Statens Kunstfond 2011


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2011


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning fra litteraturudvalget 2011

Efter vores første år som litteraturudvalg for Statens Kunstfond kan vi gøre status som følger: Vi har haft et travlt og meningsfuldt år. Vi har diskuteret meget og langt fra altid været enige. Argumenterne har skullet være i orden, og vi har fået rusket op i vanetænkning. Vi har læst højt for hinanden og har oplevet glæden, når litteraturen kan tale tværs igennem alt og vælte en omkuld. Foranlediget af legatansøgningerne har vi stiftet bekendtskab med mange nye, både kendte og ukendte forfatterskaber, og vi har løbende fulgt med i årets udgivelser, ligesom vi læste udgivelserne fra efteråret 2010 for at kunne foretage præmieringer herfra.

I alt har udvalget modtaget 355 ansøgninger om arbejdslegater, hvoraf vi helt eller delvis har imødekommet 104. Vi har modtaget 46 ansøgninger om rejselegater og har helt eller delvis imødekommet 19. Vi har tildelt 7 treårige stipendier, og har uddelt 3 præmieringer for efteråret 2010, 4 for foråret 2011. I tildelingerne har vi bestræbt os på at give så store legater, at de reelt kommer til nytte og ikke kun fungerer som et skulderklap. Således har vi forsøgt at begrænse portioner på 50.000 kr. Vi har indstillet to skønlitterære forfattere til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, Bent Haller og Kirsten Hammann.

Årets ansøgninger var fyldt af projektbeskrivelser af kommende værker. Men da Statens Kunstfond giver for euvre og ikke til projekter, har vi præciseret, at vi fremover ikke ønsker projektbeskrivelser, men i stedet kræver uddrag fra allerede udgivne værker for at kunne behandle en ansøgning.

I sommerens løb var der nogen debat i medierne om kriterierne for kunststøtte, rejst af en forfatter, som havde fået afslag fra litteraturudvalget. Hvad vil det sige, at der tildeles efter kvalitet? Vil det sige, at legaterne mere er en blåstempling end noget andet, og at denne blåstempling forventes at skulle finde sted år efter år? Det er naturligvis en forudsætning, at værket er af høj kunstnerisk kvalitet for at en ansøger kan komme i betragtning til et legat. Vi har imidlertid, foranlediget af ovennævnte debat, forsøgt at ridse præmisserne klarere op og også inddrage andre og, synes vi, åbenlyst betydningsfulde faktorer. Således forbeholder vi os fremover retten til i prioriteringstilfælde at skele til hyppigheden af tildelinger fra Statens Kunstfond og til, om ansøgeren er på Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Ida Jessen /formand
Trisse Gejl
Peter Rønnov-Jessen

Grøn skillelinie

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2011 modtaget i alt 398 ansøgninger. Heraf er 124 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet.
Udvalget har desuden præmieret 7 kunstnere for deres værker samt uddelt 5 legater til efterladte efter forfattere.

3 årige stipendier

Morten Brask 855.000
Kristian Bang Foss 855.000
Jan Hansen 855.000
Birgithe Kosovic 855.000
Thomas Krogsbøl 855.000
Dorthe Nors 855.000
Adda Djørup Poulsen 855.000
Jan Thielke 855.000

