Rudkøbing Latinskole

1580  Note oprettet
1739  Note om navn nedlagt

Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1580-1739
1999  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift 1740, hæfte 1, side 66-105