Stubbekøbing Latinskole

1594  Note oprettet
1739  Note om navn nedlagt


1716 Jens Christiansen Kaalund: rektor (Stubbekøbing), 1716-32


Litteratur:
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 143
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1594-1739
1999  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift 1740, hæfte 1, side 66-105