Gammelholm Latin- og Realskole, Kbh.

Toldbodvej 10

1872  Note om navn oprettet
1890  Note indvielse af ny skolebygning, Toldbodvej 10
1894  Note dimissionsret til realeksamen
1896  Note dimissionsret til studentereksamen
1909  Note nedlagt

Litteratur:
1897  Artikel Artikler om skolen: skolens program 1896/97: Jens Krarup: Skolens 25-årige jubilæum den 1ste marts 1897, side 5-28
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1890/91-1902/03
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1905/06 (Gammelholms Latin- og Realskole), 1906/07-1908/09
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 63
2015  Om forfatteren Bøger om skolen: