Statens Kunstfond 2008


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2008


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2008

Det nye litteraturudvalgs første arbejdsperiode i foråret var præget af en lidt kaotisk start. Pga. folketingsvalget i november 2007 var de almindelige processer omkring etableringen af de nye udvalg under Kunstfonden suspenderet i en periode, hvorfor udvalgets endelige konstituering fandt sted senere end almindeligt. Vi kom derfor som nyt udvalg lidt hovedkulds ind i arbejdet, da foråret udover den store ansøgningsrunde om arbejds- og rejselegater også bød på præmiering af værker fra efterårssæsonen 2007.

Samtidig var de første måneder præget af en stor politisk turbulens omkring hele kunststøtteområdet pga. den voldsomme debat om og massive kritik af de livsvarige ydelser. Denne veritable mediestorm blev senere på foråret fulgt op af stiv kuling i forbindelse med pressens dækning af udgifterne til Kunstfondens prisuddelingsfest i maj. Velkommen til en helt ny virkelighed!

Som nyt medlem af et af Kunstfondens tremandsudvalg stifter man på én gang bekendtskab med to ”kulturer”, som man ikke nødvendigvis har noget forhold til i forvejen, da man jo er udpeget pga. sine kunstfaglige kvalifikationer. Disse to kulturer er den offentlige forvaltning på den ene side og den kulturpolitiske debat på den anden side. Begge kulturer kræver en vis tilvænning for ikke at sige ”læring”.

Hvad kunststøttesystemet angår, er der en del regler og bestemmelser, man skal lære at forholde sig til. Samtidig er der dog et vist frirum for udvalget, fordi meget er bestemt af sædvaner og hidtidig praksis, som der i princippet kan laves om på. At se hvor grænsen går mellem det foranderlige og det uforanderlige tager dog også sin tid.

Den kulturpolitiske debat har også været overraskende at stifte bekendtskab med. Her er problemet dog ikke kompleksitet, men det modsatte. Kritikken af de livsvarige ydelser forekom således udvalget at være præget af lige dele misforståelser og smålighed. Ordningen lader til nu at være sikret pga. statsministerens intervention i forbindelse med fejringen af De Gyldne Laurbær 2007, men det er i sig selv et kulturpolitisk krisetegn, at en ordning med hædersgaver til store danske kunstnere ikke er omgærdet af en selvfølgelig legitimitet.

Den største arbejdsindsats for Litteraturudvalget lå i månederne marts og april, hvor de 361 indkomne ansøgninger til arbejds- og rejselegater blev gennemgået og behandlet. Resten af året har arbejdet været mere kontinuerligt udstrakt omkring læsning af de nye bøger og præmieringer af værker fra henholdsvis efteråret 2007, foråret 2008 og efteråret 2008.

Litteraturudvalget har i al ubeskedenhed været tilfreds med sin egen indsats og med året, der er gået. Samarbejdet har fungeret glimrende udvalgsmedlemmerne imellem og i forhold til sekretariatet fra Kunststyrelsen. Det kan i perioder være overvældende at skulle forholde sig til de mængder af nyudgivne bøger der vælter ind ad brevsprækken, men præmieringerne, hvor udvalget har fastholdt traditionen med at præmiere 4 bøger fra hver af de to ”sæsoner” (forår og efterår), giver udvalget en god mulighed for at sætte foden ned, gribe i bunkerne og give en ekstra opmærksomhed til virkeligt gode bøger, som nogle gange kan drukne eller forsvinde for hurtigt under horisonten i den tempoopskruede begivenhedskultur, som nutidens mediebillede suger nye bøger ind i.

I forbindelse med forårsuddelingen var det et privilegium for udvalget at kunne arbejde med den ekstraordinære Marienborg-bevilling, der gav mulighed for at uddele, i dette tilfælde, ikke færre end 10 treårige arbejdsstipendier. Denne bevilling udløb med 2008 men heldigvis har litteraturområdet fået tildelt en ny ekstrabevilling, der, om end den ikke er helt på niveau med Marienborg-puljen, stadig vil give gode arbejdsbetingelser.

