Statens Kunstfond 1986


Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfond.

Udvalget for Litteraturen 1986


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1986

Hvis Statens Kunstfonds opgave udelukkende bestod i at give de fleste penge til de bedste, ville arbejdet i det litterære udvalg være let nok.

De store treårige stipendier uddeler næsten sig selv, når der nu ikke er flere. Og deres nytte er til at tage og føle på. Her får staten valuta for pengene - og hurtigt.

Om alle de "treårige" forfattere gælder det, at de via deres forfatterskab har bevist eller bekræftet, at pengene kom i rette tid på rette sted. Måske havde de manifesteret sig på samme måde uden støtte fra staten. De fleste af forfatterne har oven i købet haft, hvad man kalder succes. Men der er ingen tvivl om, at de tre gange 120.000 kr. har skaffet de pågældende forfattere lidt af den fornødne arbejdsro.

Alt ville i og for sig være idel lykke, hvis ikke staten over skatterne havde taget en hel del af det med den anden hånd, som den sidste år gav med den ene. Bliver denne urimelighed rettet, vil arbejdet i fremtiden føles endnu mere tilfredsstillende, end det har været for os her midt i fattig-80'erne.

Mere problematisk tegner billedet sig, når vi kommer til de "næstbedste" forfattere, hvoraf mange må vurderes ikke ud fra deres resultater, men ud fra deres muligheder. Her må udvalget udøve et skøn, som for de enkelte udvalgsmedlemmers vedkommende må tage sig ret forskelligt ud.

Her har man ingen garanti for, at de små éngangsbeløb vil komme til at gøre nytte - pengene kan i de fleste tilfælde kun virke som en beskeden opmuntring. Og her er de kvalificerede ansøgeres tal så stort, at man slet ikke kan gøre sig forhåbninger om at yde alle den støtte, de kunne fortjene. Af og til fristes man næsten til at tro, at de fleste danskere går rundt med en (lille) forfatter i maven.

Det usikre og tilfældige i denne afdeling af Kunstfondens virksomhed er evident. Her er risikoen for at tage fejl helt tydeligt til stede. Og her hænger udvalgets - diskutable - dispositioner yderligere sammen med den lige så diskutable vurdering af, i hvilke retninger litteraturen lige nu bevæger sig.

Er det de mere eller mindre yderligtgående eksperimenter, der bør støttes? Er det forsøgene på at fremkalde en mere folkelig litteratur? Er det lyrikken. prosaen eller dramatikken? Er det uviljen mod at benytte de traditionelle genrer og i stedet skabe nye litterære (blandings)former eventuelt i forening med andre kunstarter?

Her må Statens Kunstfond erkende, at det bærer kappen på flere skuldre. Det kan støtte, men det kan ikke - og skal vel heller ikke - ændre så forfærdelig meget. En ny tid kræver en anden litteratur, måske endda et helt nyt syn på litteraturen. Men hvad det litterære udvalg i en tre års periode kan gøre for at støtte den tendens, må nødvendigvis være begrænset.

Især da hele den litterære institution - universiteterne, forlagene, bibliotekerne, radio-TV, pressen - ikke er præget af den allerstørste åbenhed, liberalitet, vilje og evne til fornyelse. Litteraturen som et vatikan, hvortil kun præsteskabet har adgang.

Det litterære udvalg er en del af dette præsteskab - og kan samtidig umuligt være det. Det står uden for partierne. Dets medlemmer bør føle sig lukket ude fra vatikanet. Ikke for livstid måske, men i tre år.

Det er muligvis en illusion, men i så fald en nyttig og nødvendig illusion. Med den illusion så nogenlunde i behold siger det litterære udvalg farvel og tak efter tre gode - tilfredsstillende / utilfredsstillende - år.

Jens Kistrup


Uddelinger

Det litterære udvalg har i perioden modtaget 228 ansøgninger og har foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à 120.000 kr. årligt
Thomas Boberg
Anne Marie Ejrnæs
Gerz Feigenberg
Peer Hultberg
Morti Vizki
Maj-Britt Willumsen

Rejsestipendier

Jytte Borberg
Bente Clod
Inge Eriksen
Lene Gram
Erik Knudsen
Jørgen Knudsen
Arthur Krasilnikoff
Peter Laugesen
Susanne Lyngborg
Nina Malinovski
Ivan Malinowski
Iben Melbye
Carsten Nagel
Henrik Nordbrandt
Helle Nyberg
Grete Povlsen
Preben Ramløv
Elisabeth Siegel

Engangsydelser
Finn Abrahamowitz
Lone Bjelke
Klavs Bondebjerg
Lars Bonnevie
Connie Bork
Pierre Bourgeat
Inger Christensen
Bente Clod
Stig Dalager
Jens-Martin Eriksen
Sam Fleischer
Niels Frank
Per Gammelgaard
Rolf Gjedsted
Ulrik Gräs
Vibeke Grønfeldt
Henrik Have
Mark Hebsgaard
Aase Heyde
Leif Hjernøe
Knud Holten
Peter Huss
T.S. Høeg
Anders Rou Jensen
Knud Peder Jensen
Pia Juul
Mette Kappel
Allan Karlsen
Marianne Larsen
Klaus Lynggaard
Svend Åge Madsen
Henning Mortensen
Bent Vinn Nielsen
Rói Patursson
Flemming Røgilds
Georg Sarauw
Jens Michael Schau
Jens Asbjørn Seehuusen
Christian Skov
Vagn Steen
Charlotte Strandgaard
Anne Strandvad
Søren Ulrik Thomsen
Anders Westenholz
Bodil Weyde
Vibeke Willumsen

