Slesvig Latinskole

1150  Note om navn oprettet omkring 1150 som klosterskole ved domkirken i Slesvig


0000  Web Link Hjemmeside: http://www.sl.shuttle.de/sl/domschule/

1758 Johannes Ewald: student (Slesvig Skole)