Mariager Latinskole

1739  Note om navn nedlagt

Litteratur:
1876  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1602-1739