19 Zakiya Ajmi: student (Roskilde)
19 Hartvig Andersen: student
19 Claus Ankersen, f 1967: student
19 Erik Barfoed: student
19 Knud Bavngaard: student
19 Leif G. Berthelsen: student
19 Erik Bing: student
19 Finn Borberg: student
19 Nicola Dixen: student
19 Erik Halvorsen: student
19 Kristen Hesselager: student
19 Jørgen Hofland: student
19 Helle Vibeke Jensen: student
19 Kika Mølgaard: student
19 Sven Olav Møller: student
19 Erik Neergaard Jacobsen: student
19 Carl Valdemar Plockross: student (privat)
19 Birger Severin: HF-eksamen
19 Per Skar: student
19 Christian G. Tortzen: student
1631 Hans Mikkelsen Ravn: student
1648 Peter Carstensen Drejer: student
1655 Jacob Henrik Paulli v. Rosenschild: student (privat)
1670 Christen Christensen Stistrup: student
1673 Jens Christophersen Ledøre: student
1676 Laurids Lauridsen Thura: student
1682 Peder Christensen Gjørding: student
1695 C. L. Tychonius: student (privat, af faderen)
1697 Johan Cold: student (Kristiania Skole)
1709 Joachim Richard Paulli: student (privat)
1720 Gerhard Treschow, f 1703: student (privat)
1726 Poul Matthias Bildsøe: student (privat)
1732 Hans Paus: student
1733 B.W. Luxdorph: student (privat)
1733 Jens Worm: student (privat)
1736 Niels Glatved: student (privat af Augustinus Skjelderup)
1738 C.C. Lous: student (privat)
1741 Frederik Christian Eilschov: student (privat dimitteret)
1742 Mentz Rynning: student (Throndhjem Skole)
1746 Peter Frederik Suhm: student (privat, af H.P. Anchersen)
1752 Johan Ernst Heilmann: student (privat dimitteret af Jens Worm)
1753 C.F. Hansen, f 1736: student (privat)
1756 Peder Wøldike: student (privat)
1757 J.H. Schønheyder: student (privat dimitteret)
1758 T.N. Bruun: student
1758 Claus Lund: student
1758 Peder Olrog: student (privat)
1758 Th. Stockfleth: student (privat)
1759 Peder Magnus Trojel: student (privat, Odense)
1760 Lars Christian Dan: student (privat)
1763 Johan Nordahl Brun: student (Københavns Universitet, G. Schøning)
1763 Ove Malling: student (privat dimitteret)
1764 H.C. Amberg, f 1749: student
1765 Enevold (de) Falsen: student (privat)
1768 Matthias Bonsach Krogh: student (privat)
1768 Frederik Seidelin, f 1750: student
1769 Peder Rosenstand-Goiske: student (privat undervist af sin far)
1771 Carl Adolph Hviid: student (privat)
1771 Poul Skibsted: student (privat)
1772 Johannes Boye: student (privat dimitteret)
1772 C.H. Pram: student (privat, Povel Bendtsen)
1772 J.D. Preisler: student (privat dimitteret)
1773 Frederik Winkel-Horn, f 1756: student (privat)
1774 H.W. Riber: student (privat)
1775 Lorentz Wivet: student (privat)
1778 Hans Iver Horn: student (privat)
1778 Frederik Sneedorff: student (privat)
1778 Odin Wolff: student (privat)
1780 Gerhard Faye: student (privat)
1780 C.A. Lund: student (Det Klinckske Institut)
1782 Andreas Christian Alstrup: student (privat)
1782 Peter Collett: student
1782 P.H. Haste: student (privat)
1782 Niels Søndergaard, f 1763: dimitteret til universitetet (Klincks Institut)
1783 Christian Olufsen: student
1785 Hans Jacob Wolters: student (privat)
1786 Matthias Rathje: student (Kristiania, Norge)
1788 Johan Erik v. Berger: student (privat)
1788 Stephan Heger: student (privat)
