Alssundgymnasiet Sønderborg

Grundtvigs Allé 86, Sønderborg

1977  Note om navn oprettet under navnet Amtsgymnasiet i Sønderborg
2007  Note om navn selvejende institution under navnet Alssundgymnasiet Sønderborg


1992 Jacob Berner Moe: student (Amtsgymnasiet i Sønderborg)
2000 Birgitte Vedersø: rektor (Alssundgymnasiet Sønderborg), 2000-10


Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1977-


0000  Web Link Hjemmeside: www.ags.dk
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)