Gammelholm Latin- og Realskole, Kbh.

Toldbodvej 10

1872  Note om navn oprettet
1890  Note indvielse af ny skolebygning, Toldbodvej 10
1894  Note dimissionsret til realeksamen
1896  Note dimissionsret til studentereksamen
1909  Note nedlagt


1898 Otto Bjørneboe: student (Gammelholm)


Litteratur:
1897  Artikel Artikler om skolen: skolens program 1896/97: Jens Krarup: Skolens 25-årige jubilæum den 1ste marts 1897, side 5-28
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1890/91-1902/03
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1905/06 (Gammelholms Latin- og Realskole), 1906/07-1908/09
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 63
2015  Om forfatteren Bøger om skolen: