Nykøbing S. Latinskole

1591  Note oprettet
1739  Note nedlagt

Litteratur:
1871  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 173
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1624-1739
2001  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen, side 250-51