1788 Jens Kragh Høst: student (privat af Fr. Sneedorff)
1788 J.D.T. Manthey: student (privat)
1788 Laurits Hieronymus Wiimh: student (privat)
1789 Hans Bastholm: student
1789 H.W. Lundbye: student (privat dimitteret)
1789 Peder Friis Wandall: student (privat)
1790 Malthe Conrad Bruun: student (privat)
1790 Frederik Høegh-Guldberg: student (privat)
1790 Jacob Peter Mynster: student (privat)
1790 Henrich Steffens: student (Kbh.)
1791 Børge Henrik Knap: student (privat)
1791 Manasse Tøxen: student (privat)
1791 Jacob Wiborg: student (privat)
1792 Johan Peter Colding: student (privat)
1792 Jonas Collin: student (privat)
1794 Lorentz Andreas Hjorth: student (privat, H.P. Barfoed)
1794 Lauritz Kruse: student (privat dimitteret)
1794 Poul Rasmussen, f 1776: student (privat)
1794 H.C. Ørsted: student (privat)
1795 J.K. Blok Tøxen: student (privat, faderen)
1796 H.D. Brinck-Seidelin: student (privat)
1796 Johan Storm Munch: student (privat)
1796 W.A. Obdrup: student
1796 Erik Christian Werlauff: student (privat)
1797 Balthasar Bang: student (privat)
1797 Finnur Magnússon: student (privat)
1798 A. Andersen Feldborg: student (privat)
1798 Hans Henrik Hassler: student (privat)
1799 Ludvig Ferdinand Bang: student (privat)
1799 Steen Steensen Blicher: student (Københavns Universitet)
1800 Jørgen Johan Albrecht v. Schønberg: student (privat)
1804 Matthias Justinus Tostrup: student (privat)
1805 A.E. Boye: student
1809 Eggert Chr. Guldberg: student (privat af J.L. Rasmussen)
1809 Johan Ludvig Heiberg: student (privat dimitteret)
1809 Salomon Sylvester Hertz: student (privat)
1809 Flemming Lerche: student (privat)
1810 C.J. Boye: student (Kbh. Universitet, 2 år forinden latinskolen i Trondhjem)
1811 N.C. Nannestad: student (privat af cand.theol. J.L. Hansen)
1813 Christen Thaarup: student (privat)
1815 Peter Th. Schorn: student (privat)
1815 Olafur Stephensen, f 1791: student (privat)
1816 Just Mathias Thiele: student (privat af A.G. Rudelbach)
1818 Carl Bernhard: student (privat)
1819 A.P. Berggreen: student (Universitetet)
1819 Emil Aarestrup: student (privat)
1820 Hans Christian Funch Lassen: student (privat)
1820 Ove Thomsen: student
1821 Heinrich Christian Behrmann: student (privat, Z. Reineche)
1823 Thorstein Helgason: student (privat af St. Jónsson)
1824 Hans Peter Johan Lyngbye: student (privat af H.M. Flemmer)
1825 Magnus Strøm: student (privat, G.P. Brammer)
1826 Carl Borgaard: student (privat)
1826 Theodor Kjerstrup Rumohr: student (privat dimitteret)
1827 Jacob Philipsen: student (privat)
1827 H.K. Tryde: student (privat af A.G. Rudelbach)
1828 H.C. Andersen: student (privat dimitteret, gik forinden i Slagelse lærde skole og senere Helsingør)
1828 Frederik Barfod: student (privat)
1828 H.H. Bruun: student (privat)
1828 F. L. Liebenberg: student (privat)
1828 K. Sick: student (privat)
1829 Emil Boesen: student (privat dimitteret)
1829 Peter Larsen: student (privat, af J.P.G. Jensen)
1830 Th. Budde-Lund: student (privat)
1830 D.G. Monrad: student (privat, L.C.D. Westengaard)
1830 J.C. Schythe: student (privat)
1832 A.P. Adler: student (privat, Vilhelm August Borgen)
1832 Georg Carstensen, f 1812: student (privat)
