Statens Kunstfond 2003


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2003


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2003

Det litterære udvalg indledte 2003 med at blive involveret i en offentlig polemik i et par af de store dagblade og i tv. Lige før årsskiftet blev såvel tidligere som det nuværende litterære tremandsudvalg offentligt beskyldt for kammerateri og nepotisme i sin uddelingspraksis, hvilket udvalget ikke mente at kunne sidde overhørigt. Efter megen tøven, idet vi ikke mener, at de siddende udvalgs opgave er at diskutere eller polemisere, men derimod at koncentrere sig om uddelingerne af midlerne fra Statens Kunstfond, så vi os nødsaget til at imødegå angrebene på både de tidligere og de nuværende udvalgs personlige såvel som faglige integritet og fastholde, at vi udfører vores arbejde i overensstemmelse med både bogstav og ånd i Loven om Statens Kunstfond.

Polemikken resulterede i, at Kulturministeren i forsommeren 2003 bad Økonomistyrelsen om at undersøge Statens Kunstfonds tildelinger gennem de sidste ti år. Det har ikke været særlig befordrende for årets udvalgsarbejde at være under mistanke for urimelig fordelingspraksis, og vi er derfor glade, om end ikke overraskede, over konklusionen på den rapport, Økonomistyrelsen offentliggjorde kort før jul: Der er ikke og har ikke været tale om nepotisme i udvalgenes arbejde.
Især det første halvår var på den baggrund temmelig turbulent. Og turbulensen er ikke blevet mindre - men dog anderledes - af, at Statens Kunstfond efter sommerferien administrativt har fået fælles adresse og sekretariat med Kunstrådet i Kunststyrelsen på Kongens Nytorv.

Til trods for denne uro både udadtil og indadtil, der har krævet en stor del af udvalgets opmærksomhed i år, har vi i det litterære udvalg dog gennemført årets uddelinger med fornøjelse over endnu engang at kunne tilgodese en række kvalificerede forfattere af såvel bred som smal litteratur med arbejds- og/eller rejselegater. I alt har udvalget modtaget 361 ansøgninger, heraf er 122 blevet imødekommet. Desuden har vi givet to skønlitterære forfattere hver et treårigt arbejdsstipendium. Vi har fastholdt de legatstørrelser, vi arbejdede med i vores første udvalgsår, og har i lighed med sidste år måttet konstatere, at vi af økonomiske grunde ikke har været i stand til tilgodese alle kvalificerede ansøgninger. Vi valgte at undlade præmieringer af enkeltværker i foråret 2003 og har i skrivende stund endnu ikke færdigbehandlet præmieringerne for efterårets udgivelser.

Udvalget har i år givet forslag til en enkelt skønlitterær forfatter til livsvarig ydelse, et forslag Statens Kunstfonds repræsentantskab har godkendt og videregivet med sin indstilling til Kulturministeriet. Endelig har vi valgt at tildele et legat til efterladte efter forfattere til enken efter en forfatter.

Det litterære udvalg har samarbejdet med tonekunstudvalgene om PROJEKT LYRIK-MUSIK 2003, hvor ti, fortrinsvis yngre, forfattere, der inden for de seneste år har modtaget legater fra Statens Kunstfond, har fået økonomisk støtte fra udvalget til at skabe tekster til musikalske værker i samarbejde med ti yngre komponister. Vi giver imidlertid æren for projektets praktiske realisering og succes til tonekunstudvalgene, der påtog sig arbejdet med at få projektet op at stå med orkestre, spillesteder og øvrige samarbejdspartnere, så syv af de ti værker kunne uropføres i dagene omkring årets Spil Dansk Dag den 30. oktober.

Resten af værkerne er planlagt til uropførelse i forbindelse med Spil Dansk dagen 2004.