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
"5-mandsgruppen", støtte til oplæsning, 2.540 kr.
Støtte til 2 forfatterseminarer v/ Poul Borum, 40.000 kr.
Støtte til litteraturfestival, Husets Forlag, 10.000 kr.
Tidsskriftet Lyrik, produktionsstøtte, 10.000 kr.
Ivan Malinowski, støtte til køb af båndoptager, 5.000 kr.
Hans Mølbjerg, produktionsstøtte til udgivelse af bog, 10.000 kr.

Produktionspræmier à kr. 20.000 (uden ansøgning)
Jens-Martin Eriksen: Nani
Uffe Harder: Omvendinger
Jens Asbjørn Seehuusen: Læberne, hænder
Jørgen Sonne: Tid
Maj-Britt Willumsen: Trang
Morti Vizki: Så skal du finde lykken

Produktionspræmier à 25.000 kr. (uden ansøgning)
Lars Bonnevie: En grav i vinden
Maria Giacobbe: Kald det så bare kærlighed
Gynther Hansen: De flygtende
Ingrid Mejer Jensen: Solemærker
Bodil Nielsen: Persona
Lean Nielsen: Et brugt liv
Charlotte Strandgaard: Cellen

Produktionspræmier à 30.000 kr. (uden ansøgning)
Ragnhild Agger: Tågelandet
Jørgen Gustava Brandt: Emanation og Harlekinade (3. og 4. samling af Atelier-digte)
Poul Borum: Lyssyn
Inge Eriksen: Nord for tiden
Gerz Feigenberg: Bastard
Vibeke Grønfeldt: Den blanke sol
Ulla Gudnason: Sidste sats
Gynther Hansen: Elskende dræbere
Peer Hultberg: Requiem
Arthur Krasilnikoff: Lindas tid
Peter Laugesen: Barnetro
Bent Vinn Nielsen: Dømmegængere
Majnar S. Nielsen: Den enes død
Henrik G. Poulsen: Forsvindingstavlen
Bent William Rasmussen: Uge 38

Legater til forfatteres efterladte
Eddy Bønnelycke
Alice Gross
Kirsten Hallar
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Helga Locher
Karen Olesen Løkken
Vibeke Madsen
Kirsten Ottzen
Else Schaldemose
Elisabeth Søndergaard
Inger Woel

Grøn skillelinie

Driftsregnskabet for finansåret 1986 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling..................... 	    25.899.500,00
Forfattere:
 3-årige stipendier  		 1.360.000,00
 Engangsydelser   			 1.851.640,00
 Restrådighed for finansåret 		  43.360,00
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen   			  745.000,00

Legater til kunstneres efterladte  	  518.000,00
Balance          		31.542.252,33  31.542.252,33
Bevilgede ikke udbetalte beløb     	 3.800.000,00

Beretning fra bestyrelsen for Statens Kunstfonden

Bestyrelsens møder har væsentligt drejet sig om fordelingen af de øgede fondsmidler, og der var enighed om, at de to udvalg for kunsthåndværk og arkitekturs årlige rådighedsbeløb skulle øges betydeligt, hvilket er sket.

Deponeringsordningen, som i sine nye aftaler er beskrevet i 1985 beretningen, er det bestyrelsens opfattelse, vil blive anvendt ved den kommende deponering.

Spørgsmålet om formændenes tilladelse til at motivere deres indstilling af kunstnere til at modtage statsydelser og deltage i debatten, har været drøftet i bestyrelsen, som har fornyet tidligere henvendelser til repræsentantskabet.

Som et sammendrag af bestyrelsens tre års arbejde kan nævnes:

Udvalgenes relationer til repræsentantskabet.

Udvalgsmedlemmernes aflønning for deres mere og mere tidskrævende arbejde, anvendelsen af de øgede fondsmidler og indeksreguleringen af fondets rådighedsbeløb.

De enkelte udsmykningsopgavers øgede omfang og kompleksitet, de billedkunstneriske udvalgs sammensætning. Særligt udsmykningsudvalgets repræsentation af kunstarter. Arkitekters og kunsthåndværkernes ønske om repræsentation i udvalget.

Spørgsmålet om nye udvalg.

Alle disse problemstillinger er affødt af udviklingen i kunstverdenen og kræver en stillingtagen, der peger mod revision af loven om Statens Kunstfond.

Fremsynet har denne lov, der er skrevet for 22 år siden, været. Derfor er det påkrævet med en revision, sá man fortsat kan se fondets arbejde fremad-målrettet, med respekt for udvalgenes suverænitet i deres arbejde og politikernes fortsatte interesse og vågne øje for betydningen af arbejdet i Statens kunstfond.

Erik Korshagen


Til litteraturpriser mv. Til Litteraturpriser mv.

Til sider om Statens Kunstfond Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 1. februar 1997 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXII. 1. januar - 31. december 1986. 1987.


URL for denne side er: http://www.bogguide.dk/litteraturpriser/sk/sk86.htm