1833 L.C. Dehlholm: studnet (privat)
1833 Iver Rosenkrantz: student (privat)
1833 K.H. With: student (privat, af E.C. Krarup)
1834 Edv. Fallesen: student (privat af C. Krebs)
1834 Christian Juul: student (privat)
1836 Adolph Rosenkilde: student (privat)
1836 J.L.E. Salling: student (privat)
1837 P.H. Boye: student (privat)
1837 David Soldin: student (privat)
1837 Grimur Thomsen: student (privat)
1838 Th. Sabroe: student
1838 Hother Tolderlund: student (privat)
1839 David Dessau: student (privat)
1839 Gisli Magnússon, f 1816: student (Bessastöðum)
1840 Chr. Dorph: student
1840 Rasmus Schmidt: studen (privat)
1842 O. Fibiger: student
1843 C.M. Kragballe: student (privat)
1844 Carl Brosbøll: student
1844 Frederik Dreier: student
1844 Rudolph Prahl: student (privat)
1844 Jacob Voltelen: student (privat dimitteret af J.C. Chiewitz)
1845 Alfred Balduin Thorson: student (Viborg)
1845 Otto Zinck: student (privat dimitteret af Ludvig Thornam)
1846 Martin Jacob Diderik Riise: student (privat, H. Gundorph)
1847 Christian Carl Frederik Breede: student (privat af Chr. Listow)
1848 P. Mariager: student (privat)
1848 Wilhelm Moldenhawer: student (privat)
1848 Michael Abraham Alexander Wolff: student (privat)
1849 Vilhelm Beck: student
1849 Thorvald Fritsche: student (privat)
1850 O.C. Lund: student (privat)
1850 Peter Rasmussen, f 1831: student
1851 C.C. Lorenzen: student (privat)
1854 Nikolaj Christensen: student
1855 Conrad Weidemann: student
1857 Frederik Bøgh: student (privat)
1858 Carl Scharling: student
1859 Louis Pio: student (privat, Jean Pio)
1860 Alex[ander] Thorsøe: student (F. Dahls og Nansens Institut, København)
1861 Harald Høffding: student
1861 F.J. Meier: student
1861 Rudolf Schmidt: student
1862 N. Juel-Hansen: student
1864 Claudius Wilkens: student (privat)
1865 N.J. Larsen: student (privat)
1866 Aage Ibsen: student
1866 J.P. Jacobsen: dumpede
1867 Iver Bertelsen: student
1867 J.P. Jacobsen: student (Kbh., Brødrene Dahls Studenterkursus)
1867 Viggo Petersen: student (privat)
1868 K.P. Korsgaard: student (privat, dimitteret af Ludvig Trier)
1868 N.H. Roth: student
1868 Fr. Wandall: student
1869 Iwan Berner: student (privat)
1869 H.C. Frederiksen: student (privat dimitteret)
1869 Harald Jenssen-Tusch: student
1869 K. Kroman: student (privat dimitteret)
1869 Johannes Magnussen: student (privat dimitteret)
1869 Kjartan J. Müllen: student (privat)
1869 Jakob Schmidt: student
1869 Thorvald Smit: student
1871 Vilhelm Malling: student
1871 Valdemar Schiødte: student
1871 J.L.O. de Serène d'Acquéria: student
1872 Karl Andreas Schneekloth: student
1873 Alexander Schumacker: student
1874 Jens Petersen, f. 1856: student
1875 Christian Blangstrup: student
1876 Lorry Feilberg: student (privat)
1876 F. L. Grundtvig: student (privat)
1876 N.J. Jensen, f 1856: student
1877 J.J. Ipsen: student
1877 Jakob Knudsen: student (Kbh., kursus)
1877 Carsten Ravn: student
1878 William Lorentzen: student (privat dimitteret)
1879 Johannes Frederiksen, f 1860: student
1879 J.K. Lauridsen: student
1879 Laurits Christian Münster: student
1880 Theodor Bierfreund: student (privat dimitteret)
1880 Rolf Harboe: student (privat)
1880 H.I.F.C. Matthiesen: student
1880 Poul Vogelius: student
1881 Herman Bæk: student (privatist)
1881 H.C. Bering Liisberg: student (privatist)
1881 Fr. Moth: student (privat)
1881 Niels Møller: student (privatist)
1881 Fritz Steincke: student (privatist)
1882 Ida Falbe-Hansen: student (Sørensens Kursus)
1882 Ludvig Günther: student
1882 Otto Høpfner: student
1882 Carl Jespersen: student
1882 Samuel Prahl: student
1883 Laus Moltesen: student (privat dimitteret)
1883 Chr. Ottesen: student
1884 B.A. Duurloo: student
1884 M.M. Lund: student
1884 Julius Nielsen: student (privat)
1885 Hanna Adler: student (privat)
1885 Christian Bang: student
1885 J. Kjær Carlsen: student
1885 H. Nyholm: student
1885 Inger Harbou Vikstrøm: student
1885 Marcus Wesenberg: student
1886 Francis Beckett: student (privat dimitteret)
1886 F.L. Heimann: student (privat)
1886 V. Høy: student (privat)
1886 J.C. Jensen, f 1864: student (privat)
1886 Jonas Nyholm: student (Borgerdydskolen)
1887 P.C.V. Hansen: student (privat)
1888 Carl Berthelsen: student
1888 Niels Filskov: student
1888 Emil Halling: student
1888 Harald Moltke: student
1888 Einar Rousthøj: student
1888 Wladimir P. Ørbæk: student
1889 E. Mortensen, f 1868: student (privat)
1889 William Norrie: student (privat)
1889 Vilhelm Riegels: student (privat)
1890 A.C. Andersen, f 1869: student
1890 Jakob Hansen: student
1890 Ellen Hørup: student (privat)
1890 Svend Juel: student
1890 Axel Moe: student (privat)
1890 Ejler Møller: student (privat dimitteret)
1890 C. Staun (pseudonym for Lars Christian Poulsen): student
1891 C. Bravi-Bertini: student
1891 Knud Hjortø: student
1891 L.J. Laursen: student (privat)
1891 Ingemann Ottosen: student (privat)
1891 N. Skarvig: student
1892 Constantin Brun, f 1875: student
1892 Holger Trautner: student (kursus)
1893 Niels Høeg: student
1893 Herman Møller, f 1872: student
1893 L.J. Ring: student (privat dimitteret)
1893 H. Stein: student (privat)
1893 H.P. Sørensen, f 1873: student (privat)
1894 Vilh. Buch: student (privat)
1894 Emil Fog: student (privat)
1894 Egill Rostrup: student (privat dimitteret)
1894 Oskar Thyregod: student (privat dimitteret)
1895 Sten Drewsen: student
1895 Knud Fabricius: student (privat dimit. Lyceum)
1895 Vigo Jacobsen: student
1895 C.A. Nielsen, f 1876: student
1895 Holger Rafn: student
1896 Vilhelm Madsen: student
1897 [Peter] Urban Gad: student
1897 Emanuel Goldstein: student
1897 Eiler Nystrøm: student (privat dimit.)
1898 Harald Nielsen: student (privat dimitteret)
1898 Søren Noe-Nygaard: student
1898 Axel Valentiner: student
1899 Alfr. Jensen, f 1879: student
1900 E.V. Brandt: student
1901 Th. Juul Brask: student
1901 Emma Bærentzen: student (privat dimitteret, Schneekloths Skole)
1901 R. Jahn Nielsen: student (privatist, Ordrup Skole)
1901 Elise Koppel: student (privat)
1901 Erik Pontoppidan, f 1882: student
1902 Henry Birket-Smith: student
1902 Hans C. Bruun: student
1902 Hans Holten: student
1903 Ingrid Christensen: student
1903 Thomas Højlund: student
1903 Rikard Magnussen: student
1903 Marius Wulff: student
1904 Johannes Brøndum-Nielsen: student (Lang og Hjorts Kursus)
1906 Svend Bøgh: student
1906 Edele Kayser: student
1906 Knud F. Levison: student
1906 Frantz Peltz: student (privat)
1907 Thorkil Barfod: student (Odense, Frk. Marie Jørgensens private kursus)
1907 Christen Jul: student
1908 Ingeborg Andersen: student (Triers Kursus)
1908 Anders Nielsen: student
1909 Elisa Bruhn Jensen: student
1909 Poul Knudsen: student (privat)
1909 Mads Ledet: student
1909 Waldemar Pedersen: student (privat)
1910 Knud Capozzi: student
1910 Thomas F. Dinesen: student (privat dimitteret)
1910 Hans Egede Glahn: student
1910 K.L. Kristensen: student
1911 Christen Fribert: student
1911 Poul Goos: student
1911 Peder Hald: student
1912 Jesper Ewald: student
1912 Ib Freuchen: student
1912 Knud Gantzel: student
1913 Karen E. Jensen: student
1913 P. Morsing: artium
1913 Michael Neiiendam: student (Wedels Kursus)
1913 Benedicte Nøkkentved: student
1914 Oluf Bertolt: student (privatist fra Døckers Kursus)
1914 Johann Boas: student
1915 Holger Buchhave: student
1915 Povl Holmstrup: student
1915 H.C. Huus: student (privat)
1915 Ingeborg Johansen: student
1915 Astrid Nielsen, f 1896: student
1916 Jørgen Bukdahl: student
1916 Eric C. Eberlin: student
1916 Martin Ellehauge: student (privat)
1916 Aage Jensen: student
1916 Niels Møgelvang Nielsen: student (Silkeborg)
1917 Georg Brandt: student
1917 Frode N. Dann: student (København)
1917 Hans Heeland: student
1917 H.P. Honoré: student (privat)
1917 Vagn Jarløv: student
1917 Erik Moltesen: student
1917 Karen Margrethe Schøller: student
1917 Ivar Sporon-Fiedler: student
1918 Peter Christiansen: student
1918 Bent Jensen, f 1900: student
1918 Ib Lange: student
1918 Einar Nielsen, f 1900: student
1918 Estrid Prior: student
1918 Alfred Rosenfelt: student
1918 Kai Sass: student
1918 Eivin Suenson: student
1918 Johannes Weltzer: student
1919 Carl Henrik Clemmensen: student
1919 Else Faber: student
1919 John Frænkel: student (privat)
1919 David Huda: student
1919 Svend K. Svendsen: student (privat)
1920 E. Lindorff-Larsen: student
1920 Poul P.M. Pedersen: student
1921 Sven Arnvig: student
1921 Jørgen Dietz Bering: student
1921 Povl Ingerslev-Jensen: student
1921 Torben Jensen: student
1921 Valdemar Kallendorf: student
1921 Karl Lindqvist: student (privat)
1921 Otto Smith: student
1922 Arne V. Frandsen: student
1923 Erik Clemmesen: student
1923 Harald Høgsbro: student (privat)
1924 Erik Fiehn: student
1924 Jakob Hammel: student
1924 Gunnar Møller Holst: student
1924 Villum Jensen: student
1924 Viggo Josephsen: student
1924 Else Jøhnke: student
1924 Paul Gerhard Sivertsen: student
1924 Rose-Marie Tvermoes: student
1925 Jørgen Max Jørgensen, f 1915: student
1925 Angelo Kennebo: student
1925 Erik Spur: student
1925 Christian Winther: student
1926 Martin Glanner: student
1926 Hakon Holm: student
1926 Børge Maaløe: student (Skindergade)
1927 M. B. Hedegaard: student (privat)
1927 Erik Mortil: student
1927 Mogens Munck: student
1927 Aage V. Reiter: student (privat dimitteret)
1927 Erik Scharling: student
1928 Margit Simonsen: student
1929 Henning Ebbeness: student
1929 Anton Kjølby: student
1929 Peter Krogh: student
1929 Aase Gjødsbøl Krogh: student
1930 Ingrid Christiansen: student
1930 Poul Christoffersen: student
1930 C.E. Hamle: student (privat)
1930 O. Mathiasen: student