Endelig beklager vi, at udvalgets formand, Henning Mortensen, af private grunde har set sig nødsaget til at nedlægge sit hverv fra den 1. december 2003. Camilla Christensen er udpeget som ny formand, og udvalgets to resterende medlemmer glæder sig til at samarbejde med forfatteren Ib Michael, som vil være det litterære udvalgs tredje medlem i udvalgets tredje og sidste beskikkelsesår.

Henning Mortensen, Camilla Christensen, Sven Hakon Rossel
formand

Grøn skillelinie

Litteraturudvalget har i 2003 modtaget 361 ansøgninger, hvoraf 122 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere.

3 årigt stipendium

Peter Adolphsen, 720.000
Ulrikka S. Gernes, 720.000

Arbejdslegat

Naja Marie Aidt 50.000
Solvej Balle 50.000
Hanne Richardt Beck 150.000
Claus Beck-Nielsen 50.000
Efie Beydin 50.000
Jens Blendstrup 100.000
Morten Blok 100.000
Thomas Boberg 50.000
Klavs Bondebjerg 100.000
Jytte Borberg 50.000
Anne-Louise Bosmans 50.000
Bodil Bredsdorff 50.000
Niels Brunse 50.000
Peter Christensen 50.000
Stig Dalager 25.000
Ole Dalgaard 50.000
Ken Denning 50.000
Christian Dorph 50.000
Erik Ebert 50.000
Jakob Ejersbo 100.000
Christina Englund 50.000
Jens-Martin Eriksen 50.000
Niels Frank 50.000
Lars Frost 150.000
Simon Fruelund 100.000
Per Gammelgaard 50.000
Katrine Marie Guldager 100.000
Kirsten Hammann 50.000
Alan Hammerlund 50.000
Leif Hasle 100.000
Rasmus Heiberg 50.000
Helle Helle 50.000
Merete Pryds Helle 100.000
Lene Henningsen 50.000
Christina Hesselholdt 50.000
Sulaima Lea Hind 50.000
Leif Hjernøe 100.000
Sven Holm 110.000
Henriette Houth 100.000
Peter Huss 50.000
Ole Hyltoft 50.000
T. S. Høeg 50.000
Helle Højland 100.000
Peter Højrup 50.000
Lotte Inuk 20.000
F. P. Jac 50.000
Henrik Juul Jensen 50.000
Thøger Jensen 50.000
Erling Jepsen 100.000
Søren Jessen 50.000
Mikael Josephsen 50.000
Christian Jungersen 50.000
Pia Juul 100.000
Hans Otto Jørgensen 100.000
Ole Korneliussen 100.000
Lis Vibeke Kristensen 50.000
Birgitte Krogsbøll 50.000
Thomas Hvid Kromann 50.000
Torben Lange 50.000
Ole Henrik Laub 50.000
Pablo Henrik Lønskov Llambías 150.000
Tomas Lagermand Lundme 100.000
Niels Lyngsø 50.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Mette Moestrup 100.000
Carsten René Nielsen 50.000
Henrik Nordbrandt 150.000
Dorthe Nors 100.000
Helle Nyberg 50.000
Mads Nygaard 50.000
Marius Nørup-Nielsen 50.000
Ursula Andkjær Olsen 100.000
Inge Pedersen 50.000
Arne Herløv Petersen 50.000
Peter Poulsen 50.000
Tóroddur Poulsen 100.000
Gorm Frederik Rasmussen 50.000
Marina Cecilie Roné 150.000
Peter Rønnov-Jessen 50.000
Morten Sabroe 50.000
Aleksandar Sajin 50.000
Aase Schmidt 50.000
Jens Asbjørn Seehuusen 130.000
Niels Simonsen 150.000
Jan Sonnergaard 100.000
Nicolaj Stochholm 100.000
Camilla Stockmarr 50.000
Ulrikka Strandbygaard 100.000
Sabine Celeste Svendsen 50.000
Anders Søgaard 50.000
Morten Søndergaard 100.000
Pia Tafdrup 50.000
Jan Thielke 50.000
Søren Ulrik Thomsen 100.000
Mikkel Thykier 50.000
Tomas Thøfner 50.000
Morti Vizki 150.000
Jesper Wung-Sung 150.000

