For videnskab og kunst
medaljen Ingenio et arti


Medalje indstiftet af Christian VIII med formål at give regenten mulighed for efter personligt skøn at hædre videnskabsmænd og kunstnere. Medaljens historie er nærmere beskrevet i [Kaarsted] side 9-40.

Uddeles uregelmæssigt.

Grøn skillelinie

Christian VIIIs tid (1839-1848)

Kongen skriver til finansministeren 25-10-1841, at denne skulle lade "udpræge 10 Eksemplarer i Guld og 20 Eksemplarer i Sølv af Medaljen til Videnskabsmænd og Kunstnere med Indskrift: Ingenio et arti; hvorefter Regning på de dermed forbundne Omkostninger bliver at indsende til Vort Partikulairkammer". Der blev bestilt yderligere 7 medaljer af guld i december 1845. Kun følgende 10 modtagere er fundet.

1841, 1. december, Charles-Henri Ternaux-Compans, 1807-1864, fransk forfatter
1841, 2. december, Auguste Jal, 1791-1873, fransk søofficer og forfatter
1841, 3. december, Hippolyte Gaucheraud, fransk historiker
1841, 4. december, Jean Jacques Altmeyer, 1804-1877, belgisk historiker
1841, 5. december, Rudolph Christian Böttger, 1806-1881, tysk fysiker

1841, [ukendt dato], J.P. Møller, 1783-1854, maler, konservator (mangler hos Kaarsted, men Christian VIIIs dagbog har bl.a.:

Medaillen: Ingenio et Arti sendt til følgende Forfattere: Jal for hans ... de la Marine
Gaucheraud for Digtning.
Altmejer i Brüssel for hans historiske Undersøgelser af Chr. 2
Boettiger i Frankfurt for hans galvanoplastiske Arbejder.
Desuden Pr. Møller hersteds for hans Kunstarbejde som Restaurator af Dr. Portrait [ie: Filippo Agricolas portræt af Caroline Amalie, udført 1822], overført fra Træ paa Lærred)

1842, 7. juli, Alexis de Saint-Priest, 1805-51, fransk diplomat og historiker (mangler hos Kaarsted, men Christian VIIIs dagbog har bl.a.: Kl. 7-8 Gr. St. Priest overleverede mig sit Værk [ie: Histoire de la royauté, considérée dans ses origines], jeg gav ham Medaillen Ingenio et arti)

1846, 4. februar, Karl Ludwig Hencke,1793-1866, tysk astronom
1846, 21. april, P.W. Lund, 1801-1880, naturforsker
1846, 31. december, Johann Gottfried Galle, 1812-1910, tysk astronom

Grøn skillelinie

Frederik VIIs tid (1848-1863)

1857, 9. februar, Edward Young, 1823-1882, østrig-ungarsk maler
1857, 31. august, Christian Høeg-Guldberg, 1802-1879, kunstfyrværker
1857, 9. december, Christopher Budde-Lund, 1807-1861, officer

1858, 31. januar, Frederik baron Rosenkrantz, 1822-1905, officer
1858, 1. februar, Carl Georg Enslen, 1792-1866, østrigsk billedkunstner
1858, 24. april, Benjamin Leja, 1797-1870, svensk hofoptiker

1859, 15. februar, Bernhard Carl Levy, 1817-1863, fransk kemiker

1860, 22. november, Maria Bojesen, 1807-1898, forfatterinde

1861, 8. februar, Jacob Kornerup, 1825-1913, arkitekturmaler
1861, 6. april, Carl Johan Anker, 1835-1903, norsk officer og forfatter
1861, 22. oktober, Rudolph Striegler, 1816-1876, kgl. hoffotograf
1861, 22. oktober, Vilhelm Christesen, 1822-1899, guld- og sølvvarefabrikant

1862, 4. marts, Peter Emanuel Schmidt, 1829-1893, hof- og arméinstrumentmager
1862, 8. april, Wilhelmina Neruda, 1838-1911, tjekkisk violinist
1862, 14. august, N.C.H. Piehl, 1819-1892, telegrafbestyrer
1862, 31. august, Marcus Selmer, 1819-1900, norsk fotograf
1862, 29. oktober, I.A. Gold, 1828-1870, forretningsfører
1862, 10. november, Jules Delépierre, fransk musiker
1862, 8. december, Abraham Lundquist, 1817-1892, svensk musikhandler

Grøn skillelinie

Frederik VIIIs tid (1906-1912)

1907, 9. februar, Betty Nansen, 1873-1943, skuespillerinde, teaterdirektør. Selvbiografi i [Kaarsted], side 215-218.
1907, 21. april, Erika Wedekind, 1869-1944, kgl. sachsisk kammersangerinde
1907, 5. juli, Arthur Schulz, f.1873-?, tysk billedhugger

