Aurehøj Statsgymnasium, Gentofte

Skolevej 7, Gentofte

1906 Note om navn grundlagt 1-5-1906 som Ingeborg Helms' Skole
1908 Note flytter til Gersonsvej 43
1914 Note første realeksamen afholdes
1916 Note gymnasieafdeling oprettes
1919 Note om navn overtages af staten under navnet Aurehøj Gymnasium
1944 Note om navn flytter til nuværende bygning under navnet Aurehøj Statsgymnasium
1986 Note om navn overtages af amtet under navnet Aurehøj Amtsgymnasium


1919 Antoniette Dickmeiss: rektor (Aurehøj Gymnasium), 1919-56
1929 Carl Johan Elmquist: student (Gentofte)
1934 Clara Selborn: student (Aurehøj Gymnasium)
1940 Ann Bohr: student (Gentofte)
1940 Hedda Lundh: student (Aurehøj)
1941 Anne E. Jensen: student (Aurehøj)
1952 Inge Krog: student (Gentofte, Aurehøj Statsgymnasium)
1957 Merete Ries: student (Aurehøj Statsgymnasium)
1959 Ebbe Kløvedal Reich: student (Gentofte, Aurehøj Statsgymnasium)
1962 Peter Bastian: student (Gentofte, Aurehøj Statsgymnasium)
1964 Maria Damsholt: student (Aurehøj Statsgymnasium)
1968 Asger Schnack: student (Gentofte, Aurehøj Gymnasium)
1972 Niels Vørsel: student (Aurehøj Gymnasium)
1975 Søren Nehm Brogård: rektor (Aurehøj Gymnasium), 1975-93
1981 Christina Hesselholdt: student (Gentofte, Aurehøj Gymnasium)
1981 Anne-Marie Vedsø Olesen: student (Aurehøj Statsgymnasium)
1990 Tobias Trier: student (Aurehøj Amtsgymnasium)
1993 Marianne Zibrandtsen, f 1951: rektor (Aurehøj Gymnasium), 1993-
2003 Julie Sten-Knudsen: student (Aurehøj Amtsgymnasium)
2006 Olga Ravn: student (Aurehøj Amtsgymnasium)
2008 Helene Johanne Christensen: student (Aurehøj Gymnasium)

Litteratur:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1916/17-1918/19 (Ingeborg Helms Skole), 1919/20-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 1-5
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1906-


0000 Web Link Hjemmeside: www.aurehoej.dk