Statens Kunstfond 2009


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2009


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning 2009

Også i år har det været en kær pligt for Litteraturudvalget under Statens Kunstfond at følge den nye danske litteratur tæt. Vi har uddelt store og små arbejdslegater og rejselegater, vi har præmieret udgivelser fra forårets og efterårets bogsæson, og vi har varetaget de lange linjer gennem dansk litteratur ved at anbefale forfattere til den livsvarige ydelse.

Vi har glædet os over mangfoldigheden i den nye litteratur, bæredygtigheden i den etablerede og dynamikken i det samlede litterære felt. På den baggrund er det forbavsende og forstemmende at opleve den negative atmosfære i de få debatter af kulturpolitisk art om bl.a. litteratur, der finder sted i offentligheden. Også i år har den livsvarige ydelse måttet holde for. Man har kunnet få det indtryk at selv forfattere der tjener godt på deres bøger, oven i hatten og på skatteborgernes regning kan hente sig, hvad der svarer til en mindre direktørlønning i det private. At den livsvarige ydelse er indtægtsreguleret, at den absolutte maximumsydelse udgør beskedne kr. 150.000 på årsbasis, og at det hele i øvrigt er skattepligtigt, er ikke ligefrem noget, der bliver spidsvinklet på i mediedækningen.

Også hvad angår den almindelige støtte til den skabende kunst, sporer man en mistænksom stemning. Hvad skal det til for? Kan politikerne ikke lige i få velvalgte sætninger få at vide, hvorfor samfundet skal støtte kunsten? Hvad er der i det for "os"?

Men denne måde at spørge på er og bliver en misforståelse. Kunsten er ikke til for samfundets skyld og den eksisterer ikke på samfundets nåde. Kunsten beriger samfundet på talrige måder, og samfundet anerkender dette gennem kunststøtten. Det er en taknemlighedsgæld. Men kunst kan ikke holdes nede. Den ville også være der uden kunststøtte. Det er et gode for kunsten og kunstnerne, at der er en fornem tradition for kunststøtte i Danmark, men lad os ikke forveksle årsag og virkning og tro at det er støtten, der skaber kunsten og dermed også har paternitet over den.

Så længe der har eksisteret mennesker, har der eksisteret kunst. Så længe der har været en form for statsmagt eller offentlig myndighed, har der været kunststøtte. Enhver magt vil gerne sole sig i kunstens glans, og enhver magt kender også fristelsen til at spænde kunsten helt og fuldt for sine egne formål. Demokratiet er den styreform, der har strakt sig længst i den svære øvelse at værdsætte kunsten uden at målsætte den. Og den landvinding er nok værd at bevare.

Nils Gunder Hansen
/formand
Christina Hesselholdt
Morten Søndergaard

Grøn skillelinie

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2009 modtaget 377 ansøgninger, hvoraf 100 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer (ét blev delt mellem to kunstnere) og 6 legater til efterladte efter forfattere.

3 årigt stipendier

Sissel-Jo Gazan / 840.000
Peter Højrup / 840.000
Katinka My Jones / 840.000
Kim Leine / 840.000
Morten Søkilde / 840.000
Tomas Thøfner / 840.000
Vibeke Vasbo / 840.000

