Bornholms Amtsgymnasium

Søborgstræde 2, Rønne

0019 Note en skole kendes i 15. årh
1512 Note oprettet på ny
1536 Note ophørt indtil 1550
1550 Note genoprettet
1806 Note om navn ændrer navn til Rønne Middelskole, retten til at dimittere studenter mistes
1818 Note om navn latinskolen genoptages under navnet Rønne lærde Skole
1850 Note om navn latinskolen ophører og skolen fortsætter som Rønne højere Realskole
1883 Note toårigt artium-kursus oprettes, eksamen første gang 1886
1892 Note om navn den lærde skole genoprettes under navnet Rønne lærde Skole
1903 Note om navn navneændring til Rønne Statsskole
1986 Note om navn overtages af amtet under navnet Bornholms Amtsgymnasium
2003 Note om navn efter kommunalreformen navneskifte til Bornholms Gymnasium
2010 Note om navn fusionerer med Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm til Campus Bornholm


1787 Christopher Schrøder Andresen: rektor (Rønne), 1787-1806
1818 Peter Georg Bohr: rektor (Rønne), 1818-44
1829 H.G. Bohr: student (Rønne)
1830 J.C.S. Espersen: student (Rønne)
1832 Arboe Mahler: student (Rønne Skole)
1836 Carl Peter Dick: student (Rønne Skole)
1857 J.C.S. Espersen: rektor (Den højere lærde realskole i Rønne), 1857-59
1896 Jens Kure: student (Rønne)
1900 J.H.O. Djurhuus: student (Rønne)
1902 K.H. Kofoed: student (Rønne)
1913 Jørgen Vibe: student (Statsskolen i Rønne)
1914 Aage Rohmann: student (Rønne)
1914 Christian Stub-Jørgensen: student (Statsskolen i Rønne)
1940 H.A. Koefoed: student (Rønne)
1946 Arne Madsen: student (Rønne)
1948 Henning Ipsen: student (Rønne)
1961 Jens Jørgensen, f 1942: student (Rønne Statsskole)
1991 Camille Blomst: student (Bornholms Amtsgymnasium)
2007 Rakel Haslund-Gjerrild: student (Rønne Gymnasium)

Litteratur:
1866 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1903 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1900/01 og 1902/03: Fortegnelse over samtlige elever i Rønne lærde Skole i tidsrummet 1818-1900 (1852-92 Rønne højere Realskole), 1900/01 side 3-120, 1902/03 side III-XVI
1912 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: M.K. Zahrtmann: Rønne Latinskole 1512-1912 (særtryk af Bornholmskole Samlinger 1912, 53-109)
1929 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1928/29: Th. Lind: Lærerne ved Statsskolen i Rønne 1818-1929, side 7-31
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03 (Rønne lærde Skole)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58 (Rønne Statsskole)
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 47-59 (Rønne Statsskole)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1609-


0000 Web Link Hjemmeside: www.campusbornholm.dk