Oplysninger om enkelte personer

Hvis du vil se en alfabetisk oversigt over personer ordnet efter efternavn, så klik på et bogstav herunder.


A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- V -- W -- X -- Y -- Z -- ÆØÅ

J.J. Dampe (1790-1867)
politiker, adjunkt
f. Jacob Jacobsen Dampe i København
Carlsen, Søren (pseudonym)
Christensen, N. (pseudonym)
Dan, Walter (pseudonym)
Jacobi, J. (pseudonym)
1790 Født Født: 17-1-1790
1805 Artikel Debut: sange tryk ved enkelte lejligheder
1806 Debut Debut i bogform: Nyttige betragtninger over det store livrenteselskab og grev Gyllenborgs administration heraf
1808 Pris + Andre priser: priismedaillen for besvarelsen af den æsthetiske opgave: At udvikle, og med passende exempler af oplyse, hvori den oratoriske rumerus beståer, og efter hvilke regler den i modersmålet bør bestemmes
1809 Uddannelse cand.theol.
1811 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: Forsøg til en opløsning af problemerne i den danske retskrivning
1811 Note gift med Dorthea (Thea) Kirstine Johannissen Boye (separeret 1819)
1811 Se også svigermor, Birgitte Boye
1812 Uddannelse dr.phil. (afhandling om Koranen)
1815 Note Avis for ti kjøbstæder, Slagelse, Sorøe, Ringsted, Korsøer, Kallundborg, Holbek, Nykjøbing, Nestved, Skjelskjør, Vordingborg og deres omegn (redaktør 1815, ikke 1811-1815, første nr udkom 1815)
1819 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: Om frihedens overeensstemmelse med Christendommens Ånd. Prædiken den 12te septbr. 1819 (blev beslaglagt)
1819 Note optrykt anonym og uden forfatterens viden i Kjøbenhavnsposten som: En forfulgt mands ord om frihedens overensstemmelse med christendommens ånd
1820 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: Iagttageren (ugeblad, 13 numre oktober-november)
1820 Note forbud mod at prædike og holde offentlige foredrag om teologiske og filosofiske spørgsmål
1821 Note dømt til døden, men ændret af Kongen til livsvarigt fængsel. Sad fængslet på Christiansø (i 2 perioder dog Kastellet i Kbh.) indtil benådning i 1841
1841 Note benådes til bortvisning på selvvalgt sted på Bornholm
1848 Note omfattet af amnesti for politisk dømte, derefter bosat i Kbh.
1848 Pris Staten. Understøttelse: årlig ydelse på 360 rdl, senere forhøjet til 500
1858 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1904 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1950 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1951 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1969 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 3, Helge Larsen (Flemming Dahl) 👓
2003 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2008 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Preben Harris: Det største politiske mord. En biografisk fortælling om dr. J.J. Dampe

0000 Web Link Omtale og tekster i elektronisk form: kalliope.org
0000 Webudgave af bibliografi Bibliografi på: Dansk Forfatterleksikon Dansk Forfatterleksikon (personens forfatterskab/bidrag til skønlitteratur på dansk indtil 1975, opført dramatik til 1975)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- V -- W -- X -- Y -- Z -- ÆØÅ