Gennemgåede værker om enkelte forfattere


I oversigterne for de enkelte forfattere er der mange henvisninger til bio- og bibliografier, så se venligst der for en udvidet oversigt. Nedenstående oversigt medtager kun værker, som jeg under mit arbejde har haft i hånden og enten læst eller i det mindste gennemgået grundigt for evt. interessante oplysninger.

Biehl, Charlotta Dorothea
 • Charlotta Dorothea Biehl: Mit ubetydelige Levnets Løb. Udgivet efter originalmanuskript med indledning, kommentarer m.m. af Marianne Alenius. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1986,. 219 sider. (Universitets-Jubilæets danske Samfunds Skriftserie, nr. 501).
  Indledning side 9-53. Mit ubetydelige Levnets Løb side 59-135. Tekstkritiske noter side 136-138. Kommentar side 139-197. Portrætter af Charlotta Dorothea Biehl side 198-210. Navneregister til Mit ubetydelige Levnets Løb side 211-215. Bibliografi side 216-219.
  2. oplag 1999 er uændret genoptryk (med rettelse af enkelte trykfejl på side 48).
Bang, Herman
 • Herman Bang: Herman Bang fortæller. Udvalgt af Ellinor og Poul Carit Andersen. Carit Andersen.
  [Bind 2]. Herhjemme og derude. Liv og død. 1967, 320 sider.
  Noveller, men også en række erindringer, hvoraf nogle tidliger kun har været trykt i aviser og tidsskrifter. Oversigt over bindets indhold.
  Bind 1, 1966, indeholder samlingerne Stille eksistenser, 1886 og Tunge melodier,  1880.
Blicher, Steen Steensen
 • Gordon Albøge: Blicher-Selskabet 1951-1991 - et tilbageblik. 1991. 12 sider
Blixen, Karen
 • Liselotte Henriksen: Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Forord og billedredaktion af Frans Lasson. Gyldendal, 1999. 359 sider.
Brandes, Georg
 • Georg Brandes årbog 1975. Nordisk Bogforlag, 1975. 160 sider. (Skrifter udgivet af Georg Brandes Biblioteket, 1)
  Heri afsnit om Georg Brandes aktiviteter (arkivet, selskabet, biblioteket) side 9-20, Georg Brandes priser (Albert Berendsens prisopgave, Otto Benzons Forfatterlegat, Georg Brandes-prisen) side 21-37, Erindringer om Brandes side 39-144, Brandesiana side 145-154.
 • Alf Hjorth-Moritzsen: Georg Brandes aktiviteter. Nordisk Bogforlag, 1977. 32 sider. (Skrifter udgivet af Georg Brandes Biblioteket, 2)
  Svarer til side 10-37 af Georg Brandes årbog 1975 bortset fra enkelte ajourførte årstal og navne.
Bøgh, Erik
 • Erik Bøgh: Min første Forfattertid. Erindringer II. Gyldendal, 1897. 311 sider.
  Omhandler tiden fra 1849-62.
Claussen, Sophus
 • Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve. Bind 1-2. Gyldendal, 1984. Illustreret.
  Bind 1, 372 sider, dækker perioden 1884-1901. Side 7-33: Om Sophus Claussen og hans breve, side 35-37: Brevafsendere og brevmodtagere.
  Bind 2, side 443, dækker 1902-1931. Side 277-317:  Noter til bind I, side 318-350: Noter til bind II, side 351-440: Navne- og titelregister, side 441-42: Bøger om Sophus Claussen, side 442: Oversættelser ved Sophus Claussen, side 442-43: Bøger om Sophus Claussen.

  Blandt modtagerne eller afsenderne af de fleste breve er: Herman Bang, Georg Brandes, Rasmus Claussen, Sophie Claussen, Johannes Jørgensen, Edith Rode, Helge Rode, Ingeborg Stuckenberg, Viggo Stuckenberg, Karen Topsøe, Valdemar Vedel, J.F. Willumsen og Anders Österling.
Hartmann, Godfred
 • Godfred Hartmann: I delfinens tegn. Erindringer om et forlag. Gyldendal, 1996. 329 sider, illustreret.
  Side 297-323 alfabetisk bogliste over udgivelser fra Thaning & Appels Forlag i tidsrummet 1941-68.
Henningsen, Agnes
 • Bodil Wamberg: Letsindighedens pris. En bog om Agnes Henningsen. Gad, 1983. 180 sider + 16 sider med fotos.
  Udgivet som paperback, 1990, 2. oplag 1992.
Hamilton, Erna
 • Gertrud Vedøe og Knud Forsberg: Erna Hamilton. Som omgangskredsen oplevede grevinden og om det stormfulde ægteskab med den unge Knud Forsberg. Asschenfeldt, 1997. 204 sider + 16 sider med fotos.
 • Mia Okkels: Sikke et liv - og så så længe. En billedbog om Erna Hamilton. Skrevet af Mia Okkels, indledning af Henny Harald Hansen. Poul Kristensens Forlag, 1990. 181 sider, illustreret.
  Siderne 150-177 er liste over modtagerne 1975-90 af Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst, illustreret med fotos fra uddelingerne.
Heiberg, Johan Ludvig
Heiberg, Johanne Luise
 • Johanne Luise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen. 4. reviderede Udgave ved Aage Friis. Bind 1-4. Gyldendal, 1944.
Henningsen, Poul
 • Paul Hammerich: Lysmageren. En krønike om Poul Henningsen. Gyldendal, 1986.
Holberg, Ludvig
 • E.C. Werlauff: Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs atten første Lystspil. Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1858. 526 sider.
  Fuld visning af bogen på: Hathi Trust
Kierkegaard, Søren
 • Niels Thulstrup: Kierkegaards København. C.A. Reitzel, 1987. 119 sider, illustreret.
  En guide til København og omegn på Kierkegaards tid med henvisninger til og uddrag af Kierkegaards papirer og anden litteratur. I et efterskrift, side 119, giver Niels Thulstrup et par kommentar til sin afskedigelse som professor i systematisk teologi ved Kbh. Universitet.
 • Peter Tudvad: Kierkegaards København. Politiken, 2004. 514 sider, illustreret.
Korch, Morten
 • Bogen om Morten Korch, en småborgers virksomhed. Af Frantz Smolle Andersen, Olav Harsløf, Freddie Pagh, Gitte Pedersen, Kirsten Dyssel Pedersen, Henrik V. Petersen, Ivan Z. Sørensen. Samleren, 1977. 288 sider.
Lasson, Frans
 • Frans Lasson: Vejene omkring Blixen og andre omveje. En erindringsmosaik. Gyldendal, 1997. 463 sider.
Nexø, Martin Andersen
 • Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid.
  [Bind 1] 1869-1919. Gyldendal, 1981. 545 sider, illustreret.
  [Bind 2] 1919-1933. Gyldendal, 1982, 406 sider, illustreret.
  [Bind 3] 1933-1954. Gyldendal, 1988. 623 sider, illustreret.
  Personregister og værkregister i bind 3.
Petersen, Vilhelm
 • Vilhelm Petersen: Foran og bag kulisserne. Teatererindringer. Hage & Clausens Forlag, 1931. 176 sider, illustreret.
Mylius-Erichsen, L.
 • Janni Andreassen: Ud hvor livet frister. Biografi om forfatteren og polarforskeren Ludvig Mylius-Erichsen. Gyldendal, 2018. 328 sider, illustreret.
  Udvidet og illustreret udgave forfatterens bog: Mylius - portræt af en myte, 1992.
Rosenkrantz, Palle
 • Palle Rosenkrantz: Tredive Aar paa det danske Parnas. Memorabilia boni sutoris. Hasselbalch, 1927. 244 sider.
  Bibliografi (Catalogus operum boni sutoris) side 238-244 [337 numre, der også medtager artikler, noveller og utrykte skuespil].
Sandemose, Aksel
 • Johannes Væth: På sporet af Sandemose. Artiker og essays af Johannes Væth. Attika, 1975. 158 sider.
Seeberg, Peter
 • Marianne Juhl: Peter Seeberg. En monografi. Gyldendal, 1999. 257 sider.
Sigurjónsson, Jóhann
 • Helge Toldberg: Jóhann Sigurjónsson. Rasmus Fischers Forlag, 1965. 182 sider.
Skaløe, Eik
 • Eik Skaløe: Breve til en veninde. Udvalgt og kommenteret af Iben Nabel Rasmussen. 2. udgave. Lindhardt og Ringhof, 1996. 181 sider.
  1. udgave udkom 1993. Iben Nagel Rasmussen, er den veninde titlen refererer til.
Strange, Helene
 • Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise: En skrivende bondepige. På sporet af kvinden i Helene Stranges liv og værk. Odense Universitetsforlag, 1988. 223 sider, illustreret. (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse [1880-1920])
  Side 213-216 oversigt over indholdet i Helene Stranges arkiv på Falsters Minder i Nykøbing F.
  Side 217 liste over  breve i Ny Kgl. Samling fra Helene Strange til Poul Bjerge, Marie Bregendahl, Thorkild Gravlund, Marius Kristensen, K.K. Nicolaisen, Johan Skjoldborg, breve i Dansk Folkemindesamling til Hans Ellekilde og i Lokalhistorisk Samling i Bogense til Christine Reimer.
  Side 218-220 liste over Helene Stranges produktion og litteratur om Helene Strange.
Turèll, Dan
 • Peder Bundgaard: Superdan. Et portræt af Dan Turèll. Borgen, 1995. 291 sider.
  Biografi side 289-291.
Wied, Gustav
 • F.J. Billeskov Jansen: Gustav Wied. Den mangfoldige digter. Spektrum, 1997. 238 sider + 16 sider med fotos.
  Biografisk orientering side 225-226. Tidstavle side 227-230. Personregister side 231-234. Værkregister side 235-238.
Aakjær, Jeppe
 • Knud Peder Jensen: Jeppe Aakjær. Et moderne livs fortælling. Hovedland, 2002. 456 sider, ill.
  Personregister side 435-442.

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.