Statens Kunstfond 2002


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2002


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2002

Er flugt umulig?

når du i drømme
er omgivet af fjender

trængt op i en krog
hvor redning er udelukket

skal du vide at der altid
er en nødudgang et sted

se efter det grønne skilt
med den flygtende mand

straks er du inde
i en anden drøm

som måske vil vise sig
at være lige så farlig

men piktogrammet findes
du bærer det i dig

Af Viggo Madsen fra digtsamlingen Denne verdens digte

Det litterære udvalg påbegyndte sin første periode uden at være fuldt bemandet. Grundet regeringsskiftet og den dermed forbundne forsinkelse måtte vi i det tidlige forår med spænding afvente kulturministerens beskikkelse af medlemmet fra udlandet. Vi startede dog af presserende tidsmæssige årsager arbejdet, inden spændingen udløstes, og foretog efterårspræmiering af litterære værker udgivet fra og med juli 2001 og året ud.

En væsentlig ændring i forhold til foregående år er, at ordningen med igangsætningsstipendier er ophørt. Der uddeles heller ikke længere legater til efterladte efter forfattere.

Det nuværende udvalg har foretaget økonomiske modifikationer på baggrund af den nye regerings nedskæringer på området. Vi har fjernet det såkaldte turbolegat på kr. 200.000, som det tidligere udvalg oprettede i 1999, og nedsat præmieringsbeløbet fra kr. 65.000 til kr. 50.000. Vi beklager, at dette har været nødvendigt. De øvrige legatstørrelser har vi fastholdt.

En sammenligning med sidste års legatuddelinger viser, at der i år imødekommes en mindre del af de indkomne ansøgninger. Lidt forenklet kan det siges, at hvor man sidste år imødekom hver tredje ansøgning, har vi i år kun kunnet imødekomme hver fjerde. Dette forhold tilskriver vi naturligvis primært nedskæringerne.

I dette første år har vi anbefalet fire skønlitterære forfattere og en forfatter af alment kulturelle værker til livsvarig ydelse, og det var en glæde for os, at vore forslag til indstillingerne fik opbakning af Repræsentantskabet.

Den nye ordning med udlandsmedlemmet har været til drøftelse i udvalget, og vore erfaringer indgår i den almindelige diskussion om dette arrangement, som året igennem er pågået i Bestyrelsen og Repræsentantskabet. Generelt må vi sige, at samarbejdet er gået fint, og at dette udvalg - som det måske første i Statens Kunstfonds historie - i udstrakt grad har benyttet sig af mail-kommunikation, der netop på vort område har vist sig uhyre anvendeligt og tidsbesparende.

Det skal nævnes, at litteraturudvalget har indgået et inspirerende samarbejde med tonekunstudvalgene. Vi har i fællesskab indbudt forfattere, komponister og ensembler til samarbejde om nyskrevne værker med tekst og musik af kunstnere, som har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i perioden 1999-2002. Det er hensigten at lade disse nyskrevne værker uropføre samtidigt over hele landet på Spil Dansk Dagen, fredag den 31. oktober 2003. I skrivende stund er ikke alle problemer omkring projektet løst, men det bliver de forhåbentlig. Den almindelige indstilling til samarbejdet har fra alle sider vist sig at være meget positiv.

Udvalget har taget den beslutning, at vi i beskikkelsesperioden ikke indgår i litteraturpolitiske diskussioner i medierne. Vi vil undgå misforståelser. Vort arbejde med at udpege og honorere de kunstnerisk set væsentligste forfattere foregår udelukkende internt. Vore holdninger skal først og fremmest stå deres prøve i tremandsudvalget og herefter udmøntes til gavn for den litterære kunst.

Henning Mortensen   Camilla Christensen   Sven Hakon Rossel
formand

Grøn skillelinie

Litteraturudvalget har i 2002 modtaget 344 ansøgninger, hvoraf 131 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 8 legater til efterladte efter forfattere.

Forfattere tildelt 3 årigt arbejdsstipendium (240.000 kr. årligt)

Trisse Gejl
Janne Teller
Viggo Madsen

Arbejdslegater fra Litteraturudvalget:

Naja Marie Aidt
Trine Andersen
Solvej Balle
Finn Barlby
Camille Blomst
Klavs Bondebjerg
Morten Brask
Mads Brenøe
Kirstine Brøndum
Martin Ejnar Winding Budtz
Christian Bundegaard
Claus Handberg Christensen
Peter Christensen, f 1962
Robert Zola Christensen
Ole Dalgaard
Christian Dorph
Jens-Martin Eriksen
Peter H. Fogtdal
Christian Yde Frostholm
Ulrikka S. Gernes
Rolf Gjedsted
Katrine Marie Guldager
Kirsten Hammann
Leif Hasle
Rasmus Heiberg
Erik Helger
Helle Helle
Merete Pryds Helle
Lene Henningsen
Christina Hesselholdt
Sulaima Lea Hind
Peter Huss
Ole Hyltoft
T.S. Høeg
Bo Green Jensen
Thøger Jensen
Søren Jessen
Kim Johannessen
Mikael Josephsen
Pia Juul
Hans Otto Jørgensen
Dorte Karrebæk
Palle Kjærulff-Schmidt
Lis Vibeke Kristensen
Thomas Hvid Kromann
Jørgen Børglum Larsen
Marianne Larsen
Martin Larsen
Niels Peter Juel Larsen
Lotte Linck
Pablo Henrik Lønskov Llambías
Vagn Lundbye
Niels Lyngsø
Eske K. Mathiesen
Mette Moestrup
Bent Vinn Nielsen
Carsten René Nielsen
Peter Legård Nielsen
Helle Nyberg
Marius Nørup-Nielsen
Ruben Palma
Else Henneberg Pedersen
Inge Pedersen
Peter Poulsen
Gorm Frederik Rasmussen
Jokum Rohde
Marina Cecilie Roné
Peter Rønnov-Jessen
Jens Asbjørn Seehuusen
Niels Simonsen
Lars Skinnebach
Susanne Staun
Nicolaj Stochholm
Camilla Stockmarr
Ulrikka Strandbygaard
Morten Søndergaard
Pia Tafdrup
Kasper Thomsen
Søren Ulrik Thomsen
Mikkel Thykier
Tomas Thøfner
Merete Torp
Pernille Tønnesen
Vibeke Vasbo
Morti Vizki
Jesper Wamsler
Charlotte Weitze
Thomas Winding
Tore Ørnsbo

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Bjerregaard
Inga Klitgaard
Ruth Malinowski
Lise Ring
Else Schaldemose
Chili Turèll
Katrine Ussing
Inger M. Woel

Projektstøtte fra Litteraturudvalget

Muniam Alfaker: Stemmer i tiden (10.000)

Præmiering fra Litteraturudvalget (50.000 kr)

Inge Eriksen: Sommerfuglens vinge 3 - vinterhaven
Simon Grotrian: Seerstemplet
Pia Juul: Mit forfærdelige ansigt
Janina Katz: Fortællinger til Abram
Peter Laugesen: Howl on!
Preben Major Sørensen: Øksens tid
Poul Vad: Drømmebyer
Jess Ørnsbo: Undren

Rejselegat fra litteraturudvalget

Sally Altschuler (20.000)
Thomas Boberg (50.000)
Jan Bredsdorff (29.000)
Angela Brink (31.000)
Niels Brunse (30.000)
Frederik Dessau (45.000)
Niels Frank (60.000)
Sven Holm (39.000)
Henrik Juul Jensen (32.000)
Janina Katz (15.000)
Lars Kjædegaard (15.000)
Jette Kjærboe (7.000)
Arthur Krasilnikoff (25.000)
Marianne Larsen (8.000)
Peter Laugesen (35.000)
Mette Moestrup (17.000)
Jørgen Nash (37.500)
Karl E. Rasmussen (30.000)
Kristina Hagen Stoltz (30.000)

Bestillingshonorar

Først er nævnt ansøger, dernæst forfatter.

Projekt Karavane
Hanne Kvist (10.000)

Projekt Lyrik-Musik 2003 (25.000 hver)
Morten Blok
Katrine Marie Guldager
Kirsten Hammann
Lene Henningsen
Mette Moestrup
Inge Pedersen
Jens Asbjørn Seehuusen
Kristina Stoltz
Tomas Thøfner
Pernille Tønnesen

Teater FÅR302
Bo hr. Hansen (40.000)

Thorvaldsens Museum
Naja Marie Aidt (40.000)
Lars Frost (40.000)


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2002 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere

Marianne Hesselbjerg
Inge Ellegaard

Skønlitterære forfattere

Rolf Gjedsted
Janina Katz
Louis Jensen
Eske K. Mathiesen

Forfattere med alment kulturelt forfatterskab

Niels Barfoed

Skabende kunstnere inden for film og teater

Eugenio Barba
Gabriel Axel
Nini Theilade

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2002 indeholdt bl.a. følgende poster:

							   Udgifter	   Indtægter
Finanslovsbevilling..............................			  72.900.000
Forfattere:
 3-årige stipendier					 2.160.000,00
 Arbejdslegater					 6.180.000,00
 Rejselegater 					      555.500,00
 Støtte til ...					   10.000,00
 Præmieringer						  400.000,00
 Bestillingshonorar					  380.000,00
 Ikke anvendte tilsagn 				  -175.000,00
 Forfattere i alt					 9.510.500,00
 (tilsagnsramme 9.695.700, til videreførelse 185.200)
Afgivne tilsagn i 2002					 60.791.683
Til videreførelse til 2003                12.108.317

Film- og teaterudvalget har i forbindelse med forårsuddelingen 2002 bl.a. foretaget følgende tildelinger:

3-årige arbejdsstipendier

Jacob F. Schokking
Lotte Svendsen

Arbejdslegater (udvalgte modtagere)

Jens Blendstrup
Bo Hr. Hansen
Sven Holm
Kim Fupz Aakeson

Rejselegater (udvalgte modtagere)

Nils Schou


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2003 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXXVIII. 1. januar - 31. december 2002. 2003.


Opdateret af