Arbejdslegater

Peter Adolphsen / 100.000
Sally Altschuler / 100.000
Martin Krogh Andersen / 200.000
Solvej Balle / 100.000
Claus Bech / 35.000
Hanne Richardt Beck / 100.000
Jonas T. Bengtsson / 150.000
Jens Blendstrup / 100.000
Morten Blok / 100.000
Kim Blæsbjerg / 100.000
Gitte Broeng / 100.000
Julia Butschkow / 100.000
Kaspar Kaum Bonnén / 100.000
Jeppe Brixvold / 100.000
Claus Handberg Christensen / 100.000
Christian Dorph / 100.000
Kristian Bang Foss / 150.000
Lars Frost / 100.000
Christian Yde Frostholm / 200.000
Duna Ghali / 100.000
Kristina Nya Glaffey / 50.000
Simon Glinvad / 100.000
Ole Grünbaum / 100.000
Katrine Marie Guldager / 100.000
Christina Hagen / 100.000
Kirsten Hammann / 100.000
Niels Hav / 100.000
Helle Helle / 100.000
Merete Pryds Helle / 100.000 *
Lene Henningsen / 100.000
Jo Hermann / 100.000
Sven Holm / 100.000
Lars Husum / 100.000
Lone Hørslev / 100.000
Meghan D. Jacobsen / 100.000
Bo Green Jensen / 100.000
John Bang Jensen / 100.000
Søren E. Jensen / 100.000
Thøger Jensen / 100.000
Pia Juul / 100.000
Anne-Lise Marstrand Jørgensen / 100.000
Hans Otto Jørgensen / 100.000 *
Farshad Kholghi / 100.000
Dennis Gade Kofod / 100.000
Thomas Krogsbøl / 100.000
Thomas Hvid Kromann / 100.000
Marianne Larsen / 100.000
Niels Peter Juel Larsen / 100.000
Maja Lucas / 200.000
Hans Lucht / 100.000
Eli I. Lund / 100.000
Niels Lyngsø / 100.000
Nina Malinovski / 100.000
Jacob Berner Moe / 100.000
Mette Moestrup / 100.000
Henning Mortensen / 100.000
Anders Abildgaard Nielsen / 100.000
Bent Vinn Nielsen / 100.000
Helge Bille Nielsen / 150.000 *
Peter-Clement Woetmann Nielsen / 100.000
Rasmus Nikolajsen / 100.000
Dorthe Nors / 100.000
Marius Nørup-Nielsen / 150.000
Janni Olesen / 150.000
Peter H. Olesen / 100.000
Ursula Andkjær Olsen / 150.000
Dy Plambeck / 100.000
Peter Poulsen / 100.000
Gorm Frederik Rasmussen / 100.000
Laila Ingrid Rasmussen / 100.000
Marina Cecilie Roné / 100.000
Aleksandar Sajin / 100.000
Martin Glaz Serup / 100.000
Palle Sigsgaard / 100.000
Nicolaj Stochholm / 100.000
Maja Magdalena Swiderska / 150.000
Pia Tafdrup / 100.000
Jan Thielke / 100.000
Søren Ulrik Thomsen / 100.000
Eske Troelstrup / 100.000
Christel Wiinblad / 100.000
Ellen Wulff / 150.000

* Afgørelsen er truffet af Statens Kunstfonds Bestyrelse i henhold
til Bekendtgørelse om Statens Kunstfond mv. § 1, stk. 3.

Rejselegat

Naja Marie Aidt / 75.000
Vita Andersen / 66.000
Niels Barfoed / 39.000
Charlotte Blay / 42.500
Thomas Boberg / 88.000
Henrik Have / 50.000
Lars Johansson. 23.000
Iben Melbye / 40.000
Susanne Jorn / 11.000
Alen Meskovic / 62.000
Nina Søs Vinther / 20.000

Præmieringer

Klaus Høeck: 75.000
For "Palimpsest"

Janina Katz: 75.000
for "Længsel på bestilling"

Kim Leine: 75.000
for "Valdemarsdag"

Ursula Andkjær Olsen: 75.000
for "Havet er en scene"

Hasse Bildt Lindegren: 75.000
for "Solformørkelse"

Peter Laugesen: 75.000
for "Fotorama"

Lone Abouras: 75.000
for "Føtexsøen"

Lone Munksgaard Nielsen: 37.500
for "Vinden jeg kaldte isbjørn"

Knud Odde: 37.500
for "Vinden jeg kaldte isbjørn"

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Helle Kastberg Jensen
Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2009 af Statens Kunstfonds Repræsentantskab blevet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Bildende kunstnere
Jesper Christiansen
Vibeke Glarbo
Jacob Holdt
Eva Koch

Skønlitterære forfattere
Solvej Balle
Jens Christian Grøndahl
Viggo Madsen

Forfattere med alment kulturelt forfatterskab
Per Aage Brandt

Komponister
Jens Winther

Kunsthåndværkere og designere
Jacob Jensen
Ole Jensen

Arkitekter
Jan Gehl

Grøn skillelinie

Driftregnskabet for finansåret 2009 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 90.600.000
Videreførsel fra tidligere år....................10.875.404
Tilsagnsramme i alt i 2009......................101.475.404
Afgivne tilsagn i 2009.......................... 99.078.798
Videreførsel til 2010............................ 2.396.606


Litteratur Tilsagn Tilsagnsramme Til videreførsel
3-årige stipendier  5.880.000
Arbejdslegater  8.785.000
Rejselegater 516.500 Midler på finansloven 2009: 15.780.500
Præmieringer 600.000 Videreførsel fra 2008:      2.000
Justering -99.000
LITTERATUR I ALT 15.682.500 Tilsagnsramme i alt: 15.782.500 100.000

Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Til forårsuddelingen var der i alt 245 ansøgninger, og vi uddelte et 3-årigt arbejdsstipendium samt 68 arbejds- og rejselegater til et samlet beløb på 6.515.000 kr. I resten af 2009 modtog vi 38 ansøgninger og uddelte 21 rejselegater og et arbejdslegat til et samlet beløb på 383.388 kr.

