Statens Kunstfond 1967


Beretning fra repræsentantskabet og ministeriets svar

Udvalget for Litteraturen 1967


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning fra udvalget for den litterære kunst

Det litterære udvalg har fortsat sit arbejde i overensstemmelse med de retningslinier, der blev givet udtryk for i beretning II 1965/66.

Udvalget har dog ønsket at knytte følgende bemærkninger til uddelingen af de varige stipendier idet udvalget har gjort to undtagelser fra reglen om ikke at give dem til forfattere, der kun har publiceret en enkelt bog. Ansøgninger fra Henrik Nordbrandt (f. 1945) og Preben Major Sørensen (f. 1937) foranledigede udvalget til gennem samtaler med de to forfattere at skaffe sig nøjere kendskab til deres situation, og man fandt, at særlige forhold i begge tilfælde gjorde det rimeligt at tildele dem stipendierne. Deres talentfulde debutbøger, henholdsvis "Digte" (1966) og "Ildmesteren" (1965) er i år blevet efterfulgt af nye bøger.

Stipendierne blev i øvrigt tildelt to lyrikere, Uffe Harder (f. 1930) og Poul Borum (f. 1934), der begge tillige har udmærket sig ved at introducere og oversætte udenlandsk lyrik, og tre prosaister, Christian Kampmann (f. 1939), Henning Ipsen (f. 1933) og Peter Ronild (f. 1928).

Karl Bjarnhof


Uddelinger

Udvalget har i perioden uddelt følgende:

3-årige stipendier à kr. 20.000
Henrik Nordbrandt
Preben Major Sørensen
Uffe Harder
Poul Borum
Christian Kampmann
Henning Ipsen
Peter Ronild

Rejsestipendier
Asger Pedersen (10.000)
Henrik Stangerup (10.000)
Poul P. M. Pedersen (2.500)
Vagn Steen (5.000)

Produktionspræmier à kr. 10.000 (uden ansøgning)
Leif E. Christensen: Firklang i Lund
Eva Hemmer Hansen: Camelot
Aase Hansen: Nogle dage nogle timer
Frank Jæger: Danskere
Anna Ladegaard: Opbrud i oktober
Grete Povlsen: Landflygtig
Lise Sørensen: Epistler
Johannes Wulff: Eventyr i Italien

Engangsydelser
Johannes Allen
Frederik Andersen
Hans Andreasen
Niels Anesen
Carl Bang
Axel Beck
Franz Berliner
E. Chr. Bernhardsen
Hans Bjerregaard
Gunnar Brammer
Jens Branner
Jan Bredsdorff
Holger Brøndsted
Jørgen Bukdahl
Leif E. Christensen
Robert Corydon
Jens Eisenhardt
Lis Elkjær
Else Faber
Grete Friis
georgjedde
Finn Gerdes
Gunner Gersov
Tony Grage
Elsa Gress
Ulf Gudmundsen
Jørgen Halck
Gynther Hansen
Martin N. Hansen
Ulf Steen Hansen
Arne Hartmann
Poul Hoffmann
Ulf Hoffmann
Knud Holten
Per Højholt
Jens Jackie Jensen
Jesper Jensen
Ingeborg Johansen
Ole Juul
Per Flor Jølting
Eiler Jørgensen
Arthur Krasilnikoff
Jørgen Leth
Mogens Linck
Vagn Lundbye
Børge Madsen
Carl Viggo Madsen
Kedda Madsen
Tove Meyer
Eilif Mortansson
Svend Møller
Jørgen Nash
Hans-Jørgen Nielsen
Henning Nielsen
Niels E. Nielsen
Aage Krarup Nielsen
Søren Nielsen-Hovge
Henrik Nordbrandt
Poul P.M. Pedersen
Sigfred Pedersen
Einer Plesner
Peter Poulsen
Orla Bundgård Povlsen
Heinrich Rasmussen
Jørgen Rytter
Ole Sarvig
Peer Schaldemose
Carl Scharnberg
Peter Seeberg
Tage Skou-Hansen
Vagn Steen
Flemming Sølberg
Kirsten Thorup
Immanuel Tjerne
Ebba Torstenson
Vibeke Willumsen
Hilmar Wulff
Sigurd Wåle
Hans Chr. Ægidius

Legater til forfatteres efterladte
Legater til efterladte efter forfattere. Der uddeltes 46 legater til et samlet beløb af 151.000 kr.

Grøn skillelinie

Beretning fra repræsentantskabet

21. juni 1968

Til ministeriet for kulturelle anliggender

Under henvisning til bekendtgørelse af 6. november 1964 om Statens Kunstfond, § 7, stk. 2, fremsendes hermed beretning fra Statens Kunstfond for tiden 1/4 1966-31/12 1967 samt regnskab for tiden 1/4 1966-31/3 1967.

Repræsentantskabet har godkendt beretningen og har ingen bemærkninger at gøre til regnskabet.

P.R.V
Helga Pedersen / Gerda Birkelund16. juli 1968

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

Med skrivelse af 21. juni 1968 har repræsentantskabet under henvisning § 7, stk. 2, i bekendtgørelse af 6. november 1964 om Statens Kunstfond, fremsendt beretning fra Statens Kunstfond for tiden 1/4 1966-31/12 1967 samt regnskab for tiden 1/4 1966-31/3 1967.

I denne anledning skal man herved meddele, at ministeriet har taget regnskabet og beretningen til efterretning.

P.M.V.
E.B.
J. Skælm Andersen
fg.fm.


Driftregnskabet for finansåret 1966/67 indeholdt bl.a. følgende poster:

                     UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................		4.200.000,00
Forfattere:
	3-årige stipendier		  295.000,59
	Engangsydelser		 	  249.000,00
Andre foranstaltninger:
	Præmiering af bøger		  80.000,00
Støtte til kunstneres efterladte	  211.000,00
Balance					 4.450.916,35  4.450.916,35
Bevilgede ikke udbetalte beløb				1.545.000,00

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 14. juni 1997 af Niels Jensen.

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning III. 1. april 1966 - 31. december 1967. 1968.


Opdateret af