Det Anckerske Legat


Det Anckerske Legat

Testamentarisk stiftet af proprietær C.A. Ancker (1828-1857) 14. oktober 1857, se også kilder nedenfor. Ved hans død var der en grundkapital på 86.500 rdl. Legatets renter uddeles til 4 kunstnere (maler, billedhugger, komponist og digter) som hjælp til udenlandsrejse, se fundats fra 1. maj 1861.  Nedenfor kun forfattere, for øvrige modtagere se oversigt over andre modtagere.
Oversigten er komplet til og med 1915, baseret på gennemgang af arkivalier for legatet, for de øvrige år formodes listen dog at være komplet indtil 1990 bortset fra årene markeret med ukendt modtager.
De første år var beløbet ca. 900 rdl eller 1.800 kr. Efter overgang til udbetaling hvert 1½ år var beløbet 3.000 kr, revideret fundats 16. august 1907.
Siden 1949 kun uddelt i lige år. De seneste år tillige skiftevis med andre kunstnere.

2010 Ursula Andkjær Olsen (18.000)

2004 Pablo Henrik Llambías (16.000)

1994 Pia Tafdrup
1992 ukendt modtager
1990 ukendt modtager

1988 Kristen Bjørnkjær
1986 Søren Ulrik Thomsen
1984 Rolf Gjedsted (5.000)
1982 Kelvin Lindemann (5.000)
1980 ukendt modtager

1978 Ove Abildgaard
1976 Peter Poulsen (5.000)
1974 Ivan Malinovski (5.000, uddelt 1975)
1972 Thorkild Bjørnvig (5.000)
1970 Leo Estvad (som maler) og Tage Skou-Hansen

1968 Elsa Gress
1966 Sigfred Pedersen
1964 Hans Lyngby Jepsen (5.000)
1962 Jens August Schade (4.500)
1960 Cai M. Woel

1958 Johannes Wulff
1956 Aage Dons
1954 Erling Kristensen
1952 Aase Hansen
1950 Per Lange

1949 ikke uddelt, da der herefter kun uddeles hvert 2. år
1948 Hans Povlsen
1947 H.C. Branner
1946 Knuth Becker
1945 Hans Kirk
1944 Paul la Cour
1943 Axel Juel
1942 Jacob Paludan
1941 Tom Kristensen
1940 Carl Erik Soya

1939 Harald Herdal
1938 Guðmundur Kamban
1937 Nis Petersen
1936 Leck Fischer
1935 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1934 Svend Leopold
1933 (december) Kai Hoffmann
1931 Thit Jensen

1929 (december) Aage Madelung
1927 (december) Johan Skjoldborg
1925 Emil Rasmussen
1924 Karin Michaëlis
1922 Harry Søiberg
1921 (juni) ukendt modtager

1919 Gunnar Gunnarsson
1918 Otto Rung
1916 Martin Andersen Nexø
1915 (juni) Helge Rode
1913 (december) Harald Kidde
1912 (juli) Knud Hjortø og Johannes V. Jensen (den ene portion stammer fra den ledige portion ved Herman Bangs død)
1911 (januar) Sven Lange

1909 (juli) Herman Bang (beløbet nåede aldrig at blive udbetalt, trods ministeriets modstræbende forlængelse af fristen for rejsen med yderligere 1½ år, januar 1912)
1908 ikke uddelt, da interval for uddelingen overgår til 1½ årligt, næste udbetaling juni 1909, derefter december 1910. Portioner på ca. 3.000 kr, se revideret fundats af 16. august 1907
1907 L.C. Nielsen
1906 Jeppe Aakjær
1905 Peter Eggert Benzon
1904 Laurids Bruun og Jenny Blicher-Clausen (den ene portion stammer fra opsparede reservemidler)
1903 Sophus Michaëlis
1902 P.A. Rosenberg
1901 Gustav Esmann
1900 Ludvig Holstein

1899 Johannes Jørgensen
1898 Valdemar Rørdam
1897 Carl Ewald
1896 Oscar Madsen
1895 Edv. Blaumüller
1894 Vilh. Østergaard
1893 Karl Larsen
1892 Johan Holm-Hansen
1891 Otto C. Fønss
1890 Henrik Pontoppidan

1889 Alfr. Ipsen
1888 H. F. Ewald
1887 Einar Christiansen
1886 Karl Gjellerup
1885 L. Budde
1884 P. Hansen
1883 C. Markman
1882 Charles Gandrup
1881 E. v. d Recke
1880 Rudolph Schmidt

1879 Carl Bahnson
1878 J.P. Jacobsen
1877 Sophus Schandorph
1876 Holger Drachmann
1875 Cornelia Levetzau
1874 Bournonville
1873 Anton Nielsen
1872 Erik Bøgh
1871 H. Tolderlund
1870 Fr. Paludan-Müller

1869 O.C. Lund
1868 Vilhelm Bergsøe
1867 Carl Brosbøll (Carit Etlar)
1866 Athalia Schwartz
1865 Chr. Molbech
1864 H. V. Kaalund
1863 Carl Andersen
1862 Kristian Arentzen
1861 Chr. Richardt

Grøn skillelinie

Kilder:

Emil Madsen: Carl Andreas Ancker. I: Personalhistorisk Tidsskrift, fjerde række, 3. bind, 1900, side 221-243


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen


Opdateret af