Det har været et i perioder lidt hæsblæsende år for Litteraturudvalget, men vi glæder os til år 2 og til at kunne gå ind i arbejdet med såvel den sikkerhed som den fornyede opmærksomhed som det giver at gøre noget, når det ikke er første gang man skal gøre det.

Nils Gunder Hansen /formand
Christina Hesselholdt
Morten Søndergaard

Grøn skillelinie

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2008 modtaget 373, hvoraf 125 er helt eller delvist imødekommet. Udvalget har uddelt 8 præmieringer (ét blev delt mellem to kunstnere)

3 årigt stipendier

Trine Andersen / 840.000
Anne-Louise Bosmans / 840.000
Harald Voetmann Christiansen / 840.000
Inge Lise Hornemann / 840.000
René Jean Jensen / 840.000
Erling Jepsen / 840.000
Maja Lee Langvad / 840.000
Martin Larsen / 840.000
Lars Skinnebach / 840.000
Synnøve Søe / 840.000

Arbejdslegater

Muniam Alfaker / 50.000
Rolf Bagger / 50.000
Solvej Balle / 150.000
Sussi Bech / 50.000
Hanne Richardt Beck / 100.000
Jonas T. Bengtsson / 100.000
Sissel Bergfjord / 100.000
Hans-Jørgen Birkmose / 50.000
Charlotte Blay / 50.000
Jens Blendstrup / 100.000
Morten Blok / 50.000
Kim Blæsbjerg / 100.000
Jeppe Brixvold / 100.000
Gitte Broeng / 100.000
Jakob Brønnum / 100.000
Lars Bukdahl / 50.000
Julia Butschkow / 50.000
Camilla Christensen / 50.000
Claus Handberg Christensen / 50.000
Steen Bach Christensen / 50.000
Bente Clod / 50.000
Ole Dalgaard / 50.000
Simon Dencker / 50.000
Adda Djørup / 50.000
Christian Dorph / 50.000
Jens-Martin Eriksen / 50.000
Kristian Bang Foss / 100.000
Niels Frank / 100.000
Thue Friislund / 50.000
Lars Frost / 150.000
Christian Yde Frostholm / 50.000
Lotte Garbers / 50.000
Sissel-Jo Gazan / 100.000
Ulrikka S. Gernes / 150.000
Kristina Nya Glaffey / 100.000
Katrine Marie Guldager / 100.000
Kirsten Hammann / 150.000
Charlotte Inuk Hoff Hansen / 50.000
Helle Helle / 100.000
Lene Henningsen / 50.000
Kristian Himmelstrup / 50.000
Henriette Houth / 50.000
T.S. Høeg / 50.000
Peter Højrup / 100.000
Bo Green Jensen / 150.000
John Bang Jensen / 100.000
Søren E. Jensen / 50.000
Thøger Jensen / 50.000
Jamal Jumá / 100.000
Pia Juul / 150.000
Farshad Kholghi / 50.000
Jari Kickbusch / 50.000
Janus Kodal / 50.000
Annette Bjørg Koeller / 50.000
Dennis Gade Kofod / 100.000
Thomas Krogsbøl / 100.000
Hanne Kvist / 50.000
Marianne Larsen / 50.000
Niels Peter Juel Larsen / 50.000
Annette Lindegaard / 50.000
Pablo Henrik Llambías / 100.000
Maja Lucas / 50.000
Niels Lyngsø / 100.000
Viggo Madsen / 50.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen / 50.000
Vibeke Marx / 50.000
Mette Moestrup / 100.000
Søren Vad Møller / 100.000
Carsten Nagel / 50.000
Anders Abildgaard Nielsen / 50.000
Bent Vinn Nielsen / 50.000
Carsten René Nielsen / 50.000
Jesper Sternberg Nielsen / 50.000
Laus Strandby Nielsen / 50.000
Peter-Clement Woetmann Nielsen / 100.000
Dorthe Nors / 50.000
Marius Nørup-Nielsen / 50.000
Erik Trigger Olesen / 100.000
Peter H. Olesen / 100.000
Ursula Andkjær Olsen / 100.000
Inge Pedersen / 100.000
Arne Herløv Petersen / 100.000
Peter Poulsen / 100.000
Kim Leine Rasmussen / 100.000
Jokum Rohde / 100.000
Marina Cecilie Roné / 100.000
Aleksandar Sajin / 50.000
Martin Glaz Serup / 100.000
Palle Sigsgaard / 100.000
Niels Simonsen / 100.000
Nicolaj Stochholm / 100.000
Kristina Stoltz / 50.000
Preben Major Sørensen / 50.000
Astrid Saalbach / 150.000
Pia Tafdrup / 50.000
Jan Thielke / 50.000
Kasper Nørgaard Thomsen / 50.000
Søren Ulrik Thomsen / 100.000
Mikkel Thykier / 50.000
Tomas Thøfner / 50.000
Vibeke Vasbo / 50.000
Charlotte Weitze / 50.000
Maj-Britt Willumsen / 50.000
Ellen Wulff / 100.000
Jesper Wung-Sung / 100.000