3-årige stipendier
Katrine Wiedemann / 840.000

Arbejdslegater
Anders Høgsbro Østergaard / 280.000
Andreas Rosforth Johnsen / 100.000
Anja Vang Kragh /100.000
Anne Middelboe Christensen /70.000
Astrid Øye / 100.000
Birgitte Stærmose Mortensen / 70.000
Carl Quist Møller / 100.000
Carsten Brandt / 70.000
Ditte Maria Bjerg / 70.000
Dorte Bengtson / 70.000
Dorte Høeg Brask / 70.000
Dunja Gry Jensen / 200.000
Erik Pold / 200.000
Frances Østerfelt / 100.000
Frederik A. Neergaard / 70.000
Gitte Kath / 70.000
Helle Toft Jensen / 70.000
Jacob F. Schokking / 100.000
Jannik Hastrup Mortensen / 100.000
Jesper Lützhøft / 25.000
Julie Forchhammer / 50.000
Kassandra Wellendorf / 70.000
Kathrine Windfeld / 100.000
Katia Forbert Petersen / 70.000
Kirstine Kyhl Andersen / 100.000
Lars Becker-Larsen / 70.000
Lars Dahl Pedersen / 70.000
Lars Gregersen / 100.000
Laurits Munch-Petersen / 70.000
Linda Wendel / 70.000
Line Knutzon / 100.000
Lise Birk Pedersen / 70.000
Lise Klitten / 70.000
Lærke Sanderhoff / 100.000
Michael Noer / 100.000
Mikale Sylvest / 70.000
Mogens Rukov / 100.000
Nønne Katrine Rosenring / 70.000
Omar Shargawi / 200.000
Paolo Nani / 100.000
Pernille Fischer Christensen / 100.000
Petra Berg Holbek / 70.000
Petrea Søe / 70.000
Steen Møller Rasmussen / 70.000
Suvi Andrea Helminen / 70.000
Søren Kragh-Jacobsen / 100.000
Thomas Altheimer / 280.000
Thomas Trier / 100.000
Thorbjørn Rafn / 100.000
Tomas Lagermand Lundme / 100.000
Ulla Boye / 100.000
Ulla Koppel / 100.000
Vivian Nielsen / 280.000

Rejselegater
Ada Bligaard Søby / 30.388
Ada Bligaard Søby / 13.000
Anna Treiman / 22.000
Ann Sofie Oxenvad / 20.000
Annesofie Norn / 30.000
Birgitte Stærmose Mortensen /13.000
Catherine Poher / 15.000
Claus Beck-Nielsen / 15.000
Ellen Kilsgaard / 25.000
Ellen Nyman / 20.000
Emma-Cecilia Ajanki / 15.000
Eva Maria Lund / 15.000
Eva-Maria Witsje Voss Melby / 20.000
Henrik Ipsen / 30.000
Henrik Vincent Thiesen / 17.000
Jacob Kirkegaard / 20.000
Julia Giertz / 7.000
Karin Betz / 25.000
Karina Dichov Lund / 20.000
Lene Boel / 25.000
Lone Falster / 15.000
Malene Nielsen / 20.000
Malte Claudio Lind / 30.000
Morten Boesdal Halvorsen / 15.000
Niels Frandsen / 30.000
Nikolaj Steen / 15.000
Nikolaj Østergaard / 20.000
Nullo Facchini / 30.000
Ole Kristensen / 30.000
Pernille Rose Grønkjær / 30.000
Ralf Christensen / 20.000
Sidse Carstens / 12.000
Sirah Foighel Brutmann / 11.000
Stine Korst / 7.800
Søren Martinsen / 11.000

Præmieringer
Michael Madsen / 100.000
For dokumentarfilmen "Into Eternity"

Birgitte Stærmose / 50.000
Anne Østerud / 50.000
For filmen "Ønskebørn"

Methe Bendix / 100.000
For børneteaterforestillingen "Tab og vind"

Thomas Bendixen / 100.000
For teaterstykket "Libertineren"

Asger Bonfils / 100.00
For iscenesættelsen af teaterforestillingen "Den luft andre indånder"

Ari Rosenzwieg / 100.000
For danseforestillingen "Don G"


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2010 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XLV. 1. januar - 31. december 2009. 2010.


Opdateret af