Neksø Latinskole

1616  Note oprettet
1739  Note om navn nedlagt

Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1621-1739