Høng Studenterkursus

Hovedgaden 2, Høng

1913  Note om navn oprettet som Høng Studenterkursus (kostskole) ved Høng Realskole (oprettet 1904 ved Høng Højskole, grundlagt 1866)
1920  Note flytter til egne lokaler i det tidligere Høng Afholdshotel
1969  Note hf-kursus oprettes
1981  Note om navn overgår fra 2-årigt studenterkursus til 3-årigt gymnasium under navnet Høng Gymnasium


1920 Helge Ring Hansen: student (Høng)
1924 Vagn Skriver: student (Høng Studenterkursus)
1924 Magnus Stevns: student (Høng Kursus)
1926 Mine Islev: student (Høng)
1928 Johannes V. Kirk: student (Høng Gymnasium)
1930 H. Buhl-Nielen: student (Høng)
1931 Asta Hoff-Jørgensen: student (Høng Studenterkursus)
1936 Aage Børresen: student (Høng)
1938 Knud K. Mogensen: student (Høng Gymnasium)
1938 Olav Skovgaard Olsen: student (Høng)
1958 Nils Fisker: student (Høng Studenterkursus)
1960 Carl Christian Vibjerg: student (Høng)
1965 Søren Ryge Petersen: student (Høng Studenterkursus)
1979 Tom Høyem: rektor (Høng Gymnasium, Studenter- og HF-kursus), 1979-87

Litteratur:
1988  Om forfatteren Bøger om skolen:
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 207-213
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1960-


0000  Web Link Hjemmeside: www.hoeng-gymhf.dk