Det Schouboe'ske Institut, Kbh.

1794  Note oprettet 3-2-1794 i Ny-adelgade 185 af F.C. Schouboe som skole med preliminair-classe (f. 1766 - d. 1829)
1798  Note udvides med afdeling, der fører til eksamen artium og en afdeling for "ustuderende" (dvs. handels- og militærfolk) og pensionat
1799  Note flytter til nr 142 på hjørnet af tugthusporten og store helliggejststræde
1808  Note N.F.S. Grundtvig tilknyttet som lærer i historie og geografi, 1808-11
1814  Note nedlagt
1824  Note opretter igen et institut i Kbh., død 1829


1802 J.G. Adler: student (Det schouboeske Institut)
1804 Ole Bang: student (Det schouboeske Institut)
1808 Rudolph Bay: student (Schouboes Institut)
1808 Carsten Hauch: student (Det schouboeske Institut)
1808 Georg Zinck: student (Schouboeske Institut)
1809 C.N. David: student (Schuboeske Institut)
1813 Johan Peter Rasbech: student (Schouboeske Institut)
1813 Christian Wilster: student (Kbh., Det Schouboeske Institut)

Litteratur:
1799  Om forfatteren Bøger om skolen: F.C. Schouboe: Udsigt over det Schouboeske opdragelses-institut
1880  Om forfatteren Bøger om skolen: Fr. Nygård: Det Schouboeske Institut og N.F.S. Grundtvigs lærervirksomhed sammesteds