Skagen Latinskole

1549  Note oprettet
1739  Note om navn nedlagt

Litteratur:
1871  Web Link Tekst i elektronisk form: F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen ...
1871  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1571-1739
2000  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vendsyssel Årbog, Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Aalborg Stift 1740