Anvendt litteratur. Antologier


Blå kugle Betyder at der er henvisninger til (dele af) dette værk i forfatteroversigterne. Som regel indekseres kun længere omtaler - efter mit skøn -, dvs. hvis navnet kun er nævnt medtages dette ikke. Hvis en person i biografiske værker har en meget kort omtale, f.eks. pga. manglende indberetning af personlige data, er dette anført.

Se også andre kilder, der er opdelt i:

Se også gennemgåede værker om enkelte forfattere

og oversigt over de indekserede værker - ordnet efter udgivelsesår.


Litteraturantologier

Antologi Blå kugle16 danske forfattere møder deres læsere. Redigeret af georgjedde. Rosenkilde og Bagger, 1963. 145 sider, illustreret.
Signeret foto af hver forfatter samt kort bibliografi. Indlæg holdt ved møder arrangeret fra oktober 1961 af Københavns Kommunes Biblioteker i samarbejde med Dansk Forfatterforening, Dansk Bogtjeneste og ARTE. Forfatterne er: Carl Bang, Julius Bomholt, georgjedde, Gunner Gersov, Aase Hansen, Eva Hemmer Hansen, Grethe Heltberg, Harald Herdal, Hans Lyngby Jepsen, Ole Juul, Marcus Lauesen, Mogens Linck, J. Bech Nygaard, Hans Scherfig, Hilmar Wulff og Johannes Wulff.

20 under 30 til 90'erne. Ung poesi 1991. Redigeret af Poul Borum. Hvedekorn, Borgen, 1991. 185 sider.

78 danske digtere. En folkebog med nye, håndskrevne tekster. Redigeret af Knud Holten, Dan Turèll. Sommersko, 1974. Upagineret, illustreret.
Hvert opslag er et ikke tidligere offentliggjort  hånd- elle maskinskrevet manuskript af en forfatter, som regel med foto og underskrift. Ingen biografiske oplysninger.

1000 danske digte. Redigeret af Thomas Bredsdorff og Anne-Marie Mai. Rosinante, 2000. 1563 sider.
Tekstoplysninger og kildeangivelser side 1517-1542, register efter digttitler og førstelinier side 1543-1563.

Antologi af dansk kortprosa. Redigeret af Jeppe Brixvold & Hans Otto Jørgensen. Dansklærerforeningen, 1998. 177 sider.

Antologi Blå kugleArbejderlitteratur. Præsentation af 40 danske skribenter. Ved Jutta Bojsen-Møller og Sigurd Kværndrup. Samleren, 1981.

Begyndelser. Debutantnoveller 1987. Redigeret af Bo Green Jensen og Jens Christiansen. Borgen, 1987. 182 sider.
Begyndelser.
Debutantnoveller 1989.
Redigeret af Bo Green Jensen og Jens Christiansen. Borgen, 1989. 169 sider.
Begyndelser. Debutantnoveller 1990. Redigeret af Bo Green Jensen og Jens Christiansen. Borgen, 1990. 136 sider.
Begyndelser. Debutantnoveller 1991. Redigeret af Bo Green Jensen og Jens Christiansen. Borgen, 1991. 168 sider.
Begyndelser. Debutantnoveller 1992. Redigeret af Bo Green Jensen og Jens Christiansen. Borgen, 1992. 215 sider.
Begyndelser. Nye noveller 1995. Redigeret af Marianne Stidsen og Bo Green Jensen. Borgen, 1995. 168 sider.
Hver årgang har nogle få linier om hver forfatter. Årg. 1988, 1993 og 1994 eksisterer ikke.

Chr. Berthelsen: Grønlandsk litteratur

Dansk lyrik 1915-55. Udvalgt af Finn Stein Larsen. Udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal, 1979.

Den danske lyrik. Ved F.J. Billeskov Jansen. Bind 1-5. Hans Reitzel, 1985-87.
Ny udgave i samarbejde med Nyt dansk Litteraturselskab af værk, hvis 4 første bind oprindeligt udkom i 1961-63 som bind 1-3 i 4 bind. 2. udgave af de 4 første bind udkom 1967.

Antologi Blå kugleDansk Radiodramatik. Fremad, 1967-74.
[Bind] 1. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1957-67 ved Jørgen Claudi. 1967. Heri side 9-16: Jens Kistrup: Radioen, dramaet, digterne.
[Bind] 2. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1957-67 ved Jørgen Claudi. 1968. Heri side 273-78: Trykte danske radiospil. En bibliografi ved Else Schmidt.
[Bind] 3. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1968-69 ved Jørgen Claudi. 1969. Heri side 211-215: Litteratur om Radioteatret. En bibliografi. Ved Else Schmidt.
[Bind] 4. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1969-71 ved Jørgen Claudi. 1971. Heri side 7-10: Peter Albrechtsen: At skrive radiospil. Tilegnet mindet om Jørgen Claudi.
[Bind] 5. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1971-74. 1974. Heri side 7-9: Elith Pio: Indledning. At være skuespiller i Radioteatret.
Omtalerne af forfatterne i bind 1-2 er meget kortfattede. I bind 5 er omtalen kun en bibliografi.

bogbog.gif (1015 bytes) Blå kugle Danskere i Berlin. Fra Brandes til Sonnergaard. En antologi. Redigeret af Susanne Bernth. Danmarks Nationalleksikon, 1999. 242 sider, illustreret.
For det meste genoptryk af tidligere publicerede erindringer eller rejseberetninger.

