Korsør Latinskole

1739  Note om navn nedlagt

Litteratur:
1871  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 101
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1566-1739