Arbejdslegater

Peter Adolphsen 100.000
Lene Andersen 50.000
Vita Andersen 100.000
Anastassia Arnold 50.000
Kathrine Mitzi Amanda Assels 50.000
Solvej Balle 100.000
Hanne Richardt Beck 50.000
Sissel Bergfjord 100.000
Christian Bjoljahn 50.000
Jens Blendstrup 100.000
Morten Blok 100.000
Thomas Boberg 100.000
Cindy Lynn Brown 100.000
Lisbeth Brun 150.000
Ole Frøslev Christensen 100.000
Steen Bach Christensen 100.000
Harald Voetmann Christiansen 100.000
Ole Dalgaard 100.000
Christian Dorph 100.000
Maja Elverkilde 100.000
Christina Englund 50.000
Jens Martin Eriksen 150.000
Chresten Forsom 100.000
Lene Asp Frederiksen 50.000
Lars Frost 100.000
Helle Helle 100.000
Merete Pryds Helle 100.000
Lene Henningsen 100.000
Annette Herzog 50.000
Anna Christina Hesselholdt 100.000
Kristian Himmelstrup 100.000
Sulaima Hind 50.000
Kamilla Hega Holst 100.000
Inge Lise Hornemann 50.000
Peter Vind Huss 100.000
Lars Husum 50.000
Lone Hørslev 100.000
Claus Høxbroe 50.000
Meghan D. Jakobsen 100.000
René Jean Jensen 100.000
Søren Jessen 100.000
Claes Johansen 100.000
Mikael Josephsen 100.000
Christian Jungersen 100.000
Pia Juul 100.000
Hans Otto Jørgensen 100.000
Frank Kjørup 50.000
Josefine Klougart 100.000
Sara Koch 100.000
Dennis Gade Kofod 100.000
Martin Kongstad 100.000
Lis Vibeke Kristensen 100.000
Anne-Cathrine Riebnitzsky Krog 100.000
Iben Krogsdal 100.000
Theis Ørntoft Lange 100.000
Kristian Leth 50.000
Hasse Bildt Lindegren 100.000
Eva Littauer 50.000
Tomas Lagermand Lundme 100.000
Niels Lyngsø 50.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Vibeke Marx 100.000
Alen Meskovic 100.000
Henning Mortensen 50.000
Torben Munksgaard 100.000
Mads Mygind 100.000
Kaspar Colling Nielsen 100.000
Helge Bille Nielsen 100.000
Carsten René Nielsen 50.000
Christian Haun Nielsen 100.000
Rasmus Nikolajsen 100.000
Mads Nygaard 100.000
Ursula Andkjær Olsen 100.000
Arne Herløv Petersen 50.000
Hans Schmidt Petersen 50.000
Dy Plambeck 100.000
Peter Poulsen 50.000
Gorm Frederik Rasmussen 50.000
Ida-Marie Rendtorff 50.000
Louise Rosengreen 100.000
Aase Schmidt 50.000
Dorte Schou 50.000
Martin Glaz Serup 100.000
Lars Skinnebach 50.000
Amalie Smith 50.000
Jan Sonnergaard 100.000
Morten Søndergaard 150.000
Pia Tafdrup 100.000
Janne Teller 100.000
Søren Ulrik Thomsen 100.000
Mette Thomsen 50.000
Merete Torp 250.000
Christel Wiinblad 100.000
Jesper Wung-Sung 50.000
Nikolaj Zeuthen 100.000
Tore Ørnsbo 100.000

Rejselegat

Jeppe Brixvold 25.700
Gitte Broeng 13.445
Helle Thomsen Dalgaard 8.600
Morten Dürr 17.700
Kurt L. Frederiksen 20.850
Anna Grue 20.135
Kamilla Hega Holst 10.000
Jon Høyer 10.000
Janus Kodal 21.400
Birgitte Lorentzen 12.550
Henriette E. Møller 11.100
Rubén Palma 15.000
Inge Pedersen 20.000
Vagn Plenge 30.000
Louise Øhrstrøm Poulsen 32.000
Jan Sonnergaard 50.000
Mette Sø 27.253
Jakob Vedelsby 13.300
Charlotte Weitze 7.865

Præmieringer

Trine Andersen for værket "Det ved vi ikke endnu", 75.000
Rebecca Bach-Lauritsen for værket "Veronika lyder som harmonika", 75.000
Niels Brunse for ny oversættelse af William Shakespeares "samlede skuespil I", 75.000
Tom Buk-Swienty for værket "Dommedag Als", 75.000
Jun Feng for værket "Ukendt", 75.000
Anna Christina Hesselholdt for værket "Camilla - og resten af selskabet", 75.000
Søren Ulrik Thomsen for værket "Rystet spejl", 75.000