Erindringer. Antologi Blå kugleDe bedste almanakfortællinger 1860-1960. Ved Ole Ravn. Chr. Erichsen, 1987. 192 sider.
Fortællinger af: Anton Nielsen, Beatus Dodt, Carit Etlar, C.A. Tyregod, Marie Henckel, Knud Skytte, Vilhelm Østergaard, Anders J. Eriksholm, Ingeborg Vollquartz, Morten Korch, Niels Meyn, Niels Kjøngsdal, Fr. Thisted-Jensen.
Side 166-187 er et efterskrift om de danske folkealmanakkers historie. Side 188-192 er tekst- og forfatteroplysninger.

Erindringer. Antologi Blå kugleDigtere fortæller om deres barndom. Et udvalg ved Jørgen Andersen, udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal.
[Bind 1.] Der var engang. 1961. 158 sider.
[Bind] 2. Forventningens land. 1961. 171 sider.
[Bind] 3. Da verden var ny. 1963. 183 sider.
[Bind] 4. Ungdom og dårskab. 1964. 206 sider.
Bortset fra bidrag fra William Heinesen (bind 1), Birthe Arnbak (bind 2) og Sven Holm (bind 3) har alle tekster tidligere været trykt.

Forfatterskolens afgangsantologi 2003. Basilisk, 2003. 119 sider.
Forfatterskolens afgangsantologi 2004. Basilisk, 2004. 104 sider.
Forfatterskolens afgangsantologi 2005. Basilisk, 2005. 95 sider.
Hver årgang har nogle få linier om hver forfatter.

Erindringer. Antologi Blå kugleGlimt af barndommen. Hans Reitzel, 1955. 157 sider.
Bidrag af H.C. Branner, Erik Aalbæk Jensen, Hans Kirk, William Heinesen, Aase Hansen, Ove Abildgaard, Halfdan Rasmussen, Otto Gelsted, Erling Kristensen, Finn Gerdes, Hans Lyngby Jepsen, Edith Rode.

Glimt af barndommen. Ny udgave.Hans Reitzel, 1967.148 sider.
Identisk med udgaven fra 1955 bortset fra, at bidraget fra Halfdan Rasmussen ikke er med.

Antologi Blå kugleGrønlandsk litteratur. En kommenteret antologi. Redaktion og oversættelse Chr. Berthelsen og Per Langgård. Centrum, 1983. 304 sider, illustreret.
Den lange indledning side 11-56 og de udførlige kommentarer før og mellem teksteksemplerne gør bogen til en lille grønlandsk litteraturhistorie. Bibliografien side 299-304 indeholder supplerende biografiske oplysninger om de medtagne forfattere, samt bibliografi over forfatternes (vigtigste) udgivelser i bogform. Litteraturhenvisninger til andre (seks) værker side 304.

Gyldendals lyrikårbog. Nittenhundredetooghalvfems. Gyldendal, 1992.

Farvel og goddag. Basilisk, Forfatterskolen, 1999. 105 sider.
Antologi med bidrag fra 6 elever, der forlod skolen i maj 1999. Indeholder ingen biografiske oplysninger.

Folkehøjskolens sangbog. Udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Med noter af H. Nutzhorn, Ejnar Skovrup og Sangbogsudvalget. 15. udgave, 5. oplag. Odense, 1968. 1085 sider.
Dette er langt fra den nyeste udgave!

Hvidhårede damer. Tolv kvindeskikkelser i det tyvende århundrede. Interviews bearbejdet af Tove Nielsen og Rita Naaby. Skovlænge, 1992. 263 sider, illustreret.
Bearbejdede interviews med Maria Crone (1900-1990), Marie Olsen (1906-1991), Margrethe Fisker (f. 1907), Grethe Kolbe (1910-1997), Marie Lorentzen (f. 1911), Gerda Sørensen (f. 1911), Nanna Ryhl (1912-1991), Hildur Rybil (f. 1912), Helene Aarestrup Michaelsen (f. 1913), Inga Hansen (f. 1914), Grethe Mortensen (f. 1915), Eva Knudsen (f. 1920). Illustreret med fotos af de interviewede.

I det åbne. Seks digtere 1990-95. Lyrikantologi. Udvalgt og med indledning af Neal Ashley Conrad, fotografi af Michael Staggemeier. Ny Carlsberg Glyptotek og Vindrose, 1995. 126 sider.
Med denne lyrikantologi fejres Glyptotekets stifter, brygger Carl Jacobsen, på sin 153 års fødselsdag den 2. marts 1995.
Side 114-126 er biografier og henvisninger.

