon. 5. udgave. Gyldendal
1999 Leksikon Litteraturens stemmer. Gads litteraturleksikon. Gad, 1999
1999 Bog Inge Nørballe: Guldalderdigtere. Portrætter og poesi. Høst, 1999: side 127-146
2001 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002 Illustreret med billede
2001 Leksikon Dansk forfatterleksikon. Biografier. Redigeret af John Chr. Jørgensen. Rosinante, 2001
2001 Afsnit i bog Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen: Hvem ligger hvor. Ture på københavnske kirkegårde. Politiken
2001 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. Bind 2. Forfatterbiografier, litteraturleksikon. 6. udgave. Gyldendal Illustreret med foto
2002 Leksikon Danmarkshistoriens personer. Aschehoug
2003 Leksikon Gads danske forfatterleksikon
2003 Leksikon Leksikon for børnelitteratur. Branner og Korch
2006 Pris Kulturministeriets Litteraturkanon: Lyrikantologi, Rosa unica

0000 Web Link Arkiv for dansk litteratur: http://www.adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=17&nnoc=adl_pub
0000 Web Link Dansk Biografisk Leksikon, elektronisk udgave på www.denstoredanske.dk: Dansk biografisk Leksikon
0000 Webudgave af bibliografi Aage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-----. (Web-udgave). Det kgl. Bibliotek:
0000 Webudgave af bibliografi Webudgave af bog Søg litteratur om forfatteren i: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Omtale og tekster i elektronisk form: Kalliope
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)
0000 Webudgave af bibliografi Bibliografi på: Dansk Forfatterleksikon Dansk Forfatterleksikon (personens forfatterskab/bidrag til skønlitteratur på dansk indtil 1969, opført dramatik til 1975)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