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Bjerregaard
Ruth Malinowski
Lise Ring
Else Schaldemose
Chili Turèll
Katrine Ussing
Inger M. Woel

Præmieringer

Birthe Arnbak 50.000
for "Det leende træ"
 
Morten Blok 50.000
for "Kabinet 1999-2002"

Klavs Bondebjerg 50.000
for "Luften omkring dine læber"

Otto Steen Due 50.000
for "Odyseen"

Erling Jepsen 50.000
for "Kunsten at græde i kor"

Vagn Lundbye 50.000
for "Trefoldighedsbarn"

Mette Moestrup 50.000
for "Golden Delicious"

Gorm Frederik Rasmussen 50.000
for "Natbarber"

Rejselegat

Muniam Alfaker 50.000
Lone Andrup 27.500
Jesper Berg 50.000
Angela Brink 30.000
Jeppe Brixvold 29.000
Stig Dalager 25.000
Ole Dalgaard 47.000
Jette Drewsen 25.000
Nina Foighel 25.000
Sissel-Jo Gazan 32.000
Rolf Gjedsted 27.000
Mads Storgaard Jensen 24.000
Christian Jungersen 10.000
Kenneth Krabat 20.000
Kristina Hagen Stoltz 50.000
Hjørdis Varmer 35.000
Maj-Britt Willumsen 20.000
Grzegorz Wróblewski 26.000

Bestillingshonorar

Først er nævnt ansøger, dernæst forfatter.

Komponist Olga Magieres
Henrik Nordbrandt 10.000

Filminstruktør Kassandra Wellendorf
Morten Søndergaard 10.000

Projekt Lyrik-Musik 2003
Merbevilling 100.000


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2003 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere
Mogens Otto Nielsen

Skønlitterære forfattere
Lars Bonnevie

Komponister
Lars H.U.G.

Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere
Arje Griegst
Per Suntum

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2003 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling.(tilsagnsramme)....................			  72.900.000
Videreførelse fra tidligere år						  12.108.317
Afgivne tilsagn i 2003							  78.153.195
Videreførelse til 2004							   4.755.122

Litteratur:			tilsagn		tilsagnsramme		til videreførelse
3-årige stipendier 		1.440.000,00 
Arbejdslegater   		7.085.000,00 
Rejselegater   	     552.500,00 
Støtte til ...    		 100.000,00 
Præmieringer     		 400.000,00 
Bestillingshonorar   		  20.000,00 
Ikke anvendte tilsagn 		 -30.000,00 
LITTERATUR I ALT   		9.567.500,00	9.481.400,00 		99.100,00*
* inklusive tidligere års videreførelsesbeløb 

Film- og teaterudvalget har i forbindelse med forårsuddelingen 2003 bl.a. foretaget følgende tildelinger:

3-årige arbejdsstipendier

Annette K. Olesen 720.000
Maja Ravn 720.000

Arbejdslegater (udvalgte modtagere)

