Stege Latinskole

1697  Note om navn nedlagt

Litteratur:
1871  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1899  Om forfatteren Bøger om skolen: Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie, side 226-27
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1586-1697