Rejselegat

Naja Marie Aidt / 75.000
Birgit Berggreen / 40.000
Thomas Boberg / 65.000
Bent Haller / 12.499
Maria Helleberg / 20.000
Mette Rosenkrantz Holst / 25.000
Susanne Jorn / 4.701
Susanne Jorn / 9.000
Peter Laugesen / 50.000
Vagn Lundbye / 45.000

Præmieringer

Jens Blendstrup / 37.500
For ”Toværelses med lykkelig udgang” [sammen med Lars Gundersen]

Kaspar Kaum Bonnén / 75.000
For ”Arktitektur & andre værelser vi kan bygge sammen”

Anne Mette Bruun / 75.000
For ”Orlandos Døtre”

Adda Djørup / 75.000
For ”Hvis man begyndte at spørge sig selv”

Mikkel Fossmo / 75.000
For ”Vækstlaget”

Lars Gundersen / 37.500 
For ”Toværelses med lykkelig udgang” [sammen med Jens Blendstrup]

Meghan D. Jakobsen / 75.000
For ”Trods”

Katinka My Jones / 75.000
For ”Havet er sort, kysten er hvid”

Vibeke Vasbo / 75.000
For ”Der mangler en sang om solsorten”

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Jensen
Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2008 af Statens Kunstfonds Repræsentantskab blevet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere
Doris Bloom
Ole Broager
Claus Carstensen
Tove Kurtzweil
Ane Mette Ruge

Skønlitterære forfattere
Niels Frank
Ida Jessen

Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere
Kim Buck

Arkitekter
Steen Høyer
Lene Tranberg

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2008 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 89.400.000
Videreførsel fra tidligere år.................... 1.080.954
Tilsagnsramme i alt i 2008.......................90.480.954
Afgivne tilsagn i 2008.......................... 83.502.831
Videreførsel til 2009............................ 6.978.123


Litteratur Tilsagn Tilsagnsramme Til videreførsel
3-årige stipendier  8.400.000
Arbejdslegater  7.950.000
Rejselegater 346.200 Midler på finansloven 2008: 17.296.200
Præmieringer 600.000 Videreførsel fra 2007:      2.000
LITTERATUR I ALT 17.296.200 Tilsagnsramme i alt: 17.298.200 2.000

Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Film- og Scenekunstudvalget har modtaget 303 ansøgninger, hvoraf 75 er helt eller delvist imødekommet. Herudover har udvalget uddelt 11 præmieringer