Peter Asmussen 50.000
Signe Søby Bech 50.000
Tue Biering 50.000
Julie Bille 50.000
Bergljot I. Bleken 50.000
Simon K. Boberg 50.000
Lene Boel 50.000
Dorte Høeg Brask 50.000
Zlatko Buric 50.000
Nikolaj Cederholm 50.000
Anders Christiansen 150.000
Ann Crosset 100.000
Thomas Eisenhardt 50.000
Claus Flygare 50.000
Åsa Frankenberg 50.000
Sara Gebran 50.000
Morten Henriksen 50.000
Eske Holm 50.000
Michael W. Horsten 50.000
Søren Iversen 50.000
Kitt Johnson 50.000
Rikke Juellund 50.000
Gitte Kath 50.000
Gregers Kirkegaard 50.000
Klaus Kjeldsen 100.000
Line Knutzon 100.000
Søren Kragh-Jacobsen 100.000
Helle Pagter Kristensen 50.000
Mikala Krogh 50.000
Eva Lange 50.000
Rhea Leman 50.000
Siri Melchior 50.000
Lars Movin 50.000
Marianne Nilsson 50.000
Morten Chr. J. Olsen 50.000
Dennis Petersen 50.000
Juliane Preisler 30.000
Henrik Prip 50.000
Aage Rais-Nordentoft 50.000
Priscilla S. Rasmussen 50.000
Steen Rasmussen 50.000
Ulla Boje Rasmussen 50.000
Anders Refn 100.000
Nikolas Winding Refn 100.000
Jokum Rohde 50.000
Ina-Miriam Rosenbaum 50.000
Kaspar Rostrup 50.000
Anders Rønnow-Klarlund 50.000
Henrik Sartou 150.000
Mette-Ann Schepelern 50.000
Warren Spears 50.000
Karin Søndergaard 50.000
Astrid Saalbach 100.000
Cæcilia Holbek Trier 50.000
Jacob Tschernia 50.000
Gritt Uldall-Jessen 50.000
Kassandra Wellendorf 50.000
Linda Wendel 150.000
Michael Wikke 50.000
Jens August Biilmann Wille 50.000
Kathrine Windfeld 50.000

Præmiering
Christoffer Boe 100.000
for filmen "Reconstruction"

Jannik Hastrup 100.000
for anminationsfilmen ”Drengen der ville det umulige”

Claus Beck-Nielsen 100.000
for teaterforestillingen Parlamentet“

Rejselegat
Morten Arnfred 50.000
Christoffer Boe 40.000
Charlotte Boye-Christensen 8.500
Nullo Facchini 25.000
Tim Feldmann 50.000
Stine Lundgreen 15.000
Ellen Nyman 25.000
Malene Ravn 8.000
Isabelle Reynaud 19.000
Nana Francisca Schottländer 25.000
Nils Schou 30.000
Christian Tom-Petersen 25.000
Kassandra Wellendorf 33.000
Thomas Wiesner 25.000

Bestillingshonorar
Først er nævnt ansøger.

Babyfilm ApS.
Kirsten Thorup 50.000

Bådteatret
Rolf Heim 20.000

Cumulus Teatret
Line (Anne Katrine) Krogh 20.000

Hotel Pro Forma
Michael Valeur 25.000

Kaleidoskop
Michaela Granberg 25.000
Morten Kirkskov 50.000
Astrid Lynge Ottosen 25.000

Pantomimeteatret i Tivoli
Steen E. Koerner 10.000

Projekt Danmarksteater
Erling Larsen 30.000

Projekt Valgets Eksperiment
Nikolaj Sloth Kramer 20.000
Klaus Rubin 20.000

Projektet Disturbances
Sanne Bjerg 5.000
Kirsten Dehlholm 5.000
Therese Glahn 5.000
Birgitte Louise Hansen 5.000
Dorte Holbek 5.000
Jesper Just 5.000
Signe Klejs 5.000
Mikala Bjarnov Lage 5.000
Priscilla S. Rasmussen 5.000
Kassandra Wellendorf 5.000
Thomas Wiesner 5.000

Skuespiller Cecilia Zwick Nash
Steen E. Koerner 25.000

Skuespiller Karen-Lise Mynster
Bill Holmberg 12.500
Birgitte Mellentin 12.500

Teater KrisKat
Cesar Serachu 30.000

Teater StudioRU
Christina Back 15.000

Teaterforeningen AnatomicSpace
Seimi Nørregaard 10.000

Trespassing
Ole Grøndahl Jørgensen 10.000
Christian Lollike 10.000
Stiig Mondrup 10.000
Steffen Rasmussen 10.000


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2004 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXXIX. 1. januar - 31. december 2003. 2004.


Opdateret af