Metropolitanskolen, Kbh.

Struenseegade 50, 2200 København N

1209 Note om navn formodes oprettet sammen med Vor Frue Kirkes kapitel, og kaldes Domskolen eller Vor Frue Skole
1246 Note om navn nævnes en rektor Toti ved skolen
1377 Note skolen ligger nord for Vor Frue Kirke ved Nørregade
1468 Note skolen ligger syd for Vor Frue Kirke mellem nuværende Dyrkøb og Skindergade
1807 Note skolen ødelægges under bombardementet i starten af september, midlertidig undervisning i Vajsenhuset og senere Trinitatis præstegård
1816 Note den 23-4-1816 indvies den ny skolebygning i Fiolstræde øst for Vor Frue Kirke
1817 Note om navn ved kongelig resolution 19-9-1817 får skolen navnet Metropolitanskolen
1923 Note piger får adgang til den klassisk-sproglige linie
1938 Note flytter til Struenseegade 50
1955 Note piger får adgang til den nysproglige linie
1957 Note piger får adgang til den matematisk-naturvidenskabelige linie
1986 Note overtages 1-1-1986 af Københavns Kommune


19 Jon Monrad Møller: student (Metropolitanskolen)
1654 Matthias Worm: student (Kbh., Frue Skole)
1656 Niels Steensen: student (Kbh., Vor Frue Skole)
1659 Henrik Harder: student (Kbh., Vor Frue Skoe)
1681 Otto Weis: student (Metropolitanskolen)
1681 Niels Ebbesen Aagaard: student (Metropolitanskolen)
1686 Morten Vidsted: student (Metropolitanskolen)
1689 Andreas Frølund: student (Metropolitanskolen, Kbh.)
1698 Søren Glud, f 1662-12-19: rektor (Frue Skole, Kbh.), 1698-1705
1704 Søren Olsen Dumetius: student (Københavns Skole)
1717 Peder Ravn: student (Metropolitanskolen)
1739 Jens Schielderup Sneedorff: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1754 Lars Knudsen: student (Frue-Skole i Kjøbenhavn)
1756 Abraham Kall: student (Metropolitanskolen)
1758 Christian Frederik Bay: student (Kbh. Skole)
1768 B.C. Sandvig: student (Vor Frue skole)
1772 Hans Jensen Staarup: student (Metropolitanskolen)
1772 Andreas Svendsen, f 1757: studnet (Metropolitanskolen)
1777 Fr. Stoud: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1777 Skúli Thorlacius: rektor (Metropolitanskolen), 1777-1803
1778 Simon Peter Poulsen: student (Metropolitanskolen)
1782 Johan Peter Købke: student (Frue Skole)
1784 Christian Hertz: student (Metropolitanskolen)
1784 J.M. Hertz: student (Frue-Latinskole)
1790 Christian Frederik Schneider: student (Kjøbenhavns Skole)
1801 Hans Christian Wosemose: student (Metropolitanskolen)
1804 J.J. Dampe: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1808 Just Mathias Thiele: elev (Metropolitanskolen)
1809 Henrik Nicolai Clausen: student (Metropolitanskolen)
1811 Peder Hjort: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1812 Carl Bernhard: elev (Metropolitanskolen), 1812-16
1812 Gustav Adolph Dichman: student (Metropolitanskolen)
1815 Nicolai Christian Levin Abrahams: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1817 Henrik Hertz: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1817 Adolph Rung: student (Metropolitanskolen)
1817 C.A. Thortsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1819 L. Børresen: student (Metropolitanskolen)
1819 C.W. Elberling: student (Metropolitanskolen)
1821 Christian Pløyen: student (Metropolitanskolen)
1826 Emil Wolle: student (Metropolitanskolen)
1827 Hans Lassen Martensen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1828 A.L. Arnesen: student (Metropolitanskolen)
1828 Frantz Johannes Hansen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1828 J.C.S. Neve: student (Metropolitanskolen)
1830 L.R. Tuxen: student (Metropolitanskolen)
1831 August Vilhelm Fohlmann: student (Metropolitanskolen)
1833 Troels Smith, f 1813: student (Metropolitanskolen)
1836 C.L.N. Mynster: student (Metropolitanskolen)
1837 C. Hostrup: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1837 Kristian Mantzius: student (Metropolitanskolen)
1839 Peter Klein: student (Metropolitanskolen)
1839 Carl Ussing, f 1823: student (Metropolitanskolen)
1840 Chr. Listov: student (Metropolitanskolen)
1842 Frederik Dahl: student (Metropolitanskolen)
1842 Emil Fangel: student (Metropolitanskolen)
1843 Johannes Forchhammer: student (Metropolitanskolen)
1844 Bonaparte Borgen: rektor (Metropolitanskolen), 1844-71