1930 Michael Tejn: student
1931 Otto Elbo: realeksamen
1931 Erik Volmer Jensen: student
1931 Rigmor Jerris: student
1932 René von Barnekow: student
1932 Eiler Jørgensen: student
1932 Sven Plovgaard: studentereksamen
1932 Anni Weimar: student
1933 B. Fandèr: student
1933 Svend Fridberg: student
1933 Bjørn Moe: student
1933 Svend S. Schultz: student
1933 Peter Toubro: student (kurus, Skindergade)
1933 Herman Wolsgaard-Iversen: student
1934 Kaj Andreasen: student (privat)
1934 Meta Ditzel: student
1934 Benjamin Jacobsen: student
1934 Per Sylvest: student
1935 Bent H. Demer: student
1935 Hans Ditlev: student
1935 Børge Jensen, f 1916: student
1935 Margrethe Spies: student (kursus)
1936 Bent Nielsen: student
1936 Lis Thorbjørnsen: student
1937 Søren Christensen: student (Skindergades Studenterkursus, København)
1937 Kaja Nagler: student
1937 Carl Stuhr: student
1938 Aksel Dreslov: student
1938 Paul B. Johansen: student
1938 C.A. Yding: student
1939 Hans Dalgaard: student
1939 Tao Michaëlis: student
1939 Erling Norlev: student (kursus)
1939 Knud Vandmose Larsen: student
1940 Else Glahn: student
1940 Thorleif C. Hammerfelt: student
1940 Ib Hansen: student
1940 Adda Justnielsen: student
1940 Poul Syrild: student
1940 Frithiof Ørtved: student
1941 Ernst Bruun Olsen: student
1941 Hans Ebbesen: student
1941 Børge Varmer: student
1942 Erik Dreyer: student
1942 Jens Lund Andersen: student
1942 Henning Nielsen: student
1942 Bent William Rasmussen: student
1942 Finn Søeborg: student (privat)
1942 Knud H. Thomsen: student
1943 Jørgen-Bent Kistorp: student
1943 Ebba Torstenson: student
1944 Agnete Blessing: student
1944 Carl-Axel Gleissner: student
1944 S. Julsgaard Larsen: student
1944 Preben Ramløv: student
1944 Henning Ørnbak: student
1945 Henning Fonsmark: student (Esbjerg, privat studenterkursus)
1945 Karen Herold Olsen: student (Frederiksberg Artium Kursus)
1945 Kaj Himmelstrup: student
1945 Hans Geert Jespersen, f 1926: student
1946 T.N. Djurhuus: student
1946 Ida Nyrop Ludvigsen: student
1946 Eigil H. Petersen, f 1915: student
1948 Alex Eisenberg: student
1948 Niels I. Meyer: student
1948 Claus Toksvig: student
1949 Henning Skaarup: student
1949 Niels Birger Wamberg: student (Kbh., Frederiksberg)
1950 Marius Storgaard: student
1951 Sejr Fink: student
1951 Ebbe Traberg: student
1951 Jess Ørnsbo: student (Kbh., Frederiksberg Gymnasium)
1952 Jens Eisenhardt: student
1952 Jens Enevoldsen, f 1922: student (København Studenterkursus)
1952 Jens Pauli Heinesen: student
1952 Stig Surland: student (Statens Kursus)
1953 Peter Brask: student
1954 Maud Heinesen: student (Tórshavn)
1954 Mikala Vogel-Jørgensen: student
1955 Leif Ahm: student
1955 Allan de Waal: student
1955 Jørn Fabricius: student
1956 Lisbeth Algreen: student
1956 Rolf Bagger: student
1956 Eva Nielsen, f 1937: student
1956 Henrik G. Poulsen: student
1957 Preben Major Sørensen: student (Brøndlunds kursus)
1959 Hans Jørgen Brøndum: student
1959 Luise Pihl: student (Århus)
1959 Birte Weiss: student
1960 Hanus Andreassen: student
1960 Lone Bjelke: student
1960 Peter Dürrfeld: student
1960 Jørgen Johansen, f 1941: student
1961 Michael Buchwald: student
1961 Niels Damkjær: student