1908, 1. januar, Nielsine Petersen, 1853-1916, billedhugger
1908, 14. september, Emma Thomsen, 1863-1910, skuespillerinde

1909, 31. oktober, Sara Jane Cahier, 1875-1951, østrig-ungarsk kejserlig og kongelig hofoperasangerinde

1910, 31. august, Anna Bloch, 1868-1953, skuespillerinde
1910, 14. november, Mathilde Mann, 1859-1925, tysk oversætter
1910, 17. december, Oda Nielsen, 1851-1936, skuespillerinde

Grøn skillelinie

Christian Xs tid (1912-47)

1913, 22. januar, Anna Ancher, 1859-1935, malerinde. Selvbiografi i [Kaarsted], side 219-222.
1913, 10. maj, Johanne Dybwad, 1867-1950, norsk skuespillerinde

1915, 19. april, Elisabeth Dons, 1864-1942, operasangerinde
1915, 17. november, Anders de Wahl, 1869-1956, svensk skuespiller

1916, 6. januar, Ellen Beck, 1873-1953, kgl. kammersangerinde

1917, 21. maj, Emilie Ulrich, 1872-1952, kgl. kammersangerinde

1918, 14. januar, Johanne Stockmarr, 1869-1944, hofpianistinde
1918, 1. juni, Valborg Borchsenius, 1872-1949, solodanserinde

1921, 6. september, Marie Leconte, 1869-1947, fransk skuespillerinde

1922, 21. februar, Berta Morena, 1878-1952, tysk operasangerinde
1922, 29. marts, Elna Jørgen-Jensen, 1890-1969, solodanserinde. Ved kgl. resolution af 29. november 1946 slettedes hun som modtager af Ingenio et arti (pga. medlemskab af DNSAP og efterfølgende fængselstraf).
1922, 23. september, Jonna Neiiendam, 1872-1938, skuespillerinde
1922, 23. september, Bodil Ipsen, 1889-1964, skuespillerinde
1922, 23. september, Tenna Kraft, 1885-1954, kgl. kammersangerinde

1923, 3. december, Sigrid Neiiendam, 1868-1955, skuespillerinde
1923, 26. marts, Agnes Adler, 1865-1935, pianistinde
1923, 26. oktober, Adeline Genée-Isitt, 1878-1970, solodanserinde

1924, 12. september, Dien Logeman, 1864-1925, belgisk oversætter
1924, 25. september, Mathilde Nielsen, 1858-1945, skuespillerinde

1925, 1. april, Anna Jacobsen, 1857-1926, skuespillerinde
1926, 2. juni, Ida Møller, 1872-1947, kgl. kammersangerinde
1926, 2. juni, Ingeborg Nørregaard Hansen, 1874-1941, kgl. kammersangerinde
1926, 29. oktober, P. Rung-Keller, 1879-1966, organist, komponist

1927, 30. maj, Anna Pavlova, 1882-1931, russisk balletdanserinde
1927, 17. november, Anne Marie Carl Nielsen, 1863-1945, billedhugger. Selvbiografi i [Kaarsted], side 223-229

1928, 31. januar, Nanny Larsén-Todsen, 1884-1982, svensk hofsangerinde
1928, 5. maj, Maria Jeritza, 1887-1982, østrig-ungarsk kejserlig og kongelig kammersangerinde
1928, 11. maj, Gertrud Pålson-Wettergren, 1897- , svensk operasangerinde

1929, 7. december, Gerda Christophersen, 1870-1947, teaterdirektør

1931, 13. januar, Emmi Leisner, 1886-1958, tysk kammersangerinde
1931, 9. maj, Pauline Brunius, 1881-1954, svensk skuespillerinde
1931, 27. august, Clara Pontoppidan, 1883-1975, skuespillerinde
1931, 14. oktober, Gabrielle Robinne, 1886-1981, fransk skuespillerinde
1931, 14. oktober, Suzanne Devoyod, 1867-1954, fransk skuespillerinde

1932, 29. februar, Elisabeth Schumann, 1891-1952, tysk kammersangerinde
1932, 10. marts, Bergliot Ibsen, 1869-1953, norsk koncertsangerinde
1932, 3. juni, Agnes Slott-Møller, 1862-1937, malerinde

1933, 14. marts, Else Skouboe, 1898-1950, skuespillerinde
1933, 10. maj, Britta Hertzberg, 1901-76, svensk operasangerinde
1933, 3. september, Jeanne-Louise Ternaux-Compans Hermite, 1886-1958, fransk forfatterinde
1933, 18. oktober, Frieda Leider, 1888-1975, tysk operasangerinde
1933, 30. november, Hans Hartvig Seedorff; 1892-1986, forfatter
1933, 4. december, Poul Reumert, 1883-1968, skuespiller

