Vejen til en ministerpost


Nedenfor er i alfabetisk orden kortfattede uddrag af ministres (efter 1916) vej til Kulturministeriet. Bemærk ordet uddrag! Klik efterfølgende for at få en alfabetisk liste over kulturministre før 1916 .

Bock, Mette, f. 26-7-1957
Cand.phil. i filosofi (Syddansk Universitet), 1982
Cand.scient.pol. (Aarhus Universitet), 1986
Mag.art. i filosofi (Syddansk Universitet), 1989
Konsulent, PLS Consult og Dansk Management Forum, 1988-91
Direktør for Muskelsvindfonden, 1992-97
Journalist, 1998
Programchef og chefkonsulent i SIMI og Lisberg Managment, 1999-2001
Administrerende direktør, ansvarshavende chefredaktør for JydskeVestkysten, 2002-07
Prorektor for Aarhus Universitet, 2007
Direktør for DR Programproduktion, 2008-10
Medlem af Folketinget (Liberal Alliance) fra 15-9-2011
Kulturminister og kirkeminister 2016-19

Til Kulturministeriets side om ministeren
Bomholt, Julius, f. 11-6-1896, d. 2-1-1969
Student (Frøken Langs skole, Silkeborg) 1915
Cand. theol. 1921
Lærer ved Askov Højskole 1921-22
Forstander for Arbejderhøjskolen Esbjerg 1924-29
Medlem af Folketinget 1929-68
Formand for Folketinget 1945-50
Undervisningsminister 1950 (feb. - okt.)
Undervisningsminister 1953-57
Socialminister 1957-60
Minister for kulturelle anliggender 1961-64
Formand for Folketinget 1964-68

Medlem af Radiorådet 1934-50, medlem af programudvalget 1937-50, formand 1940-febr 1950 og dec. 1950-53

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
Christensen, Carina, f. 8-11-1972
Student (Middelfart Gymnasium) 1991
Cand.negot. (Syddansk Universitet, Odense), 1998
Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S 1998
Familie- og forbrugsminister 2006-07
Transportminister 2007-08
Kulturminister 2008-10

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
Clausen, Hans Peter, f. 31-1-1928, d. 21-4-1998
Student (Sønderborg) 1946
Cand.mag. (Kbhs Univ.) 1955
Professor i statskundskab (Århus Univ.) 1969-84
Overbibliotekar ved Statsbiblioteket 1984-89
Kulturminister 1986-87
Kultur- og kommunikationsminister 1987-88
Trafik- og kommunikationsminister 1988
Justitsminister 1989
Folketingets formand 1989-93

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
Elbæk, Uffe, f. 15-6-1954
Student (Aalborg Katedralskole) 1975
Socialpædagog (Peter Sabroe Seminariet) 1982
Kulturminister 2011-12

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
Engel-Schmidt, Jakob, f. 24-10-1983
Cand.merc. i international business (CBS) 2010
Kulturminister 2022-
Gerner Nielsen, Elsebeth, f. 5-1-1960
Cand.rer.soc. (Odense Universitet) 1986
Konsulent ved Udviklingscenteret for Folkeoplysning og Voksenundervisning 1989-92
Forskningsleder Udviklingscenteret for Folkeoplysning og Voksenundervisning 1992-98
Kulturminister 1998-2001

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Halsboe-Jørgensen, Ane, f. 4-5-1983
Cand.scient.pol (Københavns Universitet) 2009
Uddannelses- og forskningsminister 2019-21
Kultur- og kirkeminister 2021

Helveg Petersen, K., f. 29-11-1909, d. 23-4-1997
Lærereks. (Skårup) 1931
Lærer ved Odense Kommunale Skolevæsen 1932
Forstander for Ungdomsskolen i Odense 1940-46
Generalsekretær for den danske afd. af World Friendship Federation 1946-53
Skoleinspektør i Nykøbing S. 1953
Stadsskoleinspektør 1957
Statskonsulent for Undervisningsministeriet 1957
Undervisningsminister 1961-64
Minister for kulturelle anliggender og minister for teknisk samarbejde med udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål 1968-71


Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Hilden, Jytte, f. 12-9-1942
Student (Rungsted Statsskole) 1960
Cand. polyt. (Danmarks Tekniske Højskole) 1966
Adjunkt ved Gladsaxe Gymnasium 1968-72
Adjunkt, senere lektor ved Nørre Gymnasium 1972-82
Rektor ved Roskilde Katedralskole 1983 (orlov)
Kulturminister 1993-96
Forskningsminister 1996-98
Kulturchef ved Det kongelige Bibliotek 1999

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
Haarder, Bertel, f. 7-9-1944
Student(Sønderborg Statsskole) 1864
cand.scient.pol. (Aarhus Universitet) 1971
Undervisningsminister 1982-93, 1987-93 også forskningsminister
Europa- og integrationsminister 2001-02
Integrationsminister 2003-05, 2004-05 også minister for udviklingsbistand
Undervisningsminister og kirkeminister 2005
Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde 2007-09
Indenrigs- og sundhedsminister 2010-11
Kulturminister og kirkeminister 2015-16

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
Jakobsen, Mimi Vibeke, f. 19-11-1948
(Mellemnavnet Stilling brugt i perioden 1981-1988)
Student (Gladsaxe Gymnasium) 1967
Stud. mag. i fonetik og germansk filologi 1969
Undervisningsassistent ved Kbhs. Univ. 1975-78
Kulturminister 1982-86
Socialminister 1986-88
Minister for erhvervspolitisk samordning 1993-94
Industri- og samordningsminister 1994-1996

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Jelved, Marianne, f. 5-9-1943
Student (Statens Studenterkursus, Frederiksberg) 1964
Lærereksamen (Hellerup Seminarium) 1967
Cand.pæd. i dansk (Danmarks Lærerhøjskole) 1979
Medlem af Folketinget 1987-
Økonomiminister 1993-2001
tillige minister for nordisk samarbejde, 1994-2001
Kulturminister 2012-, fra 2014 tillige kirkeminister

Til Kulturministeriets omtale af ministeren
 
Jensen, Ole Vig, se Vig Jensen, Ole
 
Jørgensen, Jørgen, f. 19-5-1888, d. 15-12-1974
(I politiske sammenhænge med tilføjelsen Lejre)
Uddannet ved landbruget
Elev på Vallekilde Højskole vinteren 1906-07
Elev på Tune landboskole vinteren 1910-11
Forpagter på Hule Møllegaard 1917-23
Forpagter på Bispegaarden ved Lejre 1923-53
Medlem af Folketinget 1929-60
Undervisningsminister 1935-42
Indenrigsminister 1942-45
Undervisningsminister 1957-1961

Koch, Bodil, f. 25-10-1903, d. 7-1-1972
Student (Ingwersen & Ellbrechts skole) 1922
Cand. theol 1929
Gift med professor, teolog og kirkehistoriker Hal Koch (1904-63) 1929
Medlem af Folketinget 1947-71
Kirkeminister 1950 (sept. - okt.)
Kirkeminister 1953-66
Minister for kulturelle anliggender 1966-68

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Lind, Nathalie, f. 1-10-1918, d. 11-1-1999
Student (Frederiksborg) 1936
Cand. jur. 1943
Sekretær i Mødrehjælpen Kbh. 1943-44
Politifuldm. i Aalborg 1945-48
Landsretssagfører og tillige medhjælper hos Statsadvokaten i Aalborg 1949
Socialminister 1968-71
Justitsminister og minister for kulturelle anliggender 1973-75
Justitsminister 1978-79