1961 Iben Melbye: student
1961 Hans-Jørgen Nielsen: student (Københavns Studenterkursus)
1961 Hans Pedersen: student
1961 Erik Thygesen: student
1961 Per Warming: student
1962 Arne Herløv Petersen: student
1962 Leif Hjernøe: student (kursus)
1962 Hans Peter Lund: student
1962 Flemming Chr. Nielsen: student
1962 Sven H. Rossel: student
1962 Søren Schou: student
1962 Per Thomsen, f 1937: student
1963 Kirsten Dehlholm: student
1963 Jakob Janussen: student
1963 Jesper Klein: student
1963 Hans Reusch: student
1963 Karsten Sand Iversen: student
1964 Susanne Jorn: student
1965 Ilse M. Haugaard: student (Brøndlunds Studenterkursus)
1965 Georg Metz: student (Studenterkursus)
1965 Ole Meyer: student
1965 Jack Thimm: student (Ahms Studenterkursus)
1966 Lars Borberg: student
1966 Bjarne Nielsen Brovst: student (studenterkursus)
1966 Niels Lund: student
1966 Gerd Rindel: student (kursus)
1969 Lola Baidel: student
1969 Lars Ørlund: student (Studenterkursus)
1970 Jógvan Isaksen: student (Føroya Studentaskúla)
1970 Hanne Jørgensen, f 1949: student
1970 Thorstein Thomsen: student (Hellerup)
1972 Klavs Bondebjerg: student
1972 Hans Otto Jørgensen: HF (Nørre Nissum Seminarium)
1973 Martin Næs: student (Tórshavn)
1973 Ole Sohn: HF (Gedved Seminarium)
1974 Knud Odde: student
1975 Bente Clod: HF-eksamen
1975 Sam Fleischer: HF-eksamen
1975 Peter H. Fogtdal: student
1975 Hans Løvetand: HF
1975 Pernille Tønnesen: student
1976 Jens-Martin Eriksen: HF (Ranum Statsseminarium)
1976 Klaus Lynggaard: HF-eksamen
1976 Susanne Staun: student
1977 Jørgen Christian Hansen: HF-eksamen
1978 Jo Hermann: student
1979 Bastian Larsen: student
1979 Johs. Nørregaard Frandsen: student (studenterkursus)
1979 Daniel Zimakoff: student (aftenskursus)
1980 Claus Berg: HF-eksamen
1980 Keld Broksø: student
1980 Christian Bundegaard: student
1980 Nis Jakob: student
1981 Inge Lise Hornemann: student
1981 Niels Rohleder: student
1982 Claus Beck-Nielsen: student
1982 Merete Reinholdt: student
1982 Dorte Schou: student
1983 Sanne Bjerg: student
1983 Trine May: handelsstudent (Års)
1984 John Bang Jensen: HF-eksamen (Herning Seminarium)
1984 Ulrikka S. Gernes: student
1984 Gordon Inc.: student
1984 Hella Joof: student
1984 Niels Lillelund: student
1984 Morten Søndergaard: student
1985 Christian Dorph: HF-eksamen (privatist)
1985 Merete Pryds Helle: HF (Nørrevold Enkeltfags-HF)
1985 Rakel Helmsdal: student
1986 Karen Fastrup: student
1986 Nicolaj Stochholm: HF-eksamen
1987 Rune Fleischer: student
1987 Thomas Qvortrup: student
1987 Rushy Rashid: student
1988 Sidsel Falsig Pedersen: student
1988 Paula Larrain: student
1988 Gritt Uldall-Jessen: student
1989 Dorte Holm: student
1989 Dorthe Nors: student
1989 Renée Toft Simonsen: student
1990 Line Kyed Knudsen: student
1990 Thomas Teglgaard: student
1991 Kasper Nørgaard Thomsen: student
1993 Lars Skinnebach: student (Roskilde)
1993 Charlotte Weitze: student
1995 Rebecca Bach-Lauritsen: student
1995 Jari Kickbusch: student
1996 Sara Trier: student
1996 Hanne Højgaard Viemose: student
1998 Mette E. Neerlin: student
1999 Andrea Hejlskov: student
2000 Puk Damsgård Andersen: student
2008 Fatima AlZahra'a Alatraktchi: student (Htx-Sukkertoppen)