Espergærde Gymnasium og HF

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

1430 Note de ældste spor af Helsingør klosters Skole, knyttet til klosteret ved St. Mariæ Kirke
1752 Note fundatsbrev udstedt af Frederik V til Helsingør Skole
1839 Note om navn nedlagt ved kongelig resolution af 28. september 1838, bygninger mv. videreføres som Helsingør videnskabelige Realskole
1856 Note om navn ændrer som privatskole navn til Helsingør højere Realskole
1883 Note om navn overtages af Helsingør Kommune under navnet Helsingør Latin- og Realskole, med eksamensret bl.a. til afgangseksamen for studerende
1903 Note om navn ændrer navn til Helsingør kommunes højere Almenskole
1947 Note om navn ændrer navn til Helsingør Gymnasium
1979 Note om navn flytter til Espergærde under navnet Espergærde Amtsgymnasium, Helsingør Gl. Latinskole
1979 Note navnet Helsingør Gymnasium overtages af det nyoprettede gymnasium i Helsingør
1986 Note om navn navnet ændres 1-1-1986 til Espergærde Gymnasium


1565 Hans Christensen Sthen: rektor (Helsingør), 1565-66
1570 Hans Christensen Sthen: rektor (Helsingør), 1570-74
1713 Hans Fritz: student (Helsingør Skole)
1715 Johannes Schrøder, f 1696: student (Helsingør)
1740 Jacob Christian Pingel: student (Helsingør Skole)
1759 Christian Frederik Høyer: student (Helsingør Skole)
1768 Thomas Thaarup: student (Helsingørs skole)
1771 Jacob Baden: rektor (Helsingør), 1771-1780
1775 Christopher Schrøder Andresen: student (Helsingør)
1775 J.M. Hertz: elev (Helsingør latinske Skole)
1788 Malthe Møller: student (Helsingør)
1790 Christian Rodbøll Volkersen: student (Helsingør Skole)
1794 Peter Georg Bohr: student (Helsingør)
1796 J.N. Schow: student (Helsingørs lærde Skole)
1806 Jens Bertel Møller: rektor (Helsingør), 1806-25
1814 G.L. von Bergen: student (Helsingør)
1817 Peter Valentin Grüner: student (Helsingør)
1826 H.C. Andersen: elev (Helsingør), 1826-1827
1826 Simon Meisling: rektor (Helsingør lærde skole) indtil skolens nedlæggelse i 1839
1835 N.E. Riis: student (Helsingør)
1900 O.H. Krenchel: student (Helsingør)
1907 Tage Brüel: student (Helsingør)
1909 P.H. Bohn: student (Helsingør)
1910 Kai Hammerich: student (Helsingør latin- og realskole)
1912 Poul P.O. Boisen: student (Helsingør)
1913 C.A. Bodelsen: student (Helsingør kommunes højere Almenskole)
1915 Paul Krüger: student (Helsingør)
1920 Sven Tillge-Rasmussen: student (Helsingør)
1968 Niels Brunse: student (Helsingør Gymnasium)
1971 Pia Tafdrup: student (Helsingør Gymnasium)
1975 Astrid Saalbach: student (Helsingør Gymnasium)
1976 Sven Ørnø: student (Helsingør Gymnasium)
1978 Carsten Bo Jensen: HF (Helsingør Gymnasium)
1995 Lise Bidstrup: student (Espergærde Gymnasium)
1998 Martin Rosengaard Knudsen: student (Espergærde Gymnasium)
2006 Mikkel Rosengaard: student (Espergærde Gymnasium)

Litteratur:
1860 Om forfatteren Bøger om skolen:
1890 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1889/90: Ole Lund: Fortegnelse over studenterne fra Helsingørs lærde Skole fra 1721 til 1839, side 5-9
1897 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1896/97: Ludvig Heuer: Udsigt over Helsingør Latinskoles historie, side 3-68
1906 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1883/84-1902/03 (Helsingør Latin- og Realskole)
1984 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1946/47 (Helsingør Kommunes højere Almenskole), 1947/48-1957/58 (Helsingør Gymnasium)
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 79-82 (Helsingør Latinskole), 83-90 (Helsingør Gymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1551-1839 (Helsingør Latinskole), 1904-


0000 Web Link Hjemmeside: home.eg-gym.dk