Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre


Foreningens pris blev oprettet 1981 af forgængeren, Danmarks Skolebiblioteksforening, der i 1998 ændrede navn til Kommunernes Skolebiblioteksforening.
I 2015 fik foreningen sit nuværende navn.

Se også foreningens hjemmeside.
Se også foreningens liste over alle modtagere.

Priser

Grøn skillelinie

Læringscentrenes Forfatterpris ved Edvard Pedersens Biblioteksfond

Uddelt under dette navn fra og med 2015.

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre uddeler hvert år en pris til en dansk forfatter, der gennem sit forfatterskab har ydet et særligt skøn- eller faglitterært bidrag til børns og unges oplevelser og/eller viden. Prisen kan i nogle tilfælde deles mellem flere bidragydere til værket, hvis de anses for at udgøre det samlede forfatterskab.

Forfatterskabet symboliseres sædvanligvis gennem en enkelt titel, der er udkommet det seneste år forud for prisuddelingen. Titlen udnævnes til ”Årets Bog”. Prisen kan også gives for en serie eller andet, når blot en del af værket er udkommet i det pågældende år og opfylder kriterierne om bemærkelsesværdig kvalitet. I særlige tilfælde kan prisen uddeles til en illustrator alene, hvis denne har ydet en så fremragende indsats for børns og unges læseoplevelse, at det kan sidestilles med et forfatterskab.

Foreningens bestyrelse udpeger prisens modtager, og overrækkelsen finder sted i forbindelse med en årlig litteraturkonference. Prisen ledsages af 30.000 kr. doneret af Edvard Pedersens Biblioteksfond.

List over modtagere

Grøn skillelinie

Danmarks Skolebiblioteksforenings Forfatterpris / Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris

I 1981 og 1982 bestod prisen i, at ”Årets Bog” blev sat på skolebiblioteksforeningens daværende hæderspris ”Boghylden”, og forfatteren blev hædret på foreningens årsmøde.

I forbindelse med Danmarks Skolebiblioteksforenings 50-års jubilæum i 1983 blev det besluttet at omdanne traditionen "Årets bog" til en forfatterpris og foreningen indstiftede således Danmarks Skolebiblioteksforenings Forfatterpris. I 1983 blev forfatterprisen ledsaget af 2 gange 12.000 kr. (dobbeltuddeling i anledning af foreningens 50 års jubilæum) sponsoreret af Sparekasseforeningen. Titlerne blev udvalgt af børn via landsdækkende afstemning.

Fra 1984 var prisen på 10.000 kr. (fra 1988-2012: 20.000 kr., fra 2013: 30.000 kr.) skænket af Edvard Pedersens Biblioteksfond. Prisen kaldes også Danmarks Skolebiblioteksforenings Hæderspris.
Prisen tildeles en forfatter, der har markeret sig gennem et faglitterært og/eller skønlitterært forfatterskab rettet mod børn og unge og kendetegnet ved kvalitet. Gennem plakater symboliseres forfatterskabet i en enkelt bog, der udnævnes til "Årets bog".

Foreningen skiftede i 1998 navn til Kommunernes Skolebiblioteksforening og prisen fik navnet: Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris. Uddelinger 2015 og frem, se ovenfor.

List over modtagere

Grøn skillelinie

Danmarks Skolebiblioteksforenings Boghylde

Ophørt med uddelingen 1990. Hæderspris for særlig politisk, organisatorisk eller pædagogisk indsats til fremme af børns og unges adgang til oplevelse og information gennem biblioteker. Uddelt førstegang 1980. Består af bøger udvalg af initiativtagerne suppleret med en ny kvalitetsbog for hvert følgende år.

List over modtagere

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet 2018 af Niels Jensen


Opdateret af