Statens Kunstfond 1992


Udvalget for Litteraturen 1992


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1992

I 1879 skrev Henrik Ibsen: "Jeg tror ikke det hjælper langt at tale kunstens sag med argumenter, hentede ud af dens egen natur, der hos os endnu så lidet forstås eller vel endog grundigt misforstås. . .". Det er svært at mene, at der på dette punkt er sket noget fremskridt siden Ibsens dage. Han tænkte vel på, hvordan kunsten blev opfordret til træde i moraliseringens og ideologiseringens tjeneste, mens vi i vore dage snarere må tænke på kravet om, at kunsten skal gøre sig gældende som vare for at bevise sin berettigelse. Det ville stride mod fornuften at spilde mange ord på et sådant synspunkt. Alle samfund har til alle tider haft kunst, uanset om kunstnere har været ansete eller ej , så det må formodes, at også vores samfund altid vil have kunst, uanset at man ikke kan legitimere den ved at henvise til eksterne værdier.

Hvad tre år i Kunsfonden har lært mig er, at der er mange danske forfattere, der arbejder med talent og lidenskab, men at de næsten alle lever under vanskelige økonomiske kår. Deres arbejde vurderes ikke efter fortjeneste af samtiden, men rummer både for nutiden og den kommende tid værdifuld refleksion over vores tilværelse og nye udtryk for oplevelsen af ny tid. Det rimelige ønske, at deres arbejde kunne sikre deres eksistens, går næppe i opfyldelse med de beskedne beløb, som Kunstfonden kan fordele blandt alt for mange ansøgere efter at have meddelt alt for mange afslag.

Det er glædeligt, hvis vores efterfølgere får øget bevillingen, så at støtten til kunstnerne foruden at være en opmuntring også i højere grad kunne sikre tid og arbejdsro, så at de kunne påtage sig nye opgaver til højnelse af landets kulturelle niveau og til glæde for læseverdenen.

Bent Windfeld


Uddelinger

Det litterære udvalg modtog i 1992 251 ansøgninger, hvoraf 75 blev imødekommet. Der er foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier á kr. 150.000

Solvej Balle
Karen Marie Edelfeldt
Sam Fleischer
Nina Malinovski
Per Legård Nielsen
Gorm Rasmussen

Arbejdslegater

Kristen Bjørnkjær
Bente Clod
Lene Gram
Niels Hav
Knud Holst
Klaus Høeck
T.S. Høeg
F.P. Jac
Bo Green Jensen
Louis Jensen
Ida Jessen
Jamal Jumá
Pia Juul
Lise-Lotte Kristensen
Torben Lange
Birgitte Livbjerg
Viggo Madsen
Iben Melbye
Bent Vinn Nielsen
Grete Povlsen
Juliane Preisler
Marianne Rosen
Asger Schnack
Søren Ulrik Thomsen
Pernille Tønnesen
Morti Vizki
Maj-Britt Willumsen

Rejselegater
Muniam Alfaker
Vita Andersen
Jesper Berg
Henrik Bjelke
Lone Bjelke
Thomas Boberg
Klavs Bondebjerg
Jytte Borberg
Jan Bredsdorff
Birgit Filskov
Niels Frank
Iris Garnov
Ulrikka S. Gernes
Suzanne Giese
Rolf Gjedsted
Simon Grotrian
Ulrik Gräs
Gynther Hansen
Uffe Harder
Mark Hebsgaard
Merete Pryds Helle
Christina Hesselholdt
Angelo Hjort
Henrik S. Holck
Mone Hvass
Carsten Jensen
Vagn Lundbye
Klaus Lynggaard
Nina Malinovski
Lean Nielsen
Inge Pedersen
Nicolaj Stochholm
Jannick Storm
Pia Tafdrup
Sven Ørnø

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
Forfatterforeningen, støtte til forfatterhonorar
Københavns Kommunes Biblioteker, støtte til folder
DUT, støtte til forfatterhonorar
Lars Bukdahl, støtte til oplæsning
Ole Korneliussen, støtte til oversættelse
Jens Martin Skibsted, støtte til udgivelse af digthæfte
START

Præmiering af værker á kr. 25.000 (uden ansøgning)
Carl Bang: Den tid den sorg
Thomas Bruun: Tilfældet skæbnen
Rolf Gjedsted: Ni måneders mørke
Peter Aagerup Jensen: Vivisektion
Janus Kodal: Antologi
Ole Henrik Laub: Stilhedens grænser
Vagn Lundbye: Palindromos
Viggo Madsen: Forlang mirakler på den sidste dag
Carsten René Nielsen: Fordi fugleskræmsler ikke drømmer
Juliane Preisler: Silke
Charlotte Strandgaard: Vedrørende Heidi
Preben Major Sørensen: Personlige grunde og afgrunde
Naja Marie Aidt: Så længe jeg er ung
Jette Drewsen: Lille Guds ord
Kirsten Hammann: Mellem tænderne
Lene Henningsen: Sabbat
Klaus Høeck: Eventyr
Inge Pedersen: Berørt
Jørgen Sonne: Have
Hanne Marie Svendsen: Kirstines ting og andre historier om genfærd

Legater til forfatteres efterladte
Helle Kastberg Bjerregaard
Eddy Bønnelycke
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Karen Olesen Løkken
Ruth Malinowski
Else Schaldemose
Inger M. Woel


Nedenstående forfatter er i 1992 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til livsvarig statsydelse:
Oversætteren Anne Marie Bjerg

Driftregnskabet for finansåret 1992 indeholdt bl.a. følgende poster:

					     UDGIFTER	    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................		29.200.000,00
Forfattere:
	3-årige stipendier		 2.250.000,00
	Engangsydelser		 	 1.752.500,00
	Overført fra status		  -166.700,00
Andre foranstaltninger:
	Litteraturen - præmiering mm.	   541.310,00
Legater til kunstneres efterladte	   718.000,00
Balance					29.753.816,81	29.753.816,81  

Grøn skillelinie

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 20. september1996 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXVIII. 1. januar - 31. december 1992. 1993.


Opdateret af