Statens Kunstfond 2001


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2001


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 2001

Det litterære udvalg har afsluttet sin periode i god ro og orden, synes vi da selv. Vi har uddelt treårige stipendier, arbejds- og rejselegater efter samme principper som i de to forudgående år. Dertil har vi præmieret udgivelser som efter vores opfattelse dels udgør højdepunkter i de pågældende forfatteres produktion, dels har været højdepunkter i bogsæsonerne, hhv. forår og efterår.

Vi har, i vores sidste år, kunnet anbefale en alment kulturel og to skønlitterære forfattere til livsvarige ydelse, men har dog ikke denne gang fået fuld opbakning af Repræsentantskabet, der valgte at forkaste den ene af vore skønlitterære forfattere til fordel for et forslag fra et medlem af Repræsentantskabet. Udvalget er noget forbavset over Repræsentantskabets afgørelse, men kan naturligvis kun tage den til efterretning.

Vi har i år indstillet syv forfattere til igangsætningsstipendier og fået mulighed for, efter bestyrelsens fordeling af midlerne, at uddele fem. Vi er fortsat af den opfattelse, at de særlige igangsætningsstipendier burde uddeles på samme måde, og på samme vilkår, som fondens almindelige arbejdslegater.

Ministeriet ønskede ikke at benytte sig af vores tilbud om også at læse efterårets (2001) bøger, med henblik på præmiering. Vi fremsatte i sin tid tilbuddet for at gøre det lettere for vores efterfølgere at komme i gang med arbejdet, der altså nu starter med at de skal tage stilling til ca. fem flyttekasser med bøger, udgivet fra og med juli 2001. Med den forsinkelse, der er opstået med hensyn til at udnævne et nyt udvalg, på grund af regeringsskifte mv., vil det nye udvalgs overgang fra aktive forfattere til opmærksomme læsere af andres værker endda blive endnu mere brat. Det beklager vi.

Det har været tre spændende år i litteraturens tjeneste. Dog føler vi alle tre samtidig lettelse over at vende tilbage til de "civile" forfatteres række. Tre år er hverken for lidt eller for meget, men netop passende. Vi bukker, takker og går ud, som en af vores store digtere skriver, og ønsker vores efterfølgere al mulig held og lykke.

Bent Vinn Nielsen (formand), Merete Torp og Bent Haller


Uddelinger

Litteraturudvalget har i 2001 modtaget 360 ansøgninger, hvoraf 101 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 5 præmieringer og 8 legater til efterladte efter forfattere.

2-årige igangsætningsstipendier á 77.740 kr. pr år

Jesper Brygger
Carsten Patrick Kok-Hansen
Jon Monrad Møller
Leyla Tamer
Thomas Bo Thomsen

3-årigt arbejdsstipendier á 240.000 kr.

Sven Assels
Daniel Dencik
Hans Henning Harmer
Grete Roulund
Peer Sibast

Arbejdslegater   

Peter Adolphsen
Thomas Ahrensbøll Hansen
Naja Marie Aidt
Solvej Balle
John Bang Jensen
Nina Belling
Kristen Bjørnkjær
Jens Blendstrup
Thomas Boberg
Boris Boll-Johansen
Lars Bonnevie
Jørgen Gustava Brandt
Camilla Christensen
Karen Marie Edelfeldt
Jakob Ejersbo
Jens-Martin Eriksen
Sidsel Falsig Pedersen
Birgit Filskov
Simon Fruelund
Bo Green Jensen
Thomas Harder
Merete Pryds Helle
Vibeke Henningsen
Christina Hesselholdt
Sulaima Hind
Henriette Houth
T.S. Høeg
F.P. Jac
Louis Jensen
Ida Jessen
Søren Jessen
Anders Johansen
Claes Johansen
Mikael Josephsen
Pia Juul
Henrik Juul Jensen
Hans Otto Jørgensen
Janina Katz
Thomas Hvid Kromann
Torben Lange
Martin Larsen
Ole Henrik Laub
Peter Legård Nielsen
Jørgen Leth
Pablo Henrik Llambías
Vagn Lundbye
Peter Madsen
Henning Mortensen
Asger Stig Møller
Helle Nyberg
Mads Nygaard
Inge Pedersen
Niels-Oluf Petersen
Peter Poulsen
Juliane Preisler
Gorm Rasmussen
Peter Rønnov-Jessen
Asger Schnack
Rolf Sindø
Lars Skinnebach
Jens Smærup Sørensen
Jan Sonnergaard
Nicolaj Stochholm
Camilla Stockmarr
Kristina Stoltz
Jannick Storm
Birgit Strandbygaard
Janne Teller
Søren Ulrik Thomsen
Mikkel Thykier
Dea Trier Mørch
Erik Trigger Olesen
Vibeke Vasbo
Morti Vizki
Jess Ørnsbo
Tore Ørnsbo

Rejselegater

Klavs Bondebjerg
Peter Christensen
Jette Drewsen
Peter H. Fogtdal
Rolf Gjedsted
Gynther Hansen
Mark Hebsgaard
Lene Henningsen
Henrik S. Holck
Lars Kjædegaard
Arthur Krasilnikoff
Peter Laugesen
Toni Liversage
Erik Stinus
Pia Tafdrup

Præmieringer à 65.000 kr.

Jens-Martin Eriksen: Jonatan Svidts forbrydelse
Klaus Høeck: IN NOMINE (digte)
Per Højholt: Auricula (roman)
Ole Korneliussen: Saltstøtten
Estrid Nielsen: Syv år i ingenmandsland

Støtte til projekter

Sammenslutningen Assumunu til fem arrangmenter

Legater til forfatteres efterladte

Helle Kastberg Bjerregaard
Inga Klitgaard
Ruth Malinowski
Lise Ring
Else Schaldemose
Chili Turèll
Katrine Ussing
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2001 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Skønlitterære forfattere

Thomas Boberg
Asger Schnack

Forfattere med alment kulturelt forfatterskab

Erik Skyum-Nielsen

Komponister

Peter Friis Nielsen
Erik Norby

Skabende kunstnere inden for film og teater

Erik Balling

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2001 indeholdt bl.a. følgende poster:

							   Udgifter	   Indtægter
Finanslovsbevilling..............................			 85.400.000,00
Finanslovsbevilling - Igangsætningsstipendier....			 10.572.640,00
Forfattere:
 3-årige stipendier					 3.600.000,00
 Igangsætningsstipendier				  777.400,00
 Engangsydelser					 7.556.300,00
 Efterladte efter kunstnere			      128.000,00
 Præmieringer						  325.000,00
 Tilbageførte bevillinger				  -160.666,67

Overskud på regnskabet                   3.888.709,68
Balance 						 96.080.843,49 96.080.843,49

Film- og teaterudvalget har i forbindelse med forårsuddelingen 2001 bl.a. foretaget følgende tildelinger:

3-årige arbejdsstipendier


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2002 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXXVII. 1. januar - 31. december 2001. 2002.
Hertil findes rettelsesblad fra august 2002.


Opdateret af