Forening for Boghaandværk


Forening for Boghaandværk blev stiftet 1888 af F. Hendriksen (xylograf, 1847-1938) med formålet at skabe interesse for bogens fremstilling og hæve niveauet for bogens form. Foreningen udgiver bl.a. tidsskriftet Bogvennen (udkommet siden 1893, i perioder dog kun som årbog).

Foreningen er en landsforening, hvor en række opgaver, især udgivelse af publikationer, løses centralt. På lokalt plan, i de seks lokalforeninger, foregår en aktiv mødevirksomhed som spænder fra aftener med foredrag og diskussion til virksomhedsbesøg, kurser, og udflugter, fx til papirfabrikker i Sverige.

Se også foreningens officiel hjemmeside: Forening for Boghaandværk


Hædersbevisninger

Bedømmelse af årets bogarbejder

Formålet med bedømmelsen er dels at hædre fagets udøvere dels skabe opmærksomhed om bogens design og tekniske kvalitet.

Bedømmelseskomiteen tager hensyn til bogens funktion, æstetik og tekniske udførelse. Til bogens funktion hører blandt andet læselighed og overskuelighed. Til bogens tekniske udførelse hører sats, reproduktion, tryk, papir og indbinding.

Komiteens medlemmer kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Kun bøger trykt i Danmark kan bedømmes.

Grøn skillelinie

Forening for Boghaandværks Ærespris

Tildeles en person, der har betydet meget for bogens udvikling. Prisen blev indstiftet og uddelt første gang ved foreningens 70-års jubilæum i 1958. Prisen består af et stykke dansk kunsthåndværk.

Listen for nedenstående årstal anses for at være komplet

2014 Klaus Erik Krogh
2013 Carl-Henrik Kruse Zakrisson
2012 Lars Foged Thomsen
2011 Keld Helmer-Petersen
2010 Niels Krabbe
2009 Lilian Brøgger 
2008 Inger Hauge
2007 Ebba Hjorth
2006 ikke uddelt
2005 Jørgen Kraglund
2004 Steen Ejlers
2003 Poul Steen Larsen
2002 Niels Jørgen Cappelørn
2001 Mette og Eric Mourier
2000 Jacob Hendriksen, bogbinder
1999 Hans Otto Poulsen, bogtrykker
1998 Ejgil Søholm
1997 Per Mollerup
1996 Colin Banks, grafiker, England
1995 Vagn Steen
1994 Birgit Sylvander
1993 Hans Hertel
1992 ikke uddelt
1991 Christian Ejlers
1990 ikke uddelt
1989 Bent Rohde
1988 Erik Ellegaard Frederiksen
1987 Austin Grandjean
1986 Poul Kristensen
1985 Povl Abrahamsen
1984 ikke uddelt
1983 Jens E. Hansen
1982 Verner Permild
1981 Bent Andrée
1980 Eli Reimer
1979 Henry Thejls
1978 Louis Rasmussen
1977 A.V. Priem-Nielsen
1976 Ib Spang Olsen
1975 Erik Dal
1974 ikke uddelt
1973 ikke uddelt
1972 Harald Ahrenkiel
1971 Ole Olsen (oprindelig tiltænkt Erik Ellegaard Frederiksen, men denne ønskede ikke at modtage prisen)
1970 Viggo Naae
1969 Aage Wantzin
1968 Jens Olsen
1967 Axel Knudsen
1966 Kaj Hjorth
1965 Axel Danielsen
1964 Ib Andersen (oprindelig tiltænkt Svend Dahl, men han døde inden uddelingen)
1963 H. Juul-Lassen
1962 Steen Eiler Rasmussen
1961 Povl Christensen
1960 ikke uddelt
1959 Vald. Pedersen
1958 C. Volmer Nordlunde

Grøn skillelinie

 
List over modtagere

Grøn skillelinie

 
List over modtagere

Grøn skillelinie

Kilder:

Årets bogarbejde 1994
Årets bogarbejde 1995
Årets bogarbejde 2000
Årets bedste bogarbejde 2009
Liste fra foreningen
samt kilder i almindelighed


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet 1999 af Niels Jensen


Opdateret af