Biblioteksafgiften


Biblioteksafgiften til forfattere blev indført i 1946 ved lov nr. 184 af 30. marts 1946, og blev administreret af den selvejende institution Dansk Forfatterfond. Fonden blev oprettet 1943 med det formål "til Forfatterne at fordele de generelle Afgifter, som fra forskellig Side tilflyder Forfatterstanden som Helhed som Vederlag for forskellige Former for Afbenyttelse af dens litterære Værker og at yde Støtte til den betydende danske Litteratur." I praksis drejede det sig om vederlag til forfatterne for udlånet gennem boghandlernes læsekredse.

Biblioteksafgiften overgik 1979 til at blive administreret af Bibliotekstilsynet. Bibliotekstilsynet blev 1990 sammenlagt med Rigsbibliotekarembedet til Statens Bibliotekstjeneste, der 1. oktober 1997 skiftede navn til Biblioteksstyrelsen. Det er således i dag Biblioteksstyrelsen, der varetager administrationen.


Grøn skillelinie

Oversigt over udvalgte nøgletal. Evt. flere detaljer under de enkelte årstal.

År Top 10/25 Beløb Antal forfattere Antal bind Beløb pr bind
1995 ja 132.749.742 7.907 (tilmeldt 13.392)    
1994 ja 131.238.292 ca. 13.100 28.825.000  
1993 ja 128.309.500 ca. 12.000    
1992 ja 125.086.800 ca. 11.600    
1990 ja        
1987 ja ca. 91.600.000 6.600 (tilmeldt 7.810)    
1986   ca. 85.000.000 ca. 7.250   4,76(?) faldende til 1,40
1985 ja       4,24 faldende til 1,84
1980 ja        
1979 ja ca. 30.000.000 ca. 4.000   2,20
1977 ja 18.703.588 3.338 (tilmeldt 3.467)    
1970/71 ja 5,7 millioner ca. 1.800 4,7 millioner 1.21
1969/70   5.169.566 1.867 3.917.113 1,26
1968/69 ja 4.219.439 1.659 3.388.010 1,13
1967/68 ja 3.682.254 1.558 3.136.380 1,10
1966/67 ja 2.829.464
(fordelt 2.614.790)
1.480 (tilmeldt 1.580) 2.822.337 0,92
1965/66   2.293.144 1.425 2.706.801 0,76
1964/65 ja 1.338.592 1.342 2.478.904 0,50
1963/64   1.155.639 1.282 2.361.688 0,45
1962/63   972.368 1.255 2.239.473 0,40
1961/62   828.632 1.191 2.108.578 0,36
1960/61 ja ca. 680.000 1.122 2.005.965 0,34
1956/57 ja 473.690
(fordelt 426.137)
963 (tilmeldt 1.037) 1.514.699 0,28
1951/52   299.369 746 1.007.536 0,26
1946/47 ja 142.056
(fordelt 120.586)
435 (tilmeldt 520) 596.077 0,20

Biblioteksafgiften var i perioden 1946 til 1964 fastsat til at være 5% af statens driftstilskud til bibliotekerne.
Med biblioteksloven af 1964 blev afgiften forhøjet til 6%.
Fra 1976 gik afgiften over til at være et fast beløb pr. bind, der dog aftrappedes ved stigende bindtal.
Fra 1992 omlagdes afgiften kraftigt, bl.a. til at være afhængig af sideantal.
1996 kan det ellers være der kom røre i andedammen, da kulturminister, Jytte Hilden, i sit forslag til finanslov for 1997 foreslog at stryge 11 millioner kr, som tidligere er blev udbetalt til de 87 forfattere, der i 1997 kommer til at ligge over maximumgrænsen på 200.000 kr (+ satsregulering).


Kilder:

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen


Opdateret af