Flensborg Latinskole

1566  Note om navn grundlagt af Frederik II efter initiativ af munken Lütke Namen


1566 Lütke Namensen: initiativtager til latinskole i Flensborg
1622 Johan Friderichsen, f 1603: student (Flensborg)
1851 R.J. Simesen: rektor (Flensborg Latinskole), 1851-64
1566 Lütke Namensen: initiativtager til latinskole i Flensborg
1622 Johan Friderichsen, f 1603: student (Flensborg)
1851 R.J. Simesen: rektor (Flensborg Latinskole), 1851-64


Litteratur:
1861  Om forfatteren Bøger om skolen: O.M. Brasch: Flensborg Latin- og realskoles historie. 1. del: Latinskolens historie 1566-1797 (Indbydelsesskrift til den høitidelige indvielse af Flensborg Latin og Realskole)
1966  Om forfatteren Bøger om skolen: Altes Gymnasium Flensburg. 1566-1966. Eine Festschrift
1967  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1560-1864


0000  Web Link Omtale i elektronisk form: hjemmesiden har kortfattet oversigt over gymnasiets historie
0000  Web Link Hjemmeside: www.altesgym.flensburg.de