Minister Erna Hamiltons Legat
for Videnskab og Kunst


Legatet er oprettet 1975 af Erna Hamilton (1900-1996) som en selvejende institution til minde om direktør Harald Simonsen og Betty Nathalia Simonsen, f. Thorup (Erna Hamiltons forældre).

Legatet, der ledes af en bestyrelse på indtil 4 personer, har til formål, ud over at forvalte kapitalen, at uddele legatportioner og hædersgaver:

Af legatets overskud udredes hvert år eller hvert andet år på Erna Hamiltons fødselsdag, 2. oktober, hædersgaver og legatportioner. Hædersgaverne uddeles fortrinsvis til yngre, særligt lovende personer, der derved får mulighed for videre uddannelse og udvikling.

Bestyrelsen var i 1985 Anders Vinding Kruse, Preben Egemar, Palle W. Nielsen og Erna Hamilton.

Hvor intet andet er angivet, er nedenstående uddelinger for årene 1975-1990 sket den 2. oktober.


1995

1994 ??

1993

1992 ??

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1983 (7-12-1983)

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

greenbar.gif (1205 bytes)

Kilder:

Mia Okkels: Sikke et liv - og så så længe. En billedbog om Erna Hamilton. Skrevet af Mia Okkels, indledning af Henny Harald Hansen. Poul Kristensens Forlag, 1990. 181 sider, illustreret.
Siderne 150-177 er liste over modtagerne 1975-90 af Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst, illustreret med fotos fra uddelingerne.

Udarbejdet af Niels Jensen


URL for denne side er: http://www.litteraturpriser.dk/hamilton.htm