Morsø Gymnasium, Nykøbing M.

Limfjordsvej 95

1739 Note om navn nedlagt
1941 Note om navn oprettet


1728 Jacob Langebek: student (Nykøbing M.)
1955 Ejgil Søholm: student (Nykøbing M.)
1966 Claus Grymer: student (Nykøbing M., Morsø Gymnasium)
1969 Johannes Riis: student (Morsø Gymnasium)
1986 Iben Krogsdal: student (Nykøbing Mors)

Litteratur:
1871 Web Link Tekst i elektronisk form: F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de nedlagte latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen ...
1871 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1889 Artikel Artikler om skolen: Kirkehistoriske Samlinger, 4, 1, 1889-91, side 772-84 (H.D. Wolf: Bidrag til latinskolens historie i Nykøbing på Mors)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1941/42-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1546-1739 (Nykøbing M. Latinskole), 1941-
1991 Om forfatteren Bøger om skolen:
2000 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vendsyssel Årbog, Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Aalborg Stift 1740
2003 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Elever 1704-, side 207-209


0000 Web Link Hjemmeside: www.morsoe-gym.dk