1849 C.E.F. Reinhardt: student (Metropolitanskolen)
1850 H.G. Møller: student (Metropolitanskolen)
1850 Heinrich v. Nutzhorn: student (Metropolitanskolen, privat dimiteret)
1851 Michael Rosing: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1851 Henrik Smith: student (Metropolitanskolen)
1853 Louis Pio: elev på Metropolitanskolen, 1853-58, udgået på grund af disciplinære problemer
1854 A.G.Ø. Hauch: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1854 Henrik Scharling: student (Metropolitanskolen)
1855 Jul. O. Thomsen: student (Metropolitanskolen)
1859 Pietro Krohn: student (Metropolitanskolen)
1859 Peter Købke: student (Metropolitanskolen)
1859 Vilhelm Topsøe, f. 1840: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1860 M. Bruhn: student (Metropolitanskolen)
1860 Johan Krohn: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1861 Georg Bricka: student (Metropolitanskolen)
1861 Viggo Hørup: student (Metropolitanskolen)
1862 Jakob Paulli: student (Metropolitanskolen)
1863 André Lütken: student (Metropolitanskolen)
1863 S. Neve: student (Metropolitanskolen)
1863 Johannes Steenstrup: student (Metropolitanskolen)
1864 Kristian Ring: student (Metropolitanskolen)
1865 Holger Drachmann: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1866 Hjalmar Rafn: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1866 Erik Skram: student (Kbh., Metropolitanskolen, privatist)
1869 Julius Bachevold: student (Metropolitanskolen)
1869 K.G. Brøndsted: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1869 Thor Lange: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1869 Axel Sørensen: student (Metropolitanskolen)
1870 O. Isted Møller: student (Metropolitanskolen)
1870 P.E. Lange-Müller: student (Metropolitanskolen)
1871 F.C.C. Birch: rektor (Metropolitanskolen), 1871-82
1873 Henry Ussing, f 1855: student (Metropolitanskolen)
1875 Georg Evers: student (Metropolitanskolen)
1877 A.B. Drachmann: student (Metropolitanskolen)
1877 H. Haase: student (Metropolitanskolen)
1878 Einar Christiansen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1878 Julius Lehmann: student (Metropolitanskolen)
1879 Edgard Høyer: student (Metropolitanskolen)
1880 Oscar Lehmann: student (Metropolitanskolen)
1881 Victor Moth-Lund: student (Metropolitanskolen)
1881 Axel Olrik: student (Metropolitanskolen)
1882 Ivar Berendsen: student (Metropolitanskolen)
1882 L.A.C. Bergmann: rektor (Metropolitianskolen), 1882-85
1882 Erik Henrichsen: student (Metropolitanskolen)
1882 Valdemar Vedel: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1884 Oscar Madsen: student (Metropolitanskolen)
1885 V.A. Bloch: rektor (Metropolitanskolen), 1885-1902
1885 Holger Ehrencron-Müller: student (Metropolitanskolen)
1886 Julius Clausen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1887 Axel Bjerre: student (Metropolitanskolen)
1888 Ivan Stchelkunoff: student (Metropolitanskolen)
1889 H.L. Larsen: student (Metropolitanskolen)
1890 Georg Levinsohn: student (Metropolitanskolen)
1892 Ernst Kaper: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1892 Marinus Leth: student (Metropolitanskolen)
1892 C.W. Westrup: student (Metropolitanskolen)
1895 Ove Jørgensen: student (Metropolitanskolen)
1895 Chr. Rimestad: student (Metropolitanskolen)
1898 Chr. Kirchhoff-Larsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1898 Stellan Rye: student (Metropolitanskolen)
1899 N.C. Borberg: student (Metropolitanskolen)
1900 Otto Andersen: student (Metropolitanskolen)
1902 Hjalmar Rafn: rektor (Metropolitanskolen), 1902-18
1905 Erik Schmidt, f 1886: student (Metropolitanskolen)
1906 Viggo Dalhoff: student (Metropolitanskolen)
1907 Svend Borberg: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1907 R. Paulli: student (Metropolitanskolen)
1907 Verner Seemann: student (Metropolitanskolen)
1909 Henning Kehler: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1909 Ejnar Krenchel: student (Metropolitanskolen)
1909 E.H. Schack: student (Metropolitanskolen)
1910 Kaj Birket-Smith: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1910 E. Soya-Jensen: student (Metropolitanskolen)
1910 Alf Ussing: student (Metropolitanskolen)