Kortprosa 1999. Redigeret af Jeppe Brixvold og Hans Otto Jørgensen. Lindhardt og Ringhof, 1999. 253 sider.

Kærlighedskort. 55 nye kærlighedsdigte af 55 danske digtere. Politisk Revy, 2000. 63 sider.
Digte fra projektet "Kærlighedskort", der distribueret digte på Go-Cards via 280 cafeer. Ingen biografiske oplysninger.

Lyrik 73. Gyldendals magasin. Redigeret af Erik Vagn Jensen. Gyldendal, 1973.
Lyrik 74. Gyldendals magasin. Redigeret af Erik Vagn Jensen. Gyldendal, 1974.

Lyrik
76. Gyldendals magasin
. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1976.
Lyrik 77. Gyldendals magasin. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1977.
Lyrik 78. Gyldendals magasin. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1978.
Lyrik 79. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1979.
Lyrik 80. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1980.

Lyrik
82
. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1982.
Lyrik 83. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Erik C. Lindgren. Gyldendal, 1983.
Lyrik 84. Redigeret af Anne Marie Bjerg og Torben Madsen. Gyldendal, 1984.
Lyrik 85. Redigeret af Juliane Preisler og Torben Madsen. Gyldendal, 1985.

Lyrikårbogen 1974. Redaktion: Erik Bing og Virtus Schade. Lyrikergruppen i kommission hos Nordisk Litteratur Forlag, Odense, 1974. 319 sider.
Lyrikgruppen er en selvstændig gruppe under Dansk Forfatterforening. Omslagstitel: Lyrikårbogen 1974 af nioghalvtreds danske digtere.
Lyrikårbogen
1977.
Redaktion: Erik Bing og Virtus Schade. Lyrikergruppen i kommission hos Nordisk Litteratur Forlag, Odense, 1977. 160 sider.
Omslagstitel: Lyrikårbogen 1977 af otteogfyrre danske digtere.

Lyriske landskaber 1975-1985. En antologi. Redigeret af Gert Emborg, Alma Rasmussen og Jørgen Aabenhus. Dansklærerforeningen, 1986.

78 danske digtere. En folkebog med nye, håndskrevne tekster, se 78 danske digtere.

Phrokost. Debutantantologi. Redigeret af Mette Bahnsen, Julie Becker, Christian Dorph, Mads Eslund, Hans Otto Jørgensen og Christian Suhr Nielsen. Arena, 2000. 173 sider.

Platform. Tekster og billeder fra '80. Redaktion Garbochok. Gyldendal, 1981. 112 sider, illustreret.
Digte og billeder uden biografiske oplysninger.

Sila. Præsentation af grønlandske digtere og forfattere af i dag - en antologi. Redigeret af Aqqaluk Lynge. Illustrationer Anne-Birthe Hove. Atuagkat i samarbejde med Grønlands Forfatterforening, 1996.

Spejlinger. Digte og noveller af kvinder. Med 32 grafiske tryk af Birthe Dalland. Hønsetryk, 1977. 302 sider, illustreret.
Side 295-301: Bibliografi [med biografiske noter].

Svingfigur. Kvindelige digtere 1980-90. [Redigeret af] Camilla Christensen og Maj-Britt Willumsen. Rosinante, 1991. 182 sider.

1000 danske digte, se 1000 danske digte

20 under 30 til 90'erne.  Ung poesi 1991, se 20 under 30 til 90'erne.

Antologi Blå kugleVandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. Redigeret af Anders Østergaard. Dansklærerforeningen, 1999. 510 sider.
Parvis behandles bøger af Ib Michael og Peter Høeg, Henrik Nordbrandt og Søren Ulrik Thomsen, Solvej Balle og Villy Sørensen, Peter Seeberg og Solvej Balle, Bent Vinn Nielsen og Mads Brenøe, Jan Sonnergaard og Bent Vinn Nielsen, Niels Frank og Inger Christensen, Pia Juul og Karen Marie Edelfeldt, Henrik Bjelke og Jens-Martin Eriksen, Jens Smærup Sørensen og Hans Otto Jørgensen, Pia Tafdrup og Annemette Kure Andersen, Nikolaj Stochholm og Peter Laugesen, Per Højholt og Katrine Marie Guldager. Side 445-497 er miniportrætter og bibliografier, herunder henvisninger til webomtale.

Vinyl lyrik. 227 tekster fra dansk rock- og folkemusik 1967-82. Med indledning og efterskrift af Anette Giertsen. Dansklærerforeningen, Skov og Medley records, 1982. 256 sider.
Indeholder ingen biografiske oplysninger.

Yngre danske digtere 1880-1890. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1905.

Yngre danske digtere. Anden samling. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1906.

Grøn skillelinie

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen.


Opdateret af