Statens Kuntfond. Beretning 75-76
Bilag


VEDRØRENDE TREMANDS-UDVALGENES TILDELINGER

Beretningen over tremands-udvalgenes tildelinger viser, at der trods kritik de foregående år stadig tildeles og indkøbes på en måde, der indicerer, at der mere ydes af personlige og politiske grunde end af kunstneriske.

Yderligere viser udvalgsformændenes kommentarer en utrolig usikkehed og rådvildhed.

Derfor har man efter min mening ikke opfyldt lovens bestemmelser.

Børge E. Pedersen

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet 18. juni 1996 af Niels Jensen.


Opdateret af