Statens Kuntfond. Beretning 75-76
Bilag


ENKELTMANDS-UDTALELSE OM BERETNING XI (1/4 1975-31/3 1976) VED MARTIN ELMER

Også denne beretning afspejler som de foregående år en høj grad af kontinuitet i personydelserne. Som eksempler skal anføres med, i parentes, beløbet som den pågældende indtil nu har opnået i Kunst"støtte"; først forfatterne:
Henning Mortensen (165.000), Vagn Lundbye (140.000) - (på næste års regnskaber er han placeret for anden gang som modtager af et 3-årigt arbejdslegat!), Arne Herløv Petersen (205.000), Henrik Bjelke (211.000), Uffe Harder (111.000), Leif Hjernøe (135.000), Angelo Hjort (123.000), Henning Ipsen (135.000), Peter Laugesen (152.500), Jørgen Leth (109.000), Svend Åge Madsen (210.000), Ivan Malinovski (148.000), Henrik Nordbrandt (162.000), Orla Bundgård Povlsen (113.500), Preben Major Sørensen (124.500), Kirsten Thorup (181.000), Dan Turèll (129.500).

Af de 64 forfatternavne er der kun 10 førstegangsydelser. Flere forfattere, f. eks. Arne Herløv Petersen og Peter Laugesen har modtaget 2 forskellige ydelser på tilsammen henholdsvis kr. 30.000,- og kr. 20.000,-. Det er også bemærkelsesværdigt, at der blandt ovennævnte forfattere med kontinuerlige kunstfond-ydelser er adskillige, som årligt modtager ganske betragtelige beløb i biblioteksafgifter.

Hvad der her er anført understreger, hvad jeg også i min "Enkeltmandsbetænkning om Statens Kunstfond" har gjort gældende, at trods idelige forsikringer om, at 3 mands udvalgenes korte funktionsperiode skulle modvirke tendenser i denne retning, har den ikke kunnet garantere bredde og fleksibilitet i udvalgsarbejdet.

Blandt tonekunstnerne er eksemplerne på kontinuiteten i personydelserne f. eks.:

Karl Åge Rasmussen (123.000), Ib Nørholm (179.000), Ole Buck (181.000); Henning Christiansen (167.000), Mogens Winkel Holm (182.000), Gunner Møller Pedersen (143.000).

Af ialt 31 tonekunstnere er kun 6 førstegangsydelser. På baggrund af tonekunstnemes ønske om større bevillinger er det nok lige så meget et spørgsmål om en bedre fordeling af midlerne. Der bør også sættes spørgsmålstegn ved ydelser til personer bosat uden for rigets grænser, som f. eks. Mogens Ellegaard, der har modtaget kr. 24.000,-.

Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at lave en årsanalyse af ovennævnte karakter for billedkunstnernes vedkommende, men det er et iøjnefaldende træk, at store personydelser går hånd i hånd med indkøb af værker af den pågældende kunstner til ganske betydelige beløb.

Når man på en del møder har været vidne til ideligt fremsatte ønsker om større bevillinger til kunstfondydelser, må det endnu engang konstateres, at fordelingen af de forhåndenværende midler ikke tjener til gunst for en imødekommelse af disse hyppigt fremsatte ønsker.

Også hvad angår "Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning" er kontinuiteten i personydelserne et fremherskende træk, og bestyrelsens uddelinger til henholdsvis "Ny dansk Balletgruppe", samt filminstrukturen Jørgen Roos kan jeg ikke acceptere som områder, der hører under Statens Kunstfond.

Af de her fremførte årsager kan undertegnede medlem af Repræsentantskabet far Statens Kunstfond ikke stemme for årsberetningen.

Martin Elmer

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet 18. juni 1996 af Niels Jensen.


Opdateret af