Frederiksborg Gymnasium og HF

Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød

1560 Note Frederik den II overtager Hillerødsholm og bygger i stedet slottet Frederiksborg, Hillerød grundlægges og opnår købstadsrettigheder 1569
1568 Note om navn latinskole oprettes ved fundats af 24. april 1568
1586 Note ophørt og erstattet af triviaskole i Sorø
1630 Note om navn Den kongelige frie skole i Hillerød stiftes ved fundat af 29. marts 1630
1633 Note skolen indvies i nyopført bygning, bygherre Christian IV
1834 Note bygningen brænder
1836 Note den nyopførte bygning tages i brug
1877 Note Frederiksborg lærde skole sammensluttet med Hillerøds betalingsskole
1903 Note om navn ændrer navn til Frederiksborg Statsskole
1986 Note om navn overtaget 1-1-1986 af amtet under navnet Frederiksborg Gymnasium


1654 Thomas Kingo: student (Frederiksborg)
1688 Jens Christophersen Ledøre: rektor (Frederiksborg lærde skole), 1688-1703
1723 Johan Henrik Huusmann: student (Frederiksborg Skole)
1729 Jørgen Wøldike: rektor (Frederiksborg), 1729-30
1730 Johannes Schrøder, f 1696: rektor (Frederiksborg Skole), 1730-
1739 Povl Bendtsen: student (Frederiksborg)
1741 Peder Jørgensen Friis: student (Frederiksborg Skole)
1746 Christian Flensborg: student (Frederiksborg Skole)
1766 Povl Bendtsen: rektor (Frederiksborg lærde skole), 1766-89
1780 Bendt Bendtsen: student (Frederiksborg)
1783 Elias Laurits Grüner: student (Frederiksborg Skole)
1790 Emanuel Balling, f 1769: student (Frederiksborg Skole)
1790 Bendt Bendtsen: rektor (Frederiksborg lærde skole), 1790-1830
1814 Jacob Andreas Andresen: student (Frederiksborg Skole)
1816 Nikolaj Krossing: student (Frederiksborg Skole)
1816 H. Marius Svane: student (Frederiksborg Skole)
1820 J.N. Madvig: student (Frederiksborg Statsskole)
1821 C.H.A. Bendtsen, f 1804: student (Frederiksborg)
1829 Hans Vilhelm Riber Nielsen: student (Frederiksborg lærde Skole)
1831 Erich Giørup Tauber: rektor (Frederiksborg), 1831-36
1832 Carl Math. Theodor Schütz: student (Fredensborg)
1835 J.F. Kinch: student (Frederiksborg Skole)
1836 H.M. Flemmer: rektor (Frederiksborg), 1836-1864
1844 John Aschlund: student (Frederiksborg lærde Skole)
1847 Johannes Helms: student (Frederiksborg skole)
1853 Sophus Heegaard: student (Frederiksborg lærde Skole)
1864 C. Govertz Jensen: student (Frederiksborg Skole)
1866 Ernst v.d. Recke: student (Frederiksborg Latinskole)
1867 Lavrids Nyegaard: student (Frederiksborg)
1874 Carl Ewald: student (Frederiksborg lærde skole)
1876 Joakim Reinhard: student (Frederiksborg)
1879 Leopold Damm: student (Frederiksborg)
1881 F.L. Østrup: student (Frederiksborg lærde Skole)
1883 Alexander Svedstrup: student (Frederiksborg)
1889 Conrad Iversen, f 1833: rektor (Frederiksborg Latinskole), 1889-1902
1897 N.P. Jensen: student (Frederiksborg)
1897 D.E. Rugaard: student (Frederiksborg)
1910 Hartvig Frisch: student (Frederiksborg)
1911 Elisabeth v.d. Hude: student (Frederiksborg)
1912 Nikolai Fich: student (Frederiksborg)
1913 Aase Hansen: student (Frederiksborg Statsskole)
1914 Erik Carstens: student (Frederiksborg Statsskole)
1914 Svend Aage Reerslev: student (Frederiksborg Statsskole)
1914 Ellen Siersted: student (Frederiksborg Statsskole)
1921 L.J. Ring: rektor (Fredereiksborg Statsskole), 1921-38
1925 August Chr. Lundsteen: student (Frederiksborg)
1926 Rigmor Gjødesen: student (Frederiksborg)
1927 Mogens Balslev: student (Frederiksborg)
1939 Aase Bredsdorff: student (Frederiksborg)
1941 Svend A. Jensen: student (Frederiksborg)
1952 Sven Skydsgaard: student (Frederiksborg Gymnasium)
1953 Hanne Engberg: student (Frederiksborg)
1959 Lars Bonnevie: student (Frederiksborg Statsskole)
1959 Finn Hermann: student (Fredensborg)
1961 Per-Olof Johansson: student (Frederiksborg Statsskole)
1965 Bent Holm: student (Frederiksborg Statsskole)
1966 Susanne Vebel: student (Frederiksborg Statsskole)
1967 Asger Berg: student (Frederiksborg Gymnasium)
1967 Anne Knudsen: student (Frederiksborg Statsskole)
1968 Niels Martinov: student (Frederiksborg Statsskole)
1977 Jørgen Olsen: rektor (Frederiksborg Gymnasium), 1977-90
1990 Peter Kuhlman: rektor (Frederiksborg Gymansium og HF)

Litteratur:
1822 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1822, Paul Bendtsen: Historiske efterretninger om den kongelige lærde skole ved Frederiksborg (heri: Biografiske notitser om nogle af de fra Frederiksborg lærde Skole i tiden 1654-1800 dimitterede disciple, side 70-79)
1831 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: F.P.J. Dahl: Til Bendt Bendtsens minde (heri: Dimittenderne fra Frederiksborg lærde skole 1837-1861)
1836 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1836: Frederik Peter Jacob Dahl: Historiske efterretninger om den kongelige lærde skole ved Frederiksborg [med studenterfortegnelse 1634-1835]
1862 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1862: H.M. Flemmer: Dimittender fra Frederiksborg lærde Skole 1837-1861
1895 Om forfatteren Bøger om skolen:
1900 Om forfatteren Bøger om skolen: O. Münster: Min afskedigelse og rektor Iversen. Hvorledes man fælder en embedsmand. Med en tilegnelse til hs. højærværdighed fhv. kultusminister Styhr
1919 Artikel Artikler om skolen: Frederiksborg Amts historiske Årbøger, Disciple i Frederiksborg Skole 1742, side 60-61
1933 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 43-52
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1568-


0000 Web Link Hjemmeside: www.frborg-gymhf.dk