Resolution


Forfatterforbundet har paa sin Generalforsamling Lørdag d. 17. ds. enstemmigt vedtaget, at »Selskabet til Beskyttelse af danske Forfatteres Bogudlaansrettigheder, DABO« skal oprettes. Forfatterforbundet har anset Dannelsen af en saadan Organisation for absolut nødvendig for at skabe den rette Tillid til Fordelingen af de Beløb, der retfærdigvis tilkommer de skønlitterære Forfattere for den Brug, Bibliotekerne og Læsekredsene gør af deres Værker.

Foranlediget af Undervisningsministerens Udtalelser i Dagspressen gør Forfatterforbundet opmærksom paa, at det foreliggende Spørgsmaal ikke vil kunne løses uden fuld Tilslutning fra Forfatterforbundet, der rummer Flertallet af de danske Forfatteren hvis litterære Værker er uundværlige for de ovenfornævnte Bogudlaan.

Det er vor faste Overbevisning, at kun gennem den Koda-lignende Organisation DABO kan Spørgsmaalet finde sin Løsning, en Løsning, som har bestaaet sin Prøve gennem Komponisternes sammenslutninger Verden over. Vi skal da ogsaa pege paa, at netop i disse Dage tages der i Sverige et Arbejde op for at løse Spørgsmaalet efter samme Princip som DABO.


Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 1943.

Direktør J. Ravn-Jonsen (1881-1946), Koda, lovede at medvirke ved stiftelsen af DABO og at overtage den daglige ledelse.

Til at indlede de første forhandlinger (bl.a. med forlæggerne) og til at forberede den stiftende generalforsamling har bestyrelsen nedsat et arbejdsudvalg bestående af Mogens Klitgaard, Soya og Cai M. Woel.

Grøn skillelinie

Kilde:
Forfatteren, 1. årg. nr. 5, maj 1943, side 1
se også Forfatteren, 1. årg. nr 3, februar 1943, side 4-6, hvor ovennævnte direktør Ravn-Jonsen foreslår en udlånsafgift og skitserer en model.


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til Forfatterforbundet

Udarbejdet 15. marts 1998 af Niels Jensen


Opdateret af