1911 Kaj Grum: student (Metropolitanskolen)
1911 Svend Rehling: student (Metropolitanskolen)
1912 Morten Borup: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1913 Henning Brøchner: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1913 Flemming Dahl: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1914 Asger Frydenlund: student (Metropolitanskolen)
1914 Helge Meyer: student (Metropolitanskolen)
1914 Helge Topsøe-Jensen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1915 [Carl Erik] Soya: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1917 P.H. Lange: student (Metropolitanskolen)
1919 Kjeld Abell: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1921 Karl Hude: rektor (Metropolitanskolen), 1921-27
1921 Hal Koch: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1921 Johannes Munck: student (Metropolitanskolen)
1921 K. Thorning-Madsen: student (Metropolitanskolen)
1923 K.E. Løgstrup: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1923 Frederik Schyberg: student (Metropolitanskolen)
1923 Jørgen Trolle: student (Metropolitanskolen)
1923 Mogens Zieler: student (Metropolitanskolen)
1924 Piet Hein: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1924 K.E. Jordt Jørgensen: student (Metropolitanskolen)
1924 Hans Scherfig: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1927 Gustav Hermansen: student (Metropolitanskolen)
1927 Povl Norholt: student (Metropolitanskolen)
1927 Vagn Poulsen: student (Metropolitanskolen)
1927 Sv. Sørensen, f 1908: student (Metropolitanskolen)
1928 Nils Schiørring: student (Metropolitanskolen)
1929 Christian Westergård-Nielsen: student (Metropolitanskolen)
1930 Georg Heggum: student (Metropolitanskolen)
1931 William Michelsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1938 Andreas Rehling: student (Metropolitanskolen)
1942 Erik Balling: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1942 Søren Egerod: student (Metropolitanskolen)
1942 Sten Hegeler: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1942 Bjørn Watt-Boolsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1943 Anne Chaplin Hansen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1944 Vagn Andersen, f 1925: student (Metropolitanskolen)
1944 Erik Buus-Pedersen: student (Metropolitanskolen)
1944 Visti Jacobsen: student (Metropolitanskolen)
1945 Holger Friis Johansen: student (Metropolitanskolen)
1945 Erik H. Madsen: student (Metropolitanskolen)
1946 Iørn Piø: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1952 Karl Nielsen: rektor (Metrololitanskolen), 1952-67
1952 Preben Thomsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1954 Virtus Schade: student (Metropolitanskolen)
1955 Jørgen Sonnergaard: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1956 Johannes Møllehave: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1956 Poul Paludan: student (Metropolitanskolen)
1958 Karsten Fledelius: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1960 Peter J. Erichsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1960 Bettina Heltberg: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1960 Dorrit Willumsen: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1961 Henrik Halberg: student (Metropolitanskolen)
1961 Søren Kjørup: student (Metropolitanskolen)
1963 Søren Vinterberg: student (Kbh., Metropolitanskolen)
1965 Ingrid Berner Larsen: student (Metropolitanskolen)
1966 Lars-Henrik Olsen: student (Metropolitanskolen)
1967 Kirsten Cornelius: student (Metropolitanskolen)
1967 Frans Handest: rektor (Metropolskolen), 1967-92
1992 Hans Lindemann: rektor (Metropolitanskolen), 1992-2010
1993 Camilla Stockmann: student (Metropolitanskolen)

Litteratur:
1872 Om forfatteren Bøger om skolen:
1916 Om forfatteren Bøger om skolen:
1939 Om forfatteren Bøger om skolen:
1939 Om forfatteren Bøger om skolen:
1940 Om forfatteren Bøger om skolen: Hans Scherfig: Det forsømte forår (roman)
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1984 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 123-138
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1533-
1997 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Hjemmeside: www.metropolitanskolen.dk