Elers' Kollegium, Kbh.

St. Kannikestræde 9, 1169 København K

1691 Note stiftet af Jørgen Elers ved testamentarisk disposition af 29-11-1691, som bolig for 16 alumner, heraf 8 forbeholdt teologer (f. 1647 - d. 1692)
1700 Note fundatsen træder i kraft da Elers enke dør 17-9-1700
1702 Note Worms gård i St. Kannikestræde opkøbes og nedbrydes, grundstenen til det nye byggeri nedlægges 7-9-1702
1705 Note officielt indviet 18-11-1705
1728 Note brænder, 21-10-1728, ved Københavns brand
1730 Note genopført i løbet af 1729-30, men pga. økonomien kun beboelse for få beboere
1751 Note økonomien genoprettet, og der bliver igen plads til 16 alumner
1837 Note 2. sal ombygges til 8 boliger
1959 Note restaurering og ombygning 1959-60
1965 Note restaurering og ombygning 1965-66
1984 Note om navn ophører som selvstændig stiftelse, indgår i Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983


1755 Hans Pontoppidan: alumnus (Elers' Kollegium), 1755-58
1764 Jens Sandøe: alumne på Eller's Kollegium, 1764-68
1781 Hans Iver Horn: alumne på Elers' kollegium, 1781-85
1790 Claus Pavels: alumne på Elers' Kollegium, 1790-93
1791 P.D. Faber: alumnus (Ehlers Collegium)
1795 Anders Sandøe Ørsted: alumne på Elers' Collegium, 1795-1800
1795 H.C. Ørsted: alumne på Elers' Collegium, 1795-1800
1833 H.K. Tryde: alumnus på Elers Collegium
1837 Johan Peter Bøttiger: alumnus på Elers's Collegium, 1837-40
1837 P.L. Møller: alumne på Elers' Kollegium, 1837-38
1841 J.F. Kinch: alumne (Elers Kollegium)

Litteratur:
1891 Om forfatteren Bøger om skolen: G.L. Wad: Etatsråd Jørgen Elers og Elers Kollegium
1891 Om forfatteren Bøger om skolen: Vestergaard: Bidrag til Elers Kollegiums historie, heri: Alumnerække på Elers' Collegium, side 161-84
1891 Om forfatteren Bøger om skolen: Vestergaard: Bidrag til Elers Kollegiums historie
1942 Om forfatteren Bøger om skolen: Elers Kollegium 1691-1941. Festskrift i anledning af Collegiets 250-års jubilæum den 29. november 1941. Udgivet af Elersianersamfundet
1991 Om forfatteren Bøger om skolen: Elers' Kollegium 1941-1991, heri: Alumner 1941-1991, side 157-69
1991 Om forfatteren Bøger om skolen: Elers' Kollegium 1941-1991


0000 Web Link Hjemmeside: Elersianersamfundets hjemmeside