Rosborg Amtsgymnasium og HF-kursus, Vejle

Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

1973  Note om navn oprettet som Rosborg Gymnasium


1973 Erling Kristensen, f 1938: rektor (Vejle, Rosborg Gymnasium), 1973-81
1982 Knud Erik Kensmark: rektor (Rosborg Gymnasium)
1988 Trine Andersen: student (Rosborg Gymnasium)


Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1973-


0000  Web Link Omtale i elektronisk form: Rosborgs Jubilæumsskrift 1973-1998
0000  Web Link Hjemmeside: www.rosborg-gym.dk