1934, 23. marts, Axel Juel, 1883-1948, forfatter. Selvbiografi i [Kaarsted], side 230-235.
1934, 4. maj, Karen Caspersen, 1890-1941, skuespillerinde
1934, 29. maj, Ingeborg Steffensen, 1888-1964, kgl. kammersangerinde
1934, 18. maj, Gyrithe Lemche, 1866-1945, forfatterinde. Selvbiografi i [Kaarsted], side 236-238.
1934, 26. juni, Helga Görlin, f. 1900, svensk operasangerinde
1934, 23. oktober, Kaja Eide Norena, 1884-1968, norsk operasangerinde
1934, 2. december, Augusta Blad, 1871-1953, skuespillerinde. Selvbiografi i [Kaarsted], side 239-241.
1934, 2. december, Ulla Poulsen Skou, f. 1905, solodanserinde. Selvbiografi i [Kaarsted], side 242-246.

1935, 30. januar, Gunna Breuning-Storm, 1891-1966, kgl. hofviolonistinde
1935, 18. november, Carl Gandrup, 1880-1936, forfatter. Selvbiografi i [Kaarsted], side 247-250.

1936, 29. april, Tora Teje, 1893-1970, svensk skuespillerinde
1936, 30. april, Hilda Borgstöm, 1871-1953, svensk skuespillerinde
1936, 16. september, Agnes Lindh, 1872-1952, finsk skuespillerinde
1936, 23. september, Lauritz Melchior, 1890-1973, operasanger. Selvbiografi i [Kaarsted], side 251-259.

1937, 24. maj, Agis Winding, 1875-1943, skuespillerinde
1937, 14. juni, Lilly Lamprecht, 1887-1976, kgl. kammersangerinde
1937, 25. oktober, Madeleine Bréville-Silvain, f. 1909, fransk skuespillerinde

1938, 30. november, Else Højgaard, 1906-79, solodanserinde og skuespillerinde
1938, 30. november, Margot Lander, 1910-1961, solodanserinde
1938, 30. november, Henrik Bentzon, 1895-1971, skuespiller

1939, 30. januar, Johannes Buchholtz, 1882-1940, forfatter
1939, 17. november, Ellen Jørgensen, 1877-1948, historiker
1939, 1. december, Karin Nellemose, f. 1905-93, skuespillerinde
1939, 18. december, Robert Storm Petersen, 1882-1949, tegner og forfatter

1940, 12. november, Charlotte Wiehe-Berény, 1865-1947, skuespillerinde

1941, 25. februar, Valfrid Palmgren Munch-Petersen, 1877-1967, filolog
1941, 2. december, Anna Borg, 1903-1963, skuespillerinde

1942, 1. december, Else Schøtt, 1895-1989, kgl. kammersangerinde

Grøn skillelinie

Frederik IXs tid (1947-1972)

1947, 27. september, Henrik Lund, 1875-1948, forfatter. Selvbiografi i [Kaarsted], side 260-265.
1947, 27. september, Evelyn Heepe, 1880-1955, recitatrice
1947, 14. november, Herluf Jensenius, 1888-1966, tegner. Selvbiografi i [Kaarsted], side 266-268.

1948, 5. januar, Mogens Wöldike, 1897-1988, organist, dirigent. Selvbiografi i [Kaarsted], side 269-274.
1948, 14. december, Kaare Borchsenius, 1874-1960, overregissør. Selvbiografi i [Kaarsted], side 275-283.

1949, 21. januar, Edith Rode, 1879-1956, forfatterinde
1949, 21. januar, Albert Høeberg, 1879-1949, kgl. kammersanger. Selvbiografi i [Kaarsted], side 284-286.
1949, 5. juni, Hans Beck, 1861-1952, balletmester

1950, 14. januar, Henrik Malberg, 1873-1958, skuespiller
1950, 6. marts, Robert Neiiendam, 1880-1960, teaterhistoriker. Selvbiografi i [Kaarsted], side 287-304.
1950, 25. september, Karen Blixen, 1885-1962, forfatterinde
1950, 3. december, Ellen Gottschalch, 1894-1981, skuespillerinde

1951, 27. april, Béatrice Bretty, 1893-1982, fransk skuespillerinde
1951, 17. juni, Jacob Paludan, 1896-1975, forfatter
1951, 25. oktober, Thorkild Roose, 1874-1961, skuespiller
1951, 3. december, Bodil Kjer, f. 1917, skuespillerinde
1951, 3. december, Gerda Karstens, 1903-88, solodanserinde

1952, 13. juli, Jonathan Petersen, 1881-1961, forfatter, komponist. Selvbiografi i [Kaarsted], side 304-307.
1952, 26. september, Thomas Jensen, 1898-1965, kapelmester

1953, 24. november, Else Brems, f. 1908-1995, kgl. kammersangerinde

1954, 9. februar, Poul Wiedemann, 1890-1969, kgl. kammersanger. Selvbiografi i [Kaarsted], side 308-311.
1954, 10. maj, Erik Henning-Jensen, 1887-1954, teaterdirektør. Selvbiografi i [Kaarsted], side 312-315.

