Statens Kunstfond. Beretning 74-75
Bilag


Forfatteren Martin Elmers skrivelse af 18. marts 1976

Undertegnedes begrundelse for ikke at kunne godkende Statens Kunstfonds årsberetning.

Stig Brøgger og Hein Heinsen, 20.000 kr. Kunstnernes egen ansøgning var begrundet med ønsket om "at kunne gennemføre en udgivelse af en revideret udgave af deres besvarelse til Kunstakademiets prisopgave 1973". Bestyrelsen ønskede dog efter indhentet udtalelse fra det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg ikke "direkte at støtte udgivelsen af den pågældende opgave", men besluttede at yde hver af kunstnerne et legat på 10.000 kr. "til fortsat kunstnerisk arbejde". Kan en ansøgning ikke godkendes, kan det næppe siges at være bestyrelsens opgave at finde en anden begrundelse for at yde statsstøtte til samme beløb (som sandsynligvis vil blive anvendt til det ansøgte formål).

Brøndums Forlag, 11.500 kr. "Til anskaffelse af en offset-presse til forlagets værksted". Støtten funderer sig på en yderst diskutabel fortolkning af formålsparagraffen stk. 3 i loven om Statens Kunstfond.

Solvognen, 20.000 kr. Det litterære tre-mands udvalgs forsvar for støtten er et mesterstykke i manipulation med hele vor litterære begrebsverden. I realiteten ligger "Solvognen"s sakaldte "juleshow" på linie med eksempelvis Jørgen Nash's og Jens Jørgen Thorsen's happening i folketinget. Som udenomsparlamentarisk aktionsform kan disse nok besidde visse kvaliteter, men hører i så fald hjemme i den politiske terminologi og ikke i den kunstneriske.

Jean Voigt, 10.000 kr. "Legatet blev givet for at skaffe kunstneren arbejdsro i nogle måneder". Ved sammenligning med den pågældende scenograf er der ikke mange kunstnere i dette land, som har så gode muligheder for at selvfinansiere en evt. "arbejdsro i nogle måneder".

Jørgen Gustava Brandt, 10.000 kr. "Rejselegat". Folketingets kulturudvalg bør have opmærksomheden henledt på den særlige form for protektionisme, lobby-virksomhed eller hvad der nu måtte være forklaringen på, at denne forfatter hvert år siden kunstfondets oprettelse har modtaget støtte fra 10-25.000 kr.

Leif Panduro, 17.000 kr. En begavet og højt estimeret forfatter, hvis mangeårige succes har sikret ham en solid litterær position og dermed følgende gode indtægtsmuligheder, kan næppe være selskreven til statsstøtte.

Hans Lyngby Jepsen, 10.000 kr. Statsstøtte til en udenlandsdansker forekommer ikke rimelig.

Endelig må det påpeges, at legater til kunstnernes efterladte, til et samlet beløb af en kvart million kroner, ikke hører hjemme i loven om Statens Kunstfond.

Martin Elmer
Medlem af Repræsentantskabet for Statens Kunstfond (Udpeget af folketinget)

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet 18. juni 1996 af Niels Jensen.


Opdateret af