Birkerød Gymnasium og HF

Søndervangen 56, Birkerød

1868 Note om navn grundlagt som privat drengeskole af Johan Mantzius
1868 Note om navn skolen havde fra starten både dag- og kostelever
1868 Note om navn skolen omtales både som Mantzius' Skole, men oftest Birkerød Kostskole
1886 Note om navn eksamensret til studentereksamen og første eksamen afholdes, Birkerød Kost- og Latinskole
1905 Note om navn H.C. Engelsen bliver medejer (sammen med Aage Mantzius), Birkerød højere Almenskole og Kostskole
1915 Note om navn Engelsen bliver eneejer
1920 Note om navn overtages af staten under navnet Birkerød Statsskole
1986 Note om navn overtages af amtet under navnet Birkerød Gymnasium og HF


19 Anker Fjeld Simonsen: student (Birkerød Gymnasium)
1886 George C. Grøn: student (Birkerød Skole)
1892 Johannes Nielsen: student (Birkerød Kostskole)
1897 Herluf Møller, f 1880: student (Birkerød)
1899 Adam Poulsen: student (Birkerød)
1902 Aage Lotinga: student (Birkerød)
1905 Viggo Bredsdorff: student (Birkerød)
1911 W.J. Alexander Worster: student (Birkerød)
1924 Bengt Cavling: student (Birkerød)
1928 Hans Sørensen: student (Birkerød)
1930 Ejler Bille: student (Birkerød Statsskole)
1930 Martin Jensen: student (Birkerød Statsskole)
1939 Ib Buch: student (Birkerød)
1948 Preben Arentoft: rektor (Birkerød Statsskole), 1948-67
1948 Poul Bredsdorff: student (Birkerød)
1949 Otto Kampp-Olsen: student (Birkerød)
1950 Svend M. Søndergaard: student (Birkerød)
1953 Bent Schøtt-Kristensen: student (Birkerød)
1954 Toni Liversage: student (Birkerød)
1956 Ole Lange: student (Birkerød Statsskole)
1957 Pil Dahlerup: student (Birkerød Statsskole)
1965 Martin Jensen, f 1946: student (Birkerød Statsskole)
1974 David Blangstrup: HF (Birkerød)
1978 Jes Stein Pedersen: student (Birkerød Statsskole)
1979 Birgitte Bartholdy: student (Birkerød Statsskole)
1980 Erik Jørgensen, f 1935: rektor (Birkerød Statsskole), 1980-2002
1983 Lars Olrik: student (Birkerød Statsskole)
1983 Jakob Vedelsby: student (Birkerød Statsskole)
2011 Joakim Vilandt: student (Birkerød Gymnasium)

Litteratur:
1893 Om forfatteren Bøger om skolen: Til minde om Johan Mantzius. Grundlæggeren af Birkerød Kostskole. Udg. af L. Koefoed
1934 Om forfatteren Bøger om skolen: Aage Mantzius: Pædagogen Johan Mantzius. Stifteeren af den første private kostskole i Danmark. Udgivet på 100-årsdagen for hans fødsel
1941 Om forfatteren Bøger om skolen: Min skole i billeder. Birkerød Statsskole. Skolens historie i tekst og billeder. Red. O.B.J. Søkjær
1954 Om forfatteren Bøger om skolen:
1963 Om forfatteren Bøger om skolen: H.Chr. Engelsen: Herfra og dertil. Om og af H. Chr. Engelsen
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1879/80-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Birkerød Kostskole), 1919/20-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 7-21
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.
1993 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Hjemmeside: www.birke-gym.dk