1955, 26. januar, Paul Bergsøe, 1872-1963, kemiker, forfatter
1955, 24. marts, Jean Hersholt, 1886-1956, amerikansk skuespiller
1955, 26. marts, Margaret Rutherford, 1892-1972, britisk skuespillerinde
1955, 16. september, Johannes Meyer, 1884-1972, skuespiller

1956, 3. december, Holger Byrding, 1891-1980, kgl. kammersanger

1961, 23. juli, Sam Besekow, f. 1911, sceneinstruktør. Selvbiografi i [Kaarsted], side 316-317.

1963, 25. juni, Carl Th. Dreyer, 1889-1968, filminstruktør

1964, 9. marts, Victor Schiøler, 1899-1967, pianist

1966, 8. juni, Julius Bomholt, 1896-1969, kulturpolitiker

1969, 26. september, Harald Lander, 1905-71, balletmester
1969, 3. december, Einar Nørby, 1896-1983, kgl. kammersanger

1970, 1. december, Svend Thorsen, 1895-1971, forfatter. Selvbiografi i [Kaarsted], side 318-325.

1971, 5. juli, C.E. Soya, 1896-1983, forfatter. Selvbiografi i [Kaarsted], side 326-328.
1971, 3. december, Elith Pio, 1887-1983, skuespiller. Selvbiografi i [Kaarsted], side 329-345.

Grøn skillelinie

Dronning Margrethes tid (1972-)

1972, 15. september, Christian Elling, 1901-74, kunsthistoriker
1972, 3. december, John Price, 1913-96, skuespiller og sceneinstruktør

1973, 5. januar, Hans Bendix, 1898-1984, tegner
1973, 23. maj, Birgit Nilsson, f. 1918, svensk operasangerinde

1974, 3. december, Torben Anton Svendsen, 1904-80, sceneinstruktør

1978, 1. november, P.V. Glob, 1911-85, rigsantikvar, professor, dr. phil.

1981, 27. februar, William Heinesen, 1900-91, forfatter

1985, 11. december, Piet Hein, 1905-96, forfatter

1986, 12. september, Martha Graham, 1894-1991, amerikansk koreograf
1986, 9. december, Knud W. Jensen, f. 1916, museumsdirektør. Selvbiografi i [Kaarsted], side 346-350.

1989, 13. februar, F.J. Billeskov Jansen, f. 1907, litteraturhistoriker. Selvbiografi i [Kaarsted], side 351-360.

1990, 16. april, Erik Fischer, f. 1920, kunsthistoriker. Selvbiografi i [Kaarsted], side 361-368.

1992, 4. juni, Olaf Olsen, f. 1928, rigsantikvar, professor, dr. phil.

1994, 3. december, Niels Bjørn Larsen, f. 1913, instruktør, solodanser

1995, 30. august, Francesco Cristofoli, f. 1932, operachef, dirigent

1998, 3. december, Jørgen Reenberg, f. 1927, skuespiller

1999, 8. oktober, Bjørn Nørgaard, f. 1947, professor, billedkunstner

2001, Kirsten Simone, f. 1934, solodanserinde

2001, Per Kirkeby, professor, billedkunstner, forfatter

2006, Ghita Nørby, skuespiller

2011, Kasper Holten, teaterchef

2013, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, direktør, mag.art.

2020, Lars Liebst, direktør

Grøn skillelinie


Kilder:

Blå kugleTage Kaarsted: For videnskab og kunst. Medaljen Ingenio et arti 1841-1991. Odense Universitetsforlag, 1991. 395 sider.
Side 9-40 om medaljens historie, herunder tildelingspolitikken. Side 41-212 er foto og halvsidesbiografier over de 155 modtagere indtil 1990. Side 213-368 er gengivelse af udvalgte selvbiografier fra bl.a. Ordenskapitlets arkiver. Side 369-395 er noter og personindeks. Side 378 er English summary.

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 1998. Statshåndbog for kongeriget Danmark. Statens Information, 1998.
Årbog. Populært blot kaldet Hof- og Statskalender. Heri liste over nulevende danske modtagere af medaljer, herunder Ingenio et arti.

Se også kilder i al almindelighed.

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen.