Kjøbenhavns flyvende Post

Udkom 1827-1828 2 gange ugenligt
1829 udkom intet
1830 større format og med 3 numre ugenligt

1834-1837 med untertitlen "Interimsblade", udkom uregelmæssigt med 135 numre.