3-årige stipendier
Jens Loftager / 840.000

Arbejdslegater
Iben Haahr Andersen / 70.000
Methe Bendix / 70.000
Tue Biering / 280.000
Tove Bornhøft / 140.000
Kamilla Wargo Brekling / 280.000
Anna Bro / 100.000
Lea Højmark Burrows / 70.000
Jon Bang Carlsen / 140.000
Anja Dalhoff / 140.000
Claus Flygare / 140.000
Tine Frellesen / 50.000
Sara Gebran / 70.000
Pernille Rose Grønkjær / 280.000
Emil Hansen / 70.000
Vibeke Pipaluk Hansen / 40.000
Kristian Ibler / 70.000
Kristján Ingimarsson / 280.000
Morten Hartz Kaplers / 280.000
Birgit Kjærsgaard / 50.000
Caspar Koch / 40.000
Jens Korse / 40.000
Jette Lehmann / 140.000
Annika B. Lewis / 70.000
Eva Mulvad / 280.000
Emma Nordanfors / 70.000
Catherine Poher / 140.000
Ulla Boje Rasmussen / 100.000
Steen Rasmussen / 70.000
Sabine Ravn / 140.000
Kasper Ravnhøj / 70.000
Anders Refn / 100.000
Lærke Sanderhoff / 70.000
Jacob Stage / 70.000
Simon Staho / 280.000
Ninna Steen / 100.000
Lars Egegaard Sørensen / 100.000
Tina Tarpgaard / 140.000
Troels Thorsen / 70.000
Martin de Thurah / 100.000
Maria Vinterberg / 70.000
Michael Wikke / 70.000
Ulrik Wivel / 140.000
Oliver Zahle / 100.000
Nikolai Østergaard / 70.000

Rejselegater
Anne Gyrithe Bonne / 30.000
Denni Dennis / 30.000
Mikael Fock / 25.000
Julie Forchhammer / 15.000
Line Frank / 20.000
Morten Boesdal Halvorsen / 23.000
Vibeke Pipaluk Hansen / 20.000
Camilla Hübbe / 5.400
Henrik Ipsen / 11.700
Henrik Ipsen / 25.000
Minka Jakerson / 15.000
Malene Choi Jensen / 35.000
Rikke Juellund / 25.000
Sonja Lea Toftegaard Jørgensen / 5.000
Thomas Korsemann / 22.000
Lea Korsgaard / 35.000
Smike Käszner / 15.000
Vera Maeder / 15.000
Bynke Maibøll / 25.000
Kaspar Munk / 16.000
Nadia Marquard Otzen / 10.000
Kasper Ravnhøj / 17.000
Isabelle Reynaud / 20.000
Lotte Sigh / 20.000
Bjarne V.H.H. Solberg / 20.000
Lene Stæhr / 25.000
Rasmus Thjellesen / 6.000
Kari Vidø / 5400
Linda Wendel / 24.000
Tammi Øst / 5.000

Præmieringer
Alex Byrne / 50.000
For forestillingen ”Oskar”

Aske Alexander Foss / 50.000
For filmen ”Gå med fred Jamil”

Henrik Ruben Gentz / 50.000
For filmen ”Frygtelig lykkelig”

Jørgen Johansson / 50.000
For filmen ”Frygtelig lykkelig”

Jakob Højgård Jørgensen / 50.000
For forestillingen ”Oskar”

Janus Metz / 50.000
For filmene ”Fra Thailand til Thy” og ”Fra Thy til Thailand”

Sine Plambech / 50.000
For dokumentar filmene ”Fra Thailand til Thy” og ”Fra Thy til Thailand”

Kasper Ravhøj / 50.000
For forestillingen ”Grasping the floor with the back of my head”

Jakob Schokking / 100.000
For forestillingen ”Ansigtet mod væggen”

Omar Shargawi / 50.000
For filmen ”Gå med fred Jamil”

Jacob Stage / 50.000
For forestillingen ”Grasping the floor with the back of my head”


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2009 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XLIV. 1. januar - 31. december 2008. 2009.


Opdateret af