Bestillingshonorar

FIGURA Ensemble, bestillingshonorar til Ursula Andkjær Olsen, 20.000

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2011 af Statens Kunstfonds Repræsentantskab blevet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Billedkunstnere
Peter Bonde
Jes Fomsgaard
Jytte Høy
Malene Landgreen

Skønlitterære forfattere
Bent Haller
Kirsten Hammann

Forfatter med alment kulturelt forfatterskab
Pil Dahlerup

Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2011 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 93.200.000
Videreførsel fra 2010.............................. 864.390
Tilsagnsramme i alt i 2011.......................94.064.390
Afgivne tilsagn i 2011.......................... 89.763.186
Videreførsel til 2012.............................4.301.204

Litteratur Tilsagn

3-årige stipendier  6.840.000

Arbejdslegater  8.450.000

Rejselegater 366.898

Projekt- bestillingshonorar
20.000


Præmieringer 525.000 Midler på finansloven 2011: 16.310.000
Ikke anvendte tilsagn (Bortfald af tilsagn)*  -8.600 Videreførsel fra 2010:          0
LITTERATUR I ALT 16.193.298 Tilsagnsramme i alt: 16.310.000

* Posten "Ikke anvendte tilsagn" udgøres af tilbageførte midler, der enten genanvendes til årets projekter, eller føres videre til efterfølgende år.


Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg har i 2011 modtaget i alt 427 ansøgninger. Heraf er 144 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet.
Udvalget har desuden tildelt tre uansøgte arbejdslegater og præmieret fire værker.

3-årige stipendier
Marie Rosendahl Chemnitz 855.000

Arbejdslegater
Boris Benjamin Bertram 100.000
Julie Bille 50.000
Jens Bjerregaard 30.000
Lene Boel 200.000
Ulla Boye 30.000
Kamilla Wargo Brekling 100.000
Andreas Dalsgaard 70.000
Niels Frandsen 30.000
Andreas Garfield 50.000
Vibeke Pipaluk Hansen 100.000
Rasmus Heisterberg 100.000
Malene Choi Jensen 30.000
Ivalo Frank Jørgensen 30.000
Nina Kareis Livingstone 70.000
Klaus Kjeldsen 100.000
Lise Klitten 50.000
Ole Kristensen 70.000
Annika B. Lewis 30.000
Stuart Lynch 50.000
Vera Maeder 100.000
Janus Metz 140.000
Birgitte Stærmose Mortensen 280.000
Kaspar Munk 100.000
Michael Noer 70.000
Johan Oettinger 30.000
Lars Dahl Pedersen 50.000
Kasper Daugaard Poulsen 50.000
Sami Martin Saif 100.000
Omar Shargawi 100.000
Lars Egegaard Sørensen 70.000
Martin de Thurah 280.000
Thomas Vinterberg 70.000
Jakob Weis 50.000
Linda Wendel 30.000
Karin Westerlund 100.000
Martin Pieter Zandvliet 100.000
Rune Andersen 100.000
Emma Balcázar 70.000
Tue Biering 70.000
Marianne Blicher 30.000
Sissel Romme Christensen 140.000
Anders Christiansen 100.000
Caroline Sascha Cogez 70.000
Maria Mac Dalland 70.000
Gertrud Exner 70.000
Christine Fentz 50.000
Sara Gebran 200.000
Lars Gregersen 100.000
Pia Hessner 8.333
Kristján Ingimarsson 50.000
Trine Heller Jensen 35.000
Kitt Johnson 70.000
Leiv Arne Kjøllmoen 70.000
Jens Kløft 35.000
Line Knutzon 140.000
Janne Kofoed 8.333
Søren Kragh-Jacobsen 70.000
Jeppe Kristensen 70.000
Catherine Kunze 30.000
Emmanuel Limal 70.000
Tobias Lindholm 280.000
Jette Lund 50.000
Marie Netterstrøm 8.333
Katrine Nyholm 70.000
Seimi Nørregaard 30.000
Annette K. Olesen 70.000
Ulla Boje Rasmussen 50.000
Tali Rázga 50.000
Isabelle Reynaud 50.000
Nønne Katrine Rosenring 50.000
Mogens Rukov 50.000
Rune Schjøtt-Wieth 100.000
Mia Stensgaard 70.000
Ada Bligaard Søby 100.000
Sara Topsøe-Jensen 50.000
Jacob Wellendorf 30.000
Wilma Version 30.000