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Lundgaard, Ebbe, f. 25-8-1944, d. 24-3-2009
Student (Kalundborg Gymnasium) 1964
Cand. mag. 1972
Lærer ved Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1971-75
Undervisningsassistent ved Københavns Universitet 1973-75
Lærer ved Den Frie Lærerskole i Ollerup 1975-78
Forstander ved Skælskør Folkehøjskole 1978-85
Sekretariatschef i Foreningen for Folkehøjskolerne i Danmark 1985-92
Forstander ved Brandbjerg Højskole 1992-96
Kulturminister 1996-98
Formand for FDB 1998

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Matthiasen, Niels, f. 21-7-1924, d.16-2-1980
Kontoruddannet og ansat i Forlaget Danmark (stiftet af faderen forlagsboghandler Heinrich Matthiasen (1883-1954)) 1939-57
Sekretær i Socialdemokratisk Forbund fra 1957
Medlem af Folketinget 1960-73 og 1975-77
Minister for kulturelle anliggender 1971-73
Afdelingsleder for Nordisk Råds kultursekretariat 1974-75
Minister for kulturelle anliggender 1975-80
, tillige minister for offentlige arbejder 1975-77 og miljøminister 1977-78

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Mikkelsen, Brian, f. 31-1-1966
Student (Ballerup Gymnasium) 1986
Cand.scient.pol. 1994
Medlem af Folketinger 1994-
Kulturminister 2001-2008
Justitsministere 2008-10
Økonomi- og erhvervsminister 2010-

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Mogensen, Joy, f. 11-8-1980
Borgmester i Roskilde 2011-19
Kultur- og kirkeminister 2019-21

Møller, Per Stig, f. 27-8-1942
Student (Frederiksberg Gymnasium) 1961
Mag.art. i komparativ litteraturvidenskab 1961
Dr.phil. 1973
Miljøminister 1990-93
Udenrigsminister 2001-10
Kulturminister 2010-11

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Petersen, K. Helveg, se Helveg Petersen, K.
 
Rostbøll, Grethe Fogh, f. 30-5-1941, d. 26-7-2021
Medforstander og lærer på Ryslinge Højskole 1962-91
Lærereksamen 1965
Mag. art. (litteraturvidenskab) 1978
Kulturminister 1990-93

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Stilling Jakobsen, Mimi, se Jakobsen, Mimi
 
Sølvhøj, Hans, f. 11-7-1919, d. 28-12-1989
Student (Helsingør) 1937
Cand. mag. (historie, engelsk, tysk) 1945
Ansat ved Helsingør Gymnasium 1945-47
Programsekretær ved statsradiofonien 1947
Programredaktør 1950
Chef for foredragsafdekingen 1953
Programchef ved Danmarks Radio, oplysnings- og aktualitetsafdelingen 1959
Generaldirektør for Danmarks Radio 1961-76 (uden for nr. 1964-67)
Minister for kulturelle anliggender 1964-66
Minister uden portefølje 1966-67
Hofmarskal 1976-1989

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Vig Jensen, Ole, f. 17-5-1936, d. 22-3-2016
Seminarieuddannet 1958-62
Viceskoleinspektør Holbæk 1970
Kulturminister 1988-90
Undervisningsminister 1993-1998, 1993-98 også kirkeminister
Adm. direktør for Dansk Oplysningsforbund 1998-2007

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Østergaard, Lise, f. 18-11-1924, d. 19-3-1996
Student 1944 (Akademisk Kursus)
Psykologisk-pædagogisk embedseks. 1947
Klinisk børnepsykolog 1947-54
Klinisk psykolog 1954-63
Dr. phil. 1962
Professor i klinisk psykologi ved Kbhs. Univ. fra 1963
Minister uden portefølje m. særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål 1977-80
Minister for nordiske anliggender 1977-82
Kulturminister 1980-82
Professor ved Kbhs. Univ (sammenlign. studier i udviklingslandene) 1984

Til Kulturministeriets omtale af ministeren

Grøn skillelinie


Litteratur:

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen. Opdateret af