Rejselegater
Emma-Cecilia Ajanki 10.000
Ellen Kilsgaard Andersen 3.000
Iben Haahr Andersen 8.301
Boaz Barkan 5.000
Theresa Benér 8.000
Thomas Bentin 15.000
Filippa Berglund 10.000
Boris Benjamin Bertram 15.000
Nina Bischoff Christensen 15.000
Ditte Maria Bjerg 15.000
Jens Bjerregaard 10.000
Marianne Blicher 15.000
Lene Boel 15.000
Merete Borker 5.000
Sandra Buch 15.000
Anders Christiansen 20.000
Caroline Sascha Cogez 10.000
Dance Promotion 25.000
Anna Dirckinck-Holmfeld 20.000
Peggy Eklöf 8.000
Sun Hee Engelstoft 8.000
Gertrud Exner 10.000
Nullo Facchini 20.000
Niels Frandsen 30.000
Sara Gebran 20.000
Julia Giertz 10.000
Minna Grooss 8.301
Morten Boesdal Halvorsen 15.000
Helle Pagter 3.500
Suvi Andrea Helminen 15.000
Benjamin Hesselholdt 7.000
Dorte Holbek 20.000
Marianne Hougen-Moraga 7.000
Louise Hyun Dahl 15.000
Rosa Isaldur 3.000
Rosa Isaldur 3.000
Troels Christian Jakobsen 10.000
Line Kallmayer 12.000
Morten Hartz Kaplers 19.750
Birgit Kjærsgaard 25.000
Lise Klitten 20.000
Ole Kristensen 8.000
Jan Krogsgård 8.000
Smike Käszner 8.000
Judith Lansade 20.000
Sofie Volquartz Lebech 15.000
Sofie Volquartz Lebech 6.000
Annika B. Lewis 10.000
Vera Maeder 14.380
Kamilla Bach Mortensen 20.000
Vibeke Muasya 10.000
Paolo Nani 25.000
Jessica Nelsson 15.000
Malene Nielsen 25.000
Trine Dam Ottosen 15.000
Nadia Marquard Otzen 10.000
Jesper Vidkjær Rasmussen 5.000
Jesper Vidkjær Rasmussen 8.200
Camila Carmen Sarrazin 10.000
Michael Schmidt 8.000
Rickard Stampe Söderström 9.500
Astrid Saalbach 8.000
Marie Topp 15.000
Morten Vest 7.000
Deborah Vlaeymans 8.000
E. Stephan Wagner 15.000
Linda Wendel 6.458
Tomomi Yamauchi 15.000

Præmieringer
Camilla Barratt-Due, Esther Wrobel og Samuel Moore for danseforestillingen "The Room", 25.000
Signe Beckmann, Sture Ericson, Samuel Gustafsson, Mads Rosenbeck, Niclas Stureberg , Tobias Stål for ny cirkus forestillingen "Quiproquo", 50.000
Christian Sønderby Jepsen for filmen "Testamentet", 50.000
Lise Birk Pedersen for dokumentarfilmen "Putins Kiss", 50.000


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2012 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning. 1. januar - 31. december 2